Anda di halaman 1dari 5

Hari: Jumaat Masa: 10.00 11.

.00 tengah hari Kelas: 2 Ikhlas Bilangan Murid: 30 Orang Mata Pelajaran: Bahasa Melayu Tema Tajuk Standard Kandungan KEBUDAYAAN Perayaan di Malaysia 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara Fokus Utama Standard Pembelajaran bertatasusila. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Standard Fokus Sampingan Kandungan Standard Pembelajaran 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.

Objektif

Pada akhir pembelajaran murid dapat iBertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. iiiiiMendengar dan memahami dialog rakaman suara. Membina sekurang-kurangnya dua ayat tunggal berdasarkan kata nama am yang terdapat didalam petikan.

Pengisian Kurikulum

Ilmu: Keusahawanan Nilai: Bertatasusila dan bertanggungjawab KBT: Keusahawanan ( Sikap dan pemikiran keusahawanan)

Sistem Bahasa

Tatabahasa: Ayat Perminataan Kosa Kata: Tahun Baru Cia, Deepavali dan Hari Raya Aidilfitri Kata Nama Am: Duit raya, kuih

Media

Video, petikan dialog, kuih

Strategi pengajaran dan pembelajaran Langkah Isi Pelajaran Aktiviti Catatan

Set Induksi (3 minit)

Soalan guru: Apakah yang dapat anda lihat daripada gambar tersebut? (Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali)

1. Murid ditunjukkan gambar rangsangan tentang suasana perayaan yang terdapat di Malaysia oleh guru. 2. Murid bersoal jawab dengan guru berdasarkan bahan ransangan tersebut.

BSPP: Gambar

Soalan guru: Apakah nilai murni yang terdapat di video? Langkah 1 (15 minit) Lampiran soalan Situasi di pagi raya Mengucap kan terima kasih

1. Murid ditayangkan video interaksi antara ibu dan anak dalam situasi di pagi hari raya. 2. Murid bersoal jawab dengan guru tentang cara anak berinteraksi. 3. Murid diminta melakonkan situasi cara mereka berinteraksi dengan keluarga dalam pelbagai situasi berdasarkan kad situasi.

Kaedah: Komunikatif Teknik: Main Peranan Ilmu: PSK Nilai: Bersyukur Tanggungjawab KBT: Keusahawanan (Menabung duit raya) BSPP: Tupperware Botol air Biskut raya

Cara melayan tetamu yang datang ke rumah

4. Murid mendengar penjelasan guru dan bersoal jawab tentang lakonan rakan mereka serta guru membimbing murid cara bercakap dengan intonasi yang betul.

Video Kad situasi

Lampiran Rakaman dialog Lembaran kerja

1. Murid diperdengarkan rakaman dialog tentang suasana di pagi raya antara ibu dan anak. 2. Murid diminta oleh guru untuk mengecam dialog yang mempunyai permintaan secara bertatasusila.

Kaedah: Oral Aural Teknik: Berpusatkan murid Ilmu: PSK Nilai: Bersyukur Tanggungjawab Berjimat-cermat KBT: Keusahawanan

Langkah 2 (7 minit)

Aktiviti Pengayaan 3. Lembaran kerja diedarkan kepada murid-murid supaya dapat mengisi jawapan pada ruangan yang disediakan Aktiviti Pemulihan 4. Murid menyalin kembali petikan dialog yang telah ditulis oleh guru di papan tulis. 5. Murid berbincang bersama-sama guru tentang jawapan sesuai.

(Menabung duit raya) BSPP: Komputer Speaker Lembaran kerja

1. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan. 2. Murid membaca petikan secara beramai-ramai tentang perayaan yang disambut oleh tiga kaum utama di Malaysia. 3. Beberapa orang murid dipilih untuk menyatakan Kata Nama Am yang terdapat dalam petikan Langkah 3 (20 minit) yang diberi. 4. Seterusnya murid akan membina dua ayat berdasarkan Kata Nama Am. 5. Murid diminta menulis jawapan di papan putih. 6. Murid berbincang bersama guru tentang ayat yang telah dibina oleh mereka. 7. Aktiviti pemulihan dijalankan apabila murid tertentu menyalin kembali ayat yang dibina oleh rakan mereka.

Kaedah: Oral Aural Teknik: Berpusatkan murid Ilmu: PSK Nilai: Bersyukur Tanggungjawab BSPP: Biskut raya Komputer Speaker

Lembaran kerja

Penutup (5 minit)

1. Murid bersama-sama guru merumusakan isi pelajaran.