Anda di halaman 1dari 2

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

TAJUK MASA STANDARD KANDUNGAN

ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL 9.15 AM -10.15 AM 1.1 Mengenal pasti struktur organisasi bengkel. 1.2 Mengenal pasti peraturan dan keselamatan bengkel. 1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.2.2 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Menyatakan ja atankuasa dalam struktur organisasi bengkel. 2. Menyediakan tugasan ja atankuasa dalam struktur organisasi bengkel. !. Menyatakan peraturan keselamatan am dan diri semasa dalam bengkel. 1. 2. !. #. Murid meneliti "arta organisasi ja atankuasa bengkel. Murid menyatakan tugas setiap ja atankuasa dalam bengkel. Murid membina "arta organisasi ja atankuasa bengkel. Murid menyatakan se"ara ringkas peraturan dan keselamatan asas bengkel. 5. Penerangan guru tentang peraturan dan keselamatan bengkel se"ara terperin"i. 1. $%5 2. %reati&iti dan 'no&ati( 1. 2. !. #. 5. )arta organisasi bengkel Peraturan dan keselamatan bengkel *irst Aid %it Pemadam api +embaran kerja

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

BAHAN BANTU MENGAJAR

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Murid menjawab lembaran kerja berdasarkan struktur organisasi bengkel.

REFLEKSI

,emua murid dapat memahami struktur organisasi dan peraturan bengkel. 2#-2. murid dapat membuat lembaran kerja yang diberi. # orang murid akan diberi bimbingan.