Anda di halaman 1dari 4

TEMA M/ PELAJARAN KELAS TAJUK MASA

: MENGENAL PERISIAN KOMPUTER : TEKNOLOGI MAKLUMAT : TAHUN EMPAT GEMILANG : DUNIA KOMPUTER : 7:20-8:20 PAGI (SATU JAM)

STANDARD PEMBELAJARAN : 2.1 Menyatakan maksud dan jenis perisian.

OBJEKTIF

: PADA AKHIR PDP MURID-MURID DAPAT;i) ii) Menyatakan maksud dan jenis perisian komputer Mengelaskan perisian mengikut fungsinya

AKTIVITI

: i) GURU MEMAPARKAN GAMBAR DAN VISUAL YANG BERKAITAN DENGAN PERISIAN KOMPUTER SERTA MEMPERDENGARKAN PETIKAN AUDIO TENTANG PENGENDALIAN KOMPUTER. GURU BERSOALJAWAB DENGAN MURID BERKAITAN PAPARAN SEMUA ELEMEN TERSEBUT MURID MENYEBUT NAMA GAMBAR DAN MENYATAKAN FUNGSI PERISIAN KOMPUTER YANG DIPILIH GURU MENGEDARKAN LEMBARAN KERJA DENGAN MEMADANKAN GAMBAR DENGAN PERKATAAN.

ii) iii) iv)

PEMULIHAN : i) PENGAYAAN : ii) GURU MEMINTA MURID MENGHAFAL BEBERAPA JENIS PERISIAN DALAM KOMPUTER. LATIH TUBIH BAGI MURID YANG KURANG CERDAS

PENGISIAN KURIKULUM ILMU : MENGHAYATI NILAI-NILAI KEPENTINGAN KOMPUTER KEPADA MANUSIA

NILAI (EMK)

(SIVIK) MENGHARGAI DAN RASA BERTANGGUNG JAWAB DAN KERJASAMA

TERTENTU. TMK : PENGGUNAAN ALATAN ICT :MURID DAPAT MEMBANDINGKAN ELEMEN-ELEMEN DALAM SUNTINGAN YANG DIPERLIHATKAN SEPERTI AUDIO,VIDEO,DAN VISUAL.

KEMAHIRAN BERFIKIR

BBM

: GAMBAR, , AUDIO VISUAL,KOMPUTER,LCD : ------------------------------------------------------------------------

REFLEKSI

TEMA M/ PELAJARAN KELAS TAJUK MASA

: PERAYAAN : BAHASA MALAYSIA : TAHUN EMPAT GEMILANG : PESTA MENUAI : 7:20-8:20 PAGI (SATU JAM)

STANDARD PEMBELAJARAN : 3.2.7 MENULIS AYAT MAJMUK SECARA MEKANIS DALAM BENTUK TULISAN BERANGKAI DENGAN BETUL DAN KEMAS OBJEKTIF i) : PADA AKHIR PDP MURID-MURID DAPAT

MEMBINA AYAT TUNGGAL BERDASARKN GAMBAR

ii) MENULIS AYAT MAJMUK SECARA MEKANIS DALAM BENTUK TULISAN BERANGKAI DENGAN BETUL DAN KEMAS

AKTIVITI

i) GURU MEMAPARKAN GAMBAR-GAMBAR YANG BERKAITAN DENGAN PERAYAAN PESTA MENUAI ii) GURU BERSOALJAWAB DENGAN MURID-MURID TENTANG GAMBAR-GAMBAR.

iii) GURU MEMINTA MURID MEMBINA AYAT TUNGGAL SECARA LISAN BERDASARKAN GAMBAR. (PENTAKSIRAN) iv) GURU MEMINTA WAKIL MURID SETIAP KUMPULAN MENULIS AYAT-AYAT YANG TELAH DIBINA. (PENTAKSIRAN) v) GURU MENYURUH MURID-MURID MEMBINA AYAT MAJMUK BERDASARKAN AYATAYAT TUNGGAL YANG DIBINA DALAM KUMPULAN MASING-MASING. PEMULIHAN : i) GURU MENYURUH MURID MENYALIN AYAT TUNGGAL DAN AYAT MAJMUK.

PENGAYAAN :

ii) GURU MENYURUH MURID MENULIS AYAT TUNGGAL DAN AYAT MAJMUK DALAM BENTUK TULISAN BERANGKAI DENGAN KEMAS. PENGISIAN KURIKULUM ILMU : MENGHAYATI NILAI-NILAI KEBUDAYAAN MASYARAKAT SETEMPAT NILAI : MENGHARGAI DAN MENGHORMATI BUDAYA DAN TRADISI KAUM-KAUM TERTENTU. TMK : PENGGUNAAN ALATAN ICT :MEMBANDINGKAN AYAT TUNGGAL DAN AYAT MAJMUK

KEMAHIRAN BERFIKIR BBM

: GAMBAR, KADA AYAT, AUDIO VISUAL : ------------------------------------------------------------------------

REFLEKSI