Anda di halaman 1dari 7

SK SRI LANGAT BANTING SELANGOR PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4 NAMA GURU MATA

PELAJARAN : PN NORBAITEE BT TALIB Kelas : 4 RAJIN

MODUL DUNIA KOMPUTER

MODUL EKSPLORASI MULTIMEDIA

BIL

NAMA MURID

NO. SURAT BERANAK

JANTINA

SK1.0

SK2.0

SK3.0

SK4.0

SK5.0

SK1.0

SK2.0

SK3.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

AHMAD SUHAIL BIN AHMAD MURNI AINA ANIS BATRISYIA BINTI AHMAD FAUZI CHE MUHAMMAD AKMAL BIN CHE SHAFIE EREEN BATRISYIA BINTI SHAHRUL KAMEL ERRA FITRIYA YULANTI BINTI MUDIANTO FASIHA BINTI RIDZUAN FATIN NAJIHAH BINTI MOHD SAFFIE HARITH SYAZWAN BIN KHAIRUL INTAN SYAZLIANA BINTI SAIFUL HISYAM KHUSAIRI DOL BIN AB KAMAL MOHAMMAD AMIR HAIQAL BIN AHMAD JOHARI

30801141047 30928100672 30131020747 30729160082 30709050062 30623101746 30403080082 30331160031 31217100056 30330101363 30427101167 1234 1234 1234 1111344 1325435T 345666 345666 5567787 556778 4456778

L P L P P P P L P L L L L L L L L L L L L

3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5

4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3

2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4

1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4

4 4 2 6 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2

4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3

5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4

6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5

12 Amirul Ammar Aikal 13 Amirul Shah 14 Anas Zuhair 15 Anis Syahfiz 16 Darshan 17 El Fatah 18 Haziq Zarif 19 Muhammad Abrisam Abassi 20 Muhammad Ameer Luqman 21 Muhammad Amierul Hamiezy

SK SRI LANGAT BANTING SELANGOR PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4 NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN NORBAITEE BT TALIB Kelas : 4 RAJIN

MODUL DUNIA KOMPUTER

MODUL EKSPLORASI MULTIMEDIA

BIL

NAMA MURID

NO. SURAT BERANAK

JANTINA

SK1.0

SK2.0

SK3.0

SK4.0

SK5.0

SK1.0

SK2.0

SK3.0

22 Muhammad Hanif Najmi 23 Muhammad Johan Irfan 24 Muhammad Shahrul Azm 25 Putra Muhammad Mikail 26 Tengku Muhammad Naufal 27 Shahrul Syaqirin 28 Shazdy Iskandar 29 Muhammad Ikhwan Hanif 30 Darin Izzati 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

667890 455677 44444 444444 44444332 8865543 3457733 22455667 4567256

L L L L L L L L P

3 4 5 3 4 5 3 4 5

4 4 3 4 4 3 4 4 3

2 4 4 2 4 4 2 4 4

1 4 4 1 4 4 1 4 4

4 4 2 4 4 2 4 4 2

4 5 3 4 5 3 4 5 3

5 6 4 5 6 4 5 6 4

6 2 5 6 2 5 6 2 5

SK SRI LANGAT BANTING SELANGOR PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4 NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN NORBAITEE BT TALIB Kelas : 4 RAJIN

MODUL DUNIA KOMPUTER

MODUL EKSPLORASI MULTIMEDIA

BIL

NAMA MURID

NO. SURAT BERANAK

JANTINA

SK1.0

SK2.0

SK3.0

SK4.0

SK5.0

SK1.0

SK2.0

SK3.0

43 44 45 46 47 48 49 50

.. HJ SOFIAN AZMI BIN TAJUL ARUS

SK SRI LANGAT BANTING SELANGOR PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4

Nama Murid No. Surat Beranak Jantina Kelas Nama Guru TMK Tarikh Pelaporan

: : : : : :

HARITH SYAZWAN BIN KHAIRUL 30331160031 L 4 RAJIN PN NORBAITEE BT TALIB

Berikut adalah pernyataan bagi Standard Kandungan yang telah dikuasai: MODUL DUNIA KOMPUTER Standard Kandungan 1.0 Tahap Penguasaan 4 TAFSIRAN Menghubungkait perkakasan dengan konsep antara input, proses, output dan storan.

2.0

Membuat perbandingan antara jenis perisian dari pelbagai aspek

3.0

Memberi justifikasi mana-mana peranti yang boleh ditambah untuk meningkatkan lagi keupayaan komputer.

4.0

Menentukan saiz fail dalam komputer dan membezakan antara fail yang besar dan yang kecil mengikut B,KB,MB dan GB.

5.0

Membezakan antara keperluan imbasan virus, defragmentasi dan membuat kata laluan. MODUL EKSPLORASI MULTIMEDIA TAFSIRAN Memberi komen dan justifikasi terhadap elemen dan format fail yang digunakan dalam multimedia yang dipersembahkan.

Standard Kandungan

Tahap Penguasaan

1.0

2.0

Menghasilkan imej, audio dan video yang kreatif dan inovatif melalui suntingan menggunakan fiturfitur lain dengan kaedah eksplorasi sendiri.

3.0

Menerangkan setiap langkah-langkah pembangunan persembahan multimedia interaktif tak linear.

.............. PN NORBAITEE BT TALIB (Guru Kelas)

.. HJ SOFIAN AZMI BIN TAJUL ARUS (Guru Besar)

BAND BIL
12
10

TP1

DUNIA TP2 KOMPUTER SK1.0 TP3 TP4


0 0
10

DK SK1.0

TP5

TP6

10
10

10
10

10

BAND BIL
25

TP1

TP2KOMPUTER TP3 TP4 DUNIA SK2.0

DK SK2.0

TP5

TP6

10
20

20

BILANGAN MURID

8 6
4

BILANGAN MURID

20 15 10 10 5

2 0 0
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6

0
0

0 TP1

0 TP2 TP3 TP4

0 TP5

0 TP6

DUNIA KOMPUTER SK3.0


25 20 20 25

DUNIA KOMPUTER SK4.0


20 20

BILANGAN MURID

BAND 15 BIL
10 5

TP1

TP2

TP3

TP4

TP5

TP6

10

10

20

BAND 15 BIL
10

BILANGAN MURID

DK SK3.0

DK SK4.0
TP1
10

TP2

TP3

TP4

TP5

TP6

10

20

5 0
0

0
0

0 TP2 TP3 TP4

0 TP5

0 TP6

0 TP3 TP4

0 TP5

0 TP6

TP1

TP1

TP2

DUNIA KOMPUTER SK5.0


20 18 16 14 12 10 8 6 BAND 4 BIL 2 0 19

EKSPLORASI MULTIMEDIA SK1.0


12

BILANGAN MURID

10

10

10

10

BILANGAN MURID

10 8

DK SK5.0
TP1
0 TP1

EM SK1.0
TP1
0 TP1

TP2

TP3

TP4

TP5

TP6

0
TP2

10

0 TP3

0
TP4

19

0 TP5

1 TP6

BAND 4 BIL 2
0

TP2

TP3

TP4

TP5

TP6

0 TP2

0
TP3

10

10
TP4

10
TP5

0 TP6

EKSPLORASI MULTIMEDIA SK2.0


12
10 10 10 10 12

EKSPLORASI MULTIMEDIA SK3.0


10 10 10

10

BILANGAN MURID

BILANGAN MURID

8 6 4 2
0 0

8 6 4 2 0

EM 0 SK2.0
TP2

EM SK3.0 0
TP2

0 BAND BIL

TP1

TP1

TP2

TP3

TP3

TP4

TP4

10

TP5

TP5

10

TP6

TP6

10

BAND 0 BIL

TP1

TP1

TP2

TP3

10

TP3

TP4

TP4

TP5

TP5

TP6

10

TP6

10

SK TP1 SK1.0 25SK2.0 SK3.0 SK4.0 SK5.0


20

TP2 0 0 0 10 0 0 0 10 0 10

TP3

BAND TP4 10 10 0 0 0

DUNIA KOMPUTER
TP5
TP1 10 TP2

TP6
TP3 10 TP4 TP50 TP6

10 20 20 19

10 0 0 020

0 0 0 1

20 19

BILANGAN MURID

15

SK TP1 SK1.0 10 SK2.0 SK3.0


5 10 10 100

0 0

EKSPLORASI MULTIMEDIA BAND TP2 TP3 TP4 TP5 10 10 10 0 1010 10 0 0 10 10 0 0

TP6 10 10 10 0 10 10
10 10

1 0 0 SK1.0 SK2.0 SK3.0 SK4.0 SK5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EKSPLORASI MULTIMEDIA
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6

12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

BILNGAN MURID

2 0 0 SK1.0 SK2.0 SK3.0 0 0 0 0 0 0 0 0

E K S P L
0.8 0.6 0.4 0.2 0

BILANGAN MURID