Anda di halaman 1dari 4

ISI KANDUNGAN

BIL

TAJUK

MUKASURAT

PENGENALAN:
1.1 LATARBELAKANG
1.2. DEFINASI
1.3 STATISTIK

3-5

2.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI


3.1. FAKTOR PEMBUANGAN BAYI
3.2. KESAN PEMBUANGAN BAYI
3.3. CARA MENGATASI

6 - 10

PERUNDANGAN
4.1 KESALAHAN/HUKUMAN& PERLINDUNGAN
4.2. BANTUAN PERLINDUNGAN

11 - 13

RUMUSAN

14

RUJUKAN

15
ABSTRAK

Kertas kerja ini memberi peluang kepada saya berkomunikasi dengan rakan-rakan
sekelas secara awam. Saya juga berpeluang memperbaiki dan memahirkan diri sendiri
serata mempertingkatkan keyakinan diri apabila berucap dikhalayak ramai Selain itu saya
juga dapat berkongsi maklumat tentang isu yang akan dibincangkan iaitu berkaitan isu
gejala pembuangan bayi dikalangan remaja. Setiap hari isu pembuangan bayi sentiasa
dapat di dengar melalui televisyen, radio dan juga di akhbar-akhbar, seolah-olah perkara
ini sudah menjadi kebiasaan. Pembuangan bayi merupakan satu perbuatan jenayah di
mana ia terjadi akibat kehamilan yang tidak diingini. Ramai remaja wanita yang
mengandung di luar nikah terpaksa membuang bayi mereka kerana terdesak, malu dan
takut akibat yang bakal ditanggung olehnya keluarga. Remaja-remaja ini perlu dibantu

dan tidak hanya dibiarkan sendirian menghadapi kesukaran di dalam pelbagai aspek yang
boleh membawa kepada perkara yang lebih mudarat.

TAJUK

1.1]

PENGENALAN

PEMBUANGAN BAYI

LATARBELAKANG
Didalam era globulisasi sekarang isu pembuangan bayi kian meruncing

dikalangan gadis-gadis remaja. Pembuanyan bayi semangkin banyak di laporkan didadadada akhbar dan yang paling menyayat hati adalah apabila bayi-bayi yang tidak berdosa
ini dibuang seperti sampah tanpa ada sedikit pun perasaan belas kasihan keatasnya dan
ada diantaranya yang masih bernyawa di biarkan kesejukkan, kelaparan dan terdedah
kepada bahaya.
Pelbagai usaha telah diambil bagi membendung gejala ini. Kementerian
Pembangunan Wanita Dan Masyarakat serta beberapa NGO turut membantu,
mengenalpasti dan mengadakan kempen yang berterusan bagi menyedarkan masyarakat
agar sama-sama untuk menangani masalah pembuangan bayi daripada berterusan.

1.2] DEFINASI
1.2.1

Mengikut Akta kanak-Kanak 2001 di bawah:*

Seksyen 2 menjelaskan kanak-kanak ertinya seseorang yang di


bawah umur 18 tahun.

Bah. 1(Perkara 1) Konvensyen Mengenai Hak kanak-kanak oleh


Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-bangsa berstu pada 20
November 1989 Seseorang kanak-kanak diiktirafkan sebagai
seorang yang dibawah umur 18 tahun, melainkan jika undangundang negaranya mengikhtirafkan umur dewasanya sebelum itu..

1.2.2

Mengikut Kamus Dewan Edisi 4, perkataan bayi bermaksud anak kecil


yang baru dilahirkan oleh ibu manakala perkataan buang membawa
makna mencampakkan, melemparkan, menghapuskan dan menghilangkan.
Justeru itu perkataan pembuangan bayi membawa maksud perbuatan
sesorang

mencampakkan,

melemparkan,

menghapuskan

atau

menghilangkan anak kecil yang tidak berdosa di merata tempat tanpa


perasaan

1.2.3

Mengikut wikipedia Melayu pula Kanak-kanak (juga digelar budak atau


anak kecil) ialah manusia yang muda, iaitu seorang yang masih belum
mencapai baligh. Peringkat perkembangan manusia adalah seperti
berikut:Bayi ----- kanak kanak -------- remaja --------- dewasa -------- Tua.

1.3]

STATISTIK KES PEMBUANGAN BAYI DI MALAYSIA.


Fenomena pembuangan bayi dalam Malaysia bagi tempoh dua tahun

menunjukkan sedikit penurunan dalam kes pembuangan bayi. Mengikut statistik yang
dikeluarkan oleh Polis DiRaja Malaysia(PDRM) pada tahun 2011, sebanyak 98 kes
pembuangan bayi dilapurkan di seluruh Malaysia. Pada tahun 2012 sebanyak 89 kes
yang dilapurkan, menunjukkan kadar penurunan hanya 9 kes. Walaubagaimanapun , kita
perlu tahu, terdapat juga banyak kes pembuangan bayi yang tidak dilapurkan . Melihat
akan statistik yang dikongsi , ternyata kes pembuangan dalam kalangan remaja adalah

implikasi daripada masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat kita terutamanya
genarasi muda.

Anda mungkin juga menyukai