Anda di halaman 1dari 19

TEORI KEMORALAN SOSIAL

Etika (ethos)

Hukum, adat resam, kebiasaan dan budi pekerti


Kesusilaan, adab, sopan santun dan tradisi yg menentukan peraturan & piawaian sesebuah komuniti

Moral (mores)

Sosial

Bergaul & bercampur dgn masyarakat. Berkait rapat dengan hubungan sesama manusia

Takrifan ini telah membentuk TEORI KEMORALAN SOSIAL

Peraturan yang ditentukan oleh masyarakat dan dijadikan sebagai undang-undang serta diberi autoriti dalam masyarakat

PENGENALAN
Berkait rapat dgn peraturan masyarakat spt tatahukum, tatasusila, tatatertib, norma, tradisi, kebiasaan, nilai dan pantang larang.

Nilai yg pentingkan masyarakat, bukan individu untuk mencapai matlamat.

Dikenali juga sebagai kemoralan konvensional dan tradisionalisme atau konservatisme dlm kemoralan. Jangan bersiul pada waktu malam. Menghormati yg tua & menyayangi yg muda

Peraturan masyakarat seperti pantang larang dapat menjamin kerukunan sosial.

Contoh

CIRI-CIRI TEORI KEMORALAN SOSIAL


Peraturan moral dijadikan sebagai satu kewajipan dan dikuatkuasakan oleh pemerintah supaya wajib dipatuhi. Peraturan ini lebih mementingkan masyarakat secara umum, bukan individu sebagai matlamat etika. Peraturan ini juga tidak membenarkan seseorang menilai dan mengkritik peraturan moral yang telah ditetapkan oleh masyarakatnya.

PANDANGAN AHLI FALSAFAH BARAT MENGENAI TEORI KEMORALAN SOSIAL

PANDANGAN AHLI FALSAFAH BARAT

Konsep dan nilai budi ialah yang paling utama dalam mempengaruhi kehidupan sosial dan moral orang Melayu

Menjadi tanggungjawab setiap orang mematuhi pemerintah sebagai autoriti moral

Weber (1996)

Selain autoriti yang sah, satu unsur penting organisasi birokrasi ialah mempunyai peraturan khusus yang menentukan susunan autoriti sebagai struktur untuk mengawal (ganjaran bagi penyelewengan) ahli-ahli organisasi tersebut.

DURKHEIM (1974)

Peraturan moral diberi autoriti khas atau kuasa memerintah supaya dipatuhi. Tingkah laku yang bersifat lazim ditentukan dulu oleh peraturan moral, etika menyekat bertindak mengikut cara-cara tertentu. Lebih menitikberatkan disiplin dan perasaan menyayangi masyarakat dan autonomi.

HALL (1978)

FREUD

Mentafsir teori Duckheim sebagai pemahaman individu tentang social order dan kerelaan mematuhinya

Ego dilemahkan dan tingkah laku seseorang dikuasai super-egonya

KELEMAHAN
Menyekat kebebasan individu yang terpaksa tunduk kepada peraturan yang dibuat oleh masyarakat

Berlaku salah faham,konflik dan ketegangan kerana setiap masyarakat mempunyai pandangan berbeza
Kesukaran masyarakat menyesuaikan diri dengan sistem moral yang ada

Mementingkan kepatuhan individu kepada autoriti walaupun bertentangan dengan kehendak hati mereka Terdapat peraturan yang dibuat oleh masyarakat itu tidak baik dan membawa keburukan

MENURUT BULL (1969)


Peraturan sedia ada dicabar oleh ahli masyarakat itu sendiri Mereka mengingkari perintah dan melakukan perbuatan yang menentang moral masyarakat tersebut

KELEBIHAN
Sangat berkesan untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian dan dapat dilihat dari aspek keagamaan Membantu dalam melaksanakan hidup bermasyarakat

Teori

Kemoralan sosial Tingkah laku yg perlu ada dalam diri manusia utk terus hidup aman & harmoni.

Keperibadian mula Menekankan sifat peribadi utk mencapai kehidupan yg baik.

Deontologi Percaya bahawa utk bertindak dr segi moral, kita mesti mempunyai kesedaran dr dlm menerima kekangan tertentu @ peraturan. Harus bertanggungjaw ab secara moral atas motif kita untuk membuat kebaikan atau keburukan.

Teologi Nilai betul & salah bergantung pada kesan perbuatan yang dilakukan. -Utilitarianisme -Egoisme

Maksud

Ciri-ciri

Peraturan ini lebih mementingkan masyarakat secara umum, bukan individu sebagai matlamat etika.

Merupakan jalan tengah iaitu bermaksud tidak keterlaluan dan tidak terlalu kurang. Tidak semulajadi

Utiliarianisme -Act utilitarianism -Hedonistic utilitarianism Egoisme -Egoisme psikologi -Egoisme Etika

Teori

Kemoralan sosial Menyekat kebebasan individu yang terpaksa tunduk kepada peraturan yang dibuat oleh masyarakat.

Keberibadian mulia

Deontologi Prinsip moral yang ditetapkan oleh individu itu mestilah juga dipatuhi oleh orang lain.

Teologi Utilitarianisme -Kesakitan & keseronokan tidak sama. Egoisme -Tidak mengutamakan kemurahan hati.

Kelemahan

Kritikan

Banyak berlaku salah faham, koflik dan ketegangan kerana setiap masyarakat mempunyai pandangan yang berbeza.

Terdapat manusia yang mempunyai sifat semulajadi seperti Nabi.

Jika kita semua mempunyai intuisi yang berbeza maka tidak ada cara untuk menyelesaikan konflik.

Anda mungkin juga menyukai