Anda di halaman 1dari 8

SEKOLAH KEBANGSAAN SEBERANG NYONYA, KM10, JALAN KUALA KEDAH, 06600 KUALA KEDAH, KEDAH DARUL AMAN.

KERTAS CADANGAN
PROGRAM PEMANTAPAN AKIDAH DAN SAHSIAH MURID

TARIKH : TEMPAT:

ISNIN 28 - 29 OKTOBER 2013 SK SEBERANG NYONYA

Anjuran Panitia Pendidikan Islam dan Persatuan Agama islam


1. PENDAHULUAN

Gejala sosial yang berlaku dalam kalangan murid-murid Islam pada hari ini memerlukan satu wadah yang boleh menarik minat mereka mendekati agama secara tidak langsung dengan penganjuran program-program yang boleh membentuk insan muslim yang berilmu dan berkeperibadian yang mulia.

Untuk membentuk keperibadian muslim yang sejati, kemantapan sahsiah menjadi aspek penting yang harus dititik beratkan. Sebelum melangkah ke alam kehidupan yang lebih luas dan mencabar, murid-murid perlu diterapkan dengan pelbagai ilmu duniawi dan ukhrawi agar mereka mampu menyerlahkan keperibadian yang terpuji, mempunyai personaliti yang berwibawa dan matang. Oleh yang demikian, Panitia Agama Islam dan Persatuan Agama Islam Sekolah Kebangsaan Seberang Nyonya mengambil inisiatif mengadakan Program Pemantapan Akidah dan Sahsiah murid.

2.

OBJEKTIF

Di antara objektif program ialah 2.1 Melahirkan murid yang boleh memuhasabah diri, menyedari pentingnya hidup bersahsiah dan bertingkahlaku berasaskan agama. 2.2 Menyedarkan para peserta tentang kepentingan Solat dan Ibadah serta memupuk disiplin yang mantap. 2.3 Menimbulkan keinginan untuk meningkatkan diri dalam bidang kurikulum, ko kurikulum dan sahsiah di sekolah . 2.4 Memantapkan rohani dan jasmani para peserta melalui aktiviti-aktiviti yang berkaitan ibadah. 2.5 Menyemai keimanan, keyakinan diri dan berfikiran positif apabila menghadapi kekangan dan dugaan dalam kehidupan.

3.

MATLAMAT

Program ini bermatlamat untuk melahirkan insan yang bertanggungjawab, berdisiplin, berilmu, beramal dan bertaqwa serta matang dalam menangani cabaran global dunia.

4.

TEMA PROGRAM

Pemantapan Akidah Muslim Sejati

5.

KUMPULAN SASARAN

Murid-murid tahun 5 dan 6 Sekolah Kebangsaan Seberang Nyonya

6.

BUTIRAN PROGRAM

Tarikh : Hari :

28 - 29 Oktober 2013 Isnin dan Selasa SK Seberang Nyonya

Tempat:

7.

ANJURAN

Panitia Pendidikan Islam dan Persatuan Agama Islam

8.

JAWATANKUASA PELAKSANAAN

PENGERUSI Tn. Haji Wan Ahmad b Wan Dan

TIMBALAN PENGERUSI Pn. Ozainee binti Othman ( PK Kurikulum )

NAIB PENGERUSI 1 Encik Mohamad b Ramli ( PK Kokurikulum )

NAIB PENGERUSI 2 Puan Raifah binti Osman (PK HEM)

PENYELARAS PROGRAM En. Jamal Huri bin Bakar

SETIAUSAHA Puan Khairul Nazirah bt Mohamad Mokhtar

PENOLONG SETIAUSAHA Puan Sharifah bt Ahmad

BENDAHARI Puan Siti Eshah binti Mohd Tahir

AHLI JAWATANKUASA En. Amiruddin bin Ahmad Puan Che Fazidah binti Che Fazin Pn. Salina bt Hamid Pn. Wan Salmah bt Wan Saidin Pn. Faridah bt Murad Cik Wan Nor Azah bt Wan Abdullah Semua guru tahun 5

9.

TENTATIF PROGRAM

Hari Pertama 7.40 pg 8.00 pg 9.00 pg 10.30 pg

Isnin 28 Oktober 2013 Peserta mengambil tempat Slot 1 Tazkiah nafsi ( Mari Mengenal Allah 1 ) Slot 2 Wacana Ilmu ( Pelajar dan cabaran Akidah ) Rehat

Hari Kedua 7.40 pg 8.00 pg 9.00 pg

Selasa 29 Oktober 2013 Peserta mengambil tempat Slot 2 Tazkiah Nafsi ( Mari Mengenal Allah 11 ) Slot 3 Wacana Ilmu 3 (Transformasi Kejayaan Dunia Dan Akhirat )

10.30 pg

Rumusan Rehat

10.

ANGGARAN PERBELANJAAN

Makan dan Minum peserta 141 orang murid X RM 6 Bahan / peralatan JUMLAH RM

RM 846 RM 150 RM 996

11.

PENUTUP

Pelaksanaan program ini pastinya berhadapan dengan pelbagai kekangan dan cabaran. Perancangan yang teliti dan kerjasama semua pihak sangat diperlukan. Adalah menjadi harapan agar program yang dirancang ini dapat dijalankan dengan jayanya serta berjaya mencapai objektif dan matlamat yang digariskan. Segala kerjasama dari semua pihak bagi menjayakan program ini didahului dengan ucapan terima kasih. Semoga Allah mengganjarinya dengan yang lebih baik. Amin !!

Disediakan oleh, ( HAYATI BT HAMDI ) Ketua Panitia Pendidikan Islam, SK Seberang Nyonya.

12. Catatan Guru Besar

Saya telah meneliti kertas kerja program Pemantapan Akidah dan Sahsiah Murid 2013 dan bersetuju / tidak bersetuju program ini dilaksanakan.

Catatan:

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

.................................................... ( HJ WAN AHMAD BIN WAN DAN BKM,PJK ) Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seberang Nyonya KM10, Jalan Kuala Kedah 06600 Kuala Kedah Tarikh : ________________

BUTIRAN PROGRAM PEMANTAPAN AKIDAH DAN SAHSIAH


Tarikh Hari Tempat Masa : : : : 28 29 Oktober 2013 Isnin dan Selasa SK Seberang Nyonya 8.00 - 11.00 pagi

JAWATANKUASA PELAKSANAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi1 Naib Pengerusi 11 Penyelaras Program Setiausaha Naib Setiausaha Bendahari : : : : : : : : Tn. Haji Wan Ahmad b Wan Dan Pn. Ozainee binti Othman ( PK Kurikulum ) Encik Mohamad b Ramli ( PK Kokurikulum) Puan Raifah binti Osman (PK HEM) En. Jamal Huri bin Bakar Puan Hayati binti Hamdi Puan Sharifah bt Ahmad Puan Khairul Nazirah binti Mokhtar

AHLI JAWATANKUASA Persiapan Tempat / Siaraya dan LCD Jamuan Tetamu Juru acara Cenderahati Jamuan Murid : En. Amiruddin bin Ahmad

: Puan Che Fazidah binti Che Fazin : Encik Jamal Huri bin Bakar

: Pn. Wan Salmah bt. Wan Saidin : Pn. Faridah bt. Murad Wan Salmah bt. Saidin Cik Wan Nor Azah bt Wan Abdullah Encik Mahadzir bin Mat Semua guru tahun 5 dan 6

Kawalan Murid

Cenderahati Penceramah

: Puan Sharifah bt. Ahmad

TENTATIF PROGRAM

Hari Pertama : Isnin 28 Oktober 2013 7.40 pg 8.00 pg 9.00 pg 10.30 pg Peserta mengambil tempat Slot 1 Tazkiah nafsi ( Mari Mengenal Allah 1 ) Ustaz: Jamal Huri Bin Bakar Slot 2 Wacana Ilmu ( Pelajar dan cabaran Akidah ) : Penceramah Jemputan Rehat / Jamuan

Hari Kedua 7.40 pg 8.00 pg 9.00 pg

Selasa 29 Oktober 2013 Peserta mengambil tempat Slot 2 Tazkiah Nafsi ( Mari Mengenal Allah 11 )Ustaz Jamal Huri bin Bakar Slot 3 Wacana Ilmu 3 : Pencermah Jemputan (Transformasi Kejayaan Dunia Dan Akhirat )

10.30 pg

Rehat / Jamuan