Anda di halaman 1dari 3

TUGASAN KKP PPISMP SEMESTER 1

JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN


IPGK TENGKU AMPUAN AFZAN
KUALA LIPIS PAHANG
Nama Pelajar : ________________________________________________
Unit

: ________________________________________________

No KP

:________________________________________________
TUGASAN INDIVIDU KEMAHIRAN
GENERIK
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI
(PPISMP SESI 2010)

Tarikh Mula
Perhatian

20.09.2010

Tarikh Hantar

04.10.2010

1. Tugasan ini hendaklah dihantar sebelum atau pada tarikh hantar yang
dicatatkan diatas
2. Tugasan ini hendaklah dihantar kepada pensyarah mata pelajaran masingmasing
3. Pensyarah berhak tidak menerima tugasan sekiranya tidak mencapai
tahap seperti yang di kehendaki
4. Perlu di tegaskan plagiarisme dalam apa jua bentuk adalah dilarang sama
sekali
5. Guru pelatih yang menyerah tugasan yang diplagiatkan dan selepas
daripada tarikh hantar tidak akan diterima dan dinilai
6. Sekiranya ini sila berhubung dengan pensyarah anda atau penyelaras
Kursus untuk mendapatkan bantuan

ARAHAN TUGASAN
Ramai dikalangan pakar dalam bidang pendidikan bersetuju dengan
pendapat bahawa penggunaan TMK mampu untuk merevolusikan teknik
pengajaran dan pembelajaran pada masa kini. Pandangan ini adalah
berdasarkan kemampuan proses TMK mengintegrasikan pelbagai jenis
media seperti teks, audio, video, grafik dan animasi dalam persembahan
bahan guru. Persembahan multimedia ini pastinya merangsang pelbagai
deria pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung.
Hasilnya pelajar akan lebih berkemampuan untuk menguasai sesuatu topic
yang sukar untuk difahami jika menggunakan keadah pengajaran tradisional
Berdasarkan pernyataan diatas, anda ditugaskan utnuk membina perisian
persembahan Power Point atau alat pengarangan (Authoring Tool) yang
sesuai, mengandungi maklumat berkaitan dengan isi pengajaran bagi satu
topic pelajaran terpilih untuk tempoh pengajaran selama 60 minit
mengintegrasi elemen teks, audio ,video, grafik dan animasi, interaktif dan
mesra pengguna serta lengkap dengan cara pengunaannya
Perisian kursus yang telah siap hendaklah dipakejkan dan dihantar dalam
betuk CD-ROM tidak lewar dari 11.10.2010 beserta dengan catatan refleksi
(sekurang-kurangnya 350 patah perkataan)

Spesifikasi Taksiran

Tugasan

Membina
peisian
kursus
pendidikan
bagi mata pelajaran
pengkhususan

- Dibina
menggunakan
perisian
persembahan
Power Point
- Mengandungi
maklumat
berkaitan
dengan
isi
pelajaran bagi satu tajuk
kecil dari satu topic
pelajaran
terpilih
dan
sesuai digunakan untuk
tempoh pengajaran 60
minit
- Bahan yang dihasilkan
hendaklah mengintegrasi
elemen
teks,
audio,
video, grafik dan animasi
sesuai
- Persembahan hendaklah
bersifat
interaktif
dan
mesra pengguna
Merangkumi
- Panduan
penggunaan
perisian berkenaan dan
catatan yang dikhususkan
kepada
aspek
bahan
multimedia anda

Catatan Refleksi

Sikap dan Sahsiah

Rujukan
Refleksi
Manual bantuan

- Memperlihatkan
kesungguhan
dan
komitmen yang tinggi bagi
menghasilkan perisian yan
gbaik
dan
berkualiti
sepanjang
tempoh
pelaksaan tugasan
- Ada bukti pembacaan dan
rujukan yang sesuai
- Ada bukti perbincangan
degan
rakan
dan
pensyarah

Wajaran

Catatan

80 %

10 %

10 %

Sekurangkurangnya
180
patah
perkataan