Anda di halaman 1dari 2

Tingkatan : 1 Tarikh : Masa : Tajuk : Kemalangan Jalan Raya ( Karangan ) Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran

Memberikan pendapat yang bernas sebagai ARAS 1 sumbangan dalam perbincangan. Mengenal pasti isi penting dan isu yang 2.1 mencetuskan idea yang bernas semasa dibincangkan dalam pergaulan sosial. memberikan pendapat dalam perbincangan. Pada akhir pembelajaran murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 punca kemalangan jalan raya secara individu berpandukan tayangan video dan menyiapkan dua perenggan isi karangan dengan jumlah 50 patah perkataan setiap perenggan. Fasa / Objektif Set Induksi ( minit) Menarik perhatian. Aktiviti Pelajaran Guru bertanyakan pengalaman murid berkaitan kemalangan sama ada pernah mengalami atau berpengalaman menyaksikan kemalangan. Guru menayangkan video animasi berkaitan kemalangan jalan raya untuk menarik perhatian pelajar. guru menerang tentang isu kemalangan kepada pelajar. Guru meminta pelajar berbincang dan mencari punca-punca kemalangan jalan raya. Guru menerangkan kaedah mengembangkan perenggan isi dengan menggunakan teknik 5W. Guru berbincang dengan pelajar tentang isi-isi yang boleh disesuaikan dengan punca kemalangan jalan raya. Guru menunjukkan contoh isi karangan yang lengkap untuk Alat Bantu / Nilai video

Pengenalan ( minit) Menerangkan isi pelajaran

Kemahiran berfikir

Persembahan ( minit) Guru menjelaskan cara untuk membuat perenggan isi.

panduan murid.