Anda di halaman 1dari 2

SENARAI TAJUK PENYELIDIKAN TINDAKAN BMM 3113 PISMP AMBILAN JANUARI J3 Nama Pensyarah : Puan Hasnah binti Awang

BIL NAMA PENYELIDIK 1. FARHAH SYAHIRAH BINTI SAHUDI

2. 3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

TAJUK CADANGAN Pengaplikasian Gambar Kartun Dalam Penggunaan Kata Kerja yang Betul untuk Karangan Berpandu FATHIN HUSNA BINTI MOHD ARIF Aplikasi Teknik La Si dalam Memantapkan Penggunaan Kata Seru FATIMAH AZZAHRA BINTI MOHAMED Kartun Tanya: Mengatasi Kelemahan SHARIF Penguasaan Kata Tanya MOHAMAD AZRUL EFFENDI BIN Mengeja Dan Menulis Perkataan SAMSUDDIN Vokal Rangkap Dengan Kaedah 1+31 MOHAMAD SAUFI BIN ARIS @ MOHD ARIS Penerapan Teknik Rakaman Suara Semasa Aktiviti Mengambil Imlak Dalam Kalangan Murid Tahun 4 MOHD FATHUL KHAIR BIN MOHD DAHLAN Penerapan Kaedah GUK Untuk Meningkatkan Penguasaan Penulisan Kata Nama Terbitan Berimbuhan peN- Dalam Kalangan Murid Tahun 3 MOHD NAJIB BIN IBRAHIM Mengatasi Kekeliruan Penggunaan DAN Dan DENGAN Menggunakan Kaedah TEKUN MUHAMMAD NAJIB BIN HASSAN BASRI Formula menyelesaikan masalah kekeliruan penggunaan kata ganti nama diri ia dalam penulisan murid sekolah rendah MUHAMMAD NUR HASIF BIN MOHD PADZIL Aplikasi Ilustrasi Dalam Memberi Makna Simpulan Bahasa Dalam Kalangan Murid Tahun 4 Zamrud MUHAMMAD SYAMSURI BIN OMAR Berimaginasi Bagi Penulisan Karangan Bahagian B Dalam Kalangan Murid Tahun 5 Dengan Mengaplikasikan Kaedah Pusingan Rombus NUR HANANI BINTI HAZMI Penggunaan Rumus 'Bunga-Bunga Sakura' Untuk Penggandaan Kata Majmuk Dalam Kalangan Murid Tahun 5 NURUL AKMAL BINTI HADIRIN Mempraktikkan teknik IKAN ADA SENSITIF dalam Mengenal pasti Penggunaan Kata Pemeri yang Betul dalam Bahasa Melayu NUR NAILAH BINTI SAMSOR Teknik Mengurangkan Kesalahan

14. NUR SAKINAH BINTI ABD. RAUF

15. NURFATIN BINTI JAMAL

16. SANISHA A/P BOGARAJA

17. SITI NAMIRA AQILAH BINTI ABDUL LATIF

18. SITI NUR AFIQAH BINTI MAELAH

19. ZULHILMI BIN NOH

Ejaan Dan Tanda Baca Menggunakan Rumus 'Kotak Kuasa Dua' Bagi Tahun 5 Pengaplikasian Peta i-Think untuk Membezakan Penggunaan Kata yang Terkandung e pepet dan e taling dalam Ayat Mengaplikasikan Teknik Sayang Dalam Mengenalpasti Kata Hubung Pancangan Keterangan (KerJik) Pengaplikasian Kaedah Permainan Bahasa dalam Menarik Minat Murid Tahun 3 Mempelajari Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Mengenal pasti Kata Nama Am Manusia (KNAM) Dan Kata Nama Khas Manusia (KNKM) Menggunakan Teknik Bo.Imev. Aplikasi Teknik Integrasi Boneka ETMK Dalam Meningkatkan Penguasaan Kata Ganti Nama Diri Pertama Murid Tahun 3 Penggunaan Teknik "SiAp Ke" Dalam Membina Ayat Yang Gramatis Terhadap Murid Tahun 4