Anda di halaman 1dari 15

MURID DAN ALAM BELAJAR [EDU 3103]

PMI (Plus, Minus, Interesting) Tentang Implikasi Teori Behavioris Terhadap P&P DISEDIAKAN OLEH : AMY TING SHU TING ELLA TIONG SHI YUN MAH CHENG YEE HUONG HONG MING

APAKAH ITU PLUS, MINUS, INTERESTING?

PMI telah diperkenalkan oleh Dr Edward de Bono, penyokong pengajaran pemikiran kritikal di sekolah.

PMI adalah satu aktiviti sumbang saran(brainstroming) yang menggalakkan peserta dalam perbincangan untuk melihat idea dari lebih daripada satu sudut

Matlamat PMI adalah untuk membantu peserta melihat kedua-dua belah hujah dan berfikir lebih meluas mengenai isu. Jadual PMI membahagikan kepada Plus, Minus dan Interesting. Plus mewakili kebaikan manakala Minus mewakili kelemahan dan Interesting pula mewakili isi yang dapat menarik perhatian.

IMPLIKASI TEORI PAVLOV TERHADAP P&P

IMPLIKASI TEORI PAVLOV TERHADAP P&P


PLUS (+)
Strategi pengajaran yang menarik perhatian murid. Pengalaman murid dapat dikaitkan dengan pembelajaran.

MINUS (-)
Terlalu banyak latihan akan membuatkan murid bosan terhadap proses P&P Pengalaman murid mungkin tidak sama dengan apa yang dikaitkan.

INTERESTING
Kepelbagaian dalam pelaksanaan proses P&P akan dapat meningkatkan kreativiti.

Bimbingan dilakukan melalui pengalaman yang positif.

Gerak balas positif (terlazim) dapat dipupuk. Membantu murid untuk memulihkan ingatannya.

Belajar bergantung kepada kewujudan rangsangan. Memerlukan latihan yang cukup untuk mengukuhkan ransangan terlazim dengan gerak balas terlazim. Bertindak secara responden terhadap kesan ransangan. Menggunakan ransangan baru sebagai ruangsangan

PLUS (+)

MINUS (-)

INTERESTING

Rangsangan dan gerak balas mempunyai kaitan -Semakin kerap rangsangan itu dikaitkan dengan sesuatu gerak balas, semakin kukuh gerak balas terlazim itu

Bergantung kepada rangsangan sahaja (tiada inisiatif sendiri)


- pasif

Pelajar lebih bersemangat apabila sentiasa diberi rangsangan

Pemberian ganjaran

Sekiranya sesuatu tingkahlaku tidak diperkukuhkan melalui ganjaran, tingkahlaku itu mungkin akan terhapus begitu sahaja (Berorientasikan ganjaran sahaja)

Pelajar lebih aktif dan bersemangat apabila mendapat ganjaran

TEORI WATSON

IMPLIKASI TEORI WATSON TERHADAP P&P


PLUS (+) Emosi marah apabila pelajar bising Disiplin pelajar mudah dibentuk Tingkah laku positif dapat dipupuk dari awal dengan ransangan yang sesuai. Terdapat perhubungan gerak balas dalam proses menyelesaikan masalah. MINUS (-) INTERESTING

Melahirkan perasaan tidak suka terhadap guru & pelajaran


Perlu dilatih dari usia muda dengan ransangan yang sesuai. Memerlukan tindak balas yang terancang untuk mendapatkan hasil yang berkesan.

Pelajar takut utk membuat bising-disiplin dapat dibentuk dengan mudah


Tingkah laku positif dapat disemai dari peringkat awal. Mempelajari perhubungan gerak balas secara sistematik.

PLUS (+)

MINUS (-)
Emosi yang kekal boleh dihapuskan

INTERESTING

Emosi boleh diajar melalui pelaziman positif

Kemungkinan terdapat pelajar yang tidak dapat menunjukkan emosi semula jadi
Emosi bergantung kepada kekerapan pelaziman

Tingkah laku positif boleh diajar

Rangsangan yang didedahkan dan jenis gerak balas akan mempengaruhi pengalaman pembelajaran murid

Pengalaman yang baik boleh diubah menjadi pengalaman yang buruk Boleh dipengaruhi oleh gerak balas negatif

Rangsangan dapat mewujudkan suasana P&P yang menyeronokkan


Cepat belajar mengenai kesilapan Dpt melarang pelajar melakukan kesalahan

TEORI THRONDIKE

IMPLIKASI TEORI THRONDIKE TERHADAP P&P


PLUS (+)
Motivasi yang sesuai untuk murid. Memupuk motivasi murid untuk belajar. Memberi peluang kepada murid untuk menikmati kejayaan.

MINUS (-)
Murid perlu berada dalam keadaan sedia.

INTERESTING
Murid akan menjadi lebih bersemangat untuk belajar. Belajar bergantung kepada insiatif sendiri. Bertindak secara operan terhadap rangsangan.

Memerlukan latihan untuk mengukuhkan pertalian antara rangsangan dengan gerak balas.

Aktiviti latihan, ulangkaji dan pengukuhan dijalankan Murid akan mendapat Sekiranya terlampau kerap, dalam keadaan yang peluang untuk memperbaiki murd akan cepat bosan. menyeronokkan. diri.

PLUS (+)
Urutan rangsangan -gerak balas diikuti keseronokan, gerak balas itu akan kekal; Gerak balas yang diikuti kesakitan akan lenyap

MINUS (-)
Hanya akan memilih gerak balas yang menyeronokkan sahaja tanpa memikirkan punca dan tindakan mengatasi gerak balas kesakitan

INTERESTING
Dapat membuat perkaitan antara situasi di mana kita berada dengan gerak balas yang sesuai -contoh: lepaskan diri

KESIMPULAN IMPLIKASI TEORI BEHAVIORIS TERHADAP P&P


PLUS (+)
Mementingkan kemahiran lisan berbanding kemahirankemahiran yang lain.
Contohnya, guru perlu mengajarkan kemahiran lisan terlebih dahulu dan memberikan penekanan kepada kemahiran lisan melalui latih tubi serta dilakukan secara intensif. Murid akan lebih kepada lisan sahaja. Kemahiran-kemahiran lain akan menjadi agak lambat. Suasana P&P akan menjadi lebih menarik dengan memberi peluang kepada pelajar untuk menyebut/ menyanyi/ membaca dalam sesuatu pembelajaran.

MINUS (-)

INTERESTING

PLUS (+)
Kepelbagaiaan ransangan dan aktiviti tindak balas. Guru menyediakan bahan bantu mengajar seperti gambar-gambar supaya pelajar dapat memberikan tindak balas dan ransangan

MINUS (-)

INTERESTING

Pembelajaran tidak akan berkesan jika murid tidak bersedia dan dipaksa untuk belajar

Murid akan lebih mudah menerima apa yang diajar dan berlakunya komunikasi dua hala, antara murid dan guru

Pemberiaan ganjaran kepada tindakan yang betul dan murid akan mengulang tindak balas yang betul sehingga menjadi tindakan bersifat automatis.

Murid akan mengharapkan ganjaran daripada orang lain dan timbul tingkah laku yang mementingkan material (ganjaran) apabila melakukan sesuatu perkara.

Ganjaran akan mengukuhkan sesuatu perlakuan bahasa. Contohnya, ibu menepuk tangan sambil menyebut perkataan pandai jika kanak-kanak menyebut dengan betul anggota badan tertentu yang ditunjukkan oleh ibu