Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian Sains Tahun 5

Mata pelajaran Tarikh Masa Tahun Tema Tajuk Objektif pembelajaran 2.1

: : : : : : :

Sains 25 Ogos 2013 (Ahad) 10.45 pagi 11.45 pagi (60 minit) 5 Amanah Menyiasat Bumi dan Alam Semesta Bumi, Bulan dan Matahari

Memahami pergerakan Bumi, Bulan dan Matahari. : Di akhir pengajaran dan pembelajaran,murid-murid dapat :

Hasil pembelajaran

i) ii)

Menyatakan Bumi berputar di atas paksinya. Menyatakan Bumi mengambil masa 24 jam untuk membuat satu putaran di atas paksinya.

iii)

Menyatakan Bumi berputar di atas paksinya dan pada masa yang sama beredar mengelilingi matahari.

iv)

Menyatakan Bumi mengambil masa 365 hari untuk mengelilingi matahari.

Pengetahuan sedia ada Model Pengajaran Pendekatan

Murid telah mengetahui bahawa Bumi merupakan planet ketiga dalam system suria.

: :

Model Konstruktivisme 5 Fasa Needham Pembelajaran Kontekstual

Strategi Kaedah

: :

Pembelajaran Berfikrah Perbincangan

Kemahiran Proses Sains Kemahiran berfikir Nilai murni Bahan Bantu Mengajar

Memerhati, berkomunikasi

: : :

Membuat kesimpulan, menjana idea Bekerjasama, berdikari Video, lembaran kerja, buku teks.

Fasa Orientasi (5 minit)

Isi pelajaran Tayangan video mengenai pergerakan Bumi mengelilingi Matahari.

Aktiviti Murid menonton video

Catatan BBM :

berkenaan pergerakan Bumi Video, speaker mengelilingi Matahari. KPS : Murid ditanyakan oleh guru soalan berkaitan video. 1) Dari arah manakah Bumi berputar di atas paksinya? 2) Dari arah manakah Bumi mengelilingi Matahari? Berkomunikasi

Guru memperkenalkan topik yang akan dipelajari.

Pencetusan idea (10 minit)

Perbincangan dalam kumpulan berkaitan masa yang diambil oleh Bumi untuk membuat satu putaran lengkap di atas paksinya dan masa yang diperlukan untuk mengelilingi Matahari.

1) Di dalam kumpulan, murid membincangkan masa yang diambil oleh Bumi untuk membuat satu putaran lengkap di atas paksinya. 2) Murid turut membincangkan masa yang diambil oleh Bumi untuk membuat satu putaran lengkap mengelilingi Matahari. 3) Murid menyatakan hasil perbincangan mereka. 4) Setiap jawapan yang dinyatakan ditulis pada papan putih.

Kemahiran Berfikir : Menjana idea

KPS : Berkomunikasi

Nilai Murni : Bekerjasama

Penstrukturan semula idea (20 minit)

Mengumpul maklumat berkenaan masa Bumi membuat satu putaran lengkap di atas paksinya dan masa untuk Bumi mengelilingi Matahari.

1) Murid diberikan masa untuk mencari maklumat di dalam buku teks. 2) Murid menyatakan kembali jawapan yang telah dikumpul berdasarkan buku teks. 3) Murid diterangkan kembali oleh guru berkaitan masa yang diambil oleh Bumi untuk membuat satu putaran lengkap di atas paksinya

BBM : Buku teks, model Bumi

dan masa untuk Bumi mengelilingi Matahari.

Aplikasi idea (20 minit)

Melengkapkan lembaran kerja.

Murid diberikan masa selama 10 minit untuk melengkapkan lembaran kerja.

BBM : Lembaran kerja (Lampiran 1)

Nilai murni : Menyemak dan membincangkan jawapan. Murid membincangkan jawapan bersama dengan guru serta menyemak lembaran kerja. Berdikari

Sebarang kekeliruan dibincangkan bersama.

Refleksi (5 minit)

Membuat kesimpulan pelajaran.

Murid membuat kesimpulan bahawa : 1) Masa Bumi membuat satu putaran lengkap di atas paksinya = 24 jam (1 hari) 2) Masa untuk Bumi mengelilingi Matahari = 365 hari (setahun)

KPS : Berkomunikasi

Kemahiran berfikir : Membuat kesimpulan