Anda di halaman 1dari 1

Senarai Semak Penyeliaan Program Penandaarasan/Sandaran NPQEL

Nota: Peserta NPQEL diminta mencetak borang ini dan menyertakannya bersama Laporan Program
Penandaarasan/Sandaran. Pensyarah penyelia perlu menandatangani borang ini sebagai bukti penyeliaan telah
dilakukan.

Nama Penyelia: TUAN HAJI SALLEHUDIN BIN HAJI AB TALIB


Nama Peserta:

AYUB BIN YUSOFF

Nama dan Alamat Sekolah Penandaarasan/ Sandaran: SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


27000 JERANTUT, PAHANG DARUL MAKMUR

Bil.

Aktiviti

Dilaksanakan

Nota

(tandakan )
1

Berjumpa/ berbincang dengan Guru Besar sekolah.

Menyemak Buku Log.

3
4

Menyemak dan memastikan Profil sekolah disediakan.


Memastikan peserta telah memilih satu program/projek
penambahbaikan yang mahu dikaji.
Memastikan program yang dipilih sesuai dan menepati
keperluan kursus
Menyemak dokumentasi tentang program berserta bukti
Memastikan peserta mempunyai perancangan masa yang
baik bagi penandaarasan/sandaran dan membuat laporan

5
6
7

Hal-hal lain yang dibincang dengan peserta:


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Tarikh: _______________________

Tandatangan Penyelia: __________________


Ayub Yusoffl / Senarai Semak Penyeliaan Program Penandaarasan/Sandaran NPQEL

Anda mungkin juga menyukai