Anda di halaman 1dari 10

4 (KSSR)

1
-
,

,
,


.
-

.
-

.
-

.
-

1.1
,
1.1.1

-.

Tahap Penguasaan

4. Bernyanyi dengan cara


mengajuk pic artikulasi dan
dinamik yang betul.

1.1.2

1.1.3 ,,,,,


.
-

2 Bernyanyi dengan cara


mengajuk pic dan sebutan yang
betul.
3. Bernyanyi dengan cara
mengajuk pic artikulasi dan
dinamik.

1 Bernyanyi dengan cara


mengajuk pic.

5. Bernyanyi dengan cara


mengajuk pic artikulasi dan
dinamik yamg betul dan
konsisten.

1.1.4

.
1.1.5

.
-
(p)
-
(f)

6. Bernyanyi dengan cara


mengajuk pic artikulasi dan
dinamik yang betul secara
ekspresif dan konsisten.

14.01.14
Nabi
S.A.W
Birthday
20.01.14
Kedah
Sult.bday
31.01.201
403.02.201

4
Cuti tahun
Baru Cina

-
(mf)
6
7

1.1.6

.
-

.
1.2
,
1.2.1

2/4, 3/4, 4/ 4

1.2.2

.
1.2.3

.
.
--
(p)
-(mp)
-
(f)

(mf)

10

1.3

1.3.1


.
-
-
/

1. memainkanalat
perkusi

dengan cara mengajuk


corakirama dan dinamik.
2. memainkan alat perkusi
dengan cara mengajuk corak
irama dan dinamik mengikut
tempo.
3. memainkan alat perkusi
dengan cara mengajuk corak
irama dan dinamik mengikut
tempo berdasarkan skor.
4. memainkan alat perkusi
dengan cara mengajuk corak
irama dan dinamik yang betul .
5. memainkan alat perkusi
dengan cara mengajuk corak
irama dan dinamik mengikut
tempo berdasarkan skor secara
konsisten.
6. memainkan alat perkusi
dengan cara mengajuk corak
irama dan dinamik mengikut
tempo berdasarkan skor secara
ekspresif dan konsisten.
1. menirupergerakan
berdasarkan melodi.
2. melakarkan pergerakan yang
ditetapkan berdasarkan melodi.
3. melakarkan pergerakan yang
ditetapkan berdasarkan
ekspresif diri.
4. melakarkan pergerakan yang
ditetapkan mengikut tema yang

11

12

13

1.4

1.4.1

1.4.2

.
-


.
-

,

.
-

diberi berdasarkan melodi dan


ekspresif diri.
5.Membuat interprestasi dan
eksperesi diri melalui
pergerakan terhadap muzik yang
didengar.
6.Merancang pergerakan
kreatif dan muzik yang
didengar dan melakukan
pergerakan secara ekspresif
1.memainkan rekoder dengan
cara meniru teknik permainan
rekorder.
2. memainkan rekoder dengan
penjarian dan perlidahan
yang betul.
3. Memainkan frasa lagu
mengikut tempo berdasarkan
skor.
4. Memainkan frasa melodi /
melodi kaunter dengan ton
yang baik mengikut tempo
berdasarkan skor.
5. Memainkan frasa melodi
melodi kaunter dengan ton
yang baikmengikut tempo
berdasarkan skor.
6. Memainkan frasa melodi
melodi kaunterdengan ton yang
baikmengikut tempo secara
ekspresif berdasarkan skor.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


23.03.141.4.3

. 1.memainkan rekoder dengan


cara meniru teknik permainan
- -

27.03.14

14

1.4.4

.
- (p)- (f)

15

16

1.5

1.5.1

2.1

2.1.1

rekorder.
2. memainkan rekoder dengan
penjarian dan perlidahan
yang betul.
3. Memainkan frasa lagu
mengikut tempo berdasarkan
skor.
4. Memainkan frasa melodi /
melodi kaunter dengan ton
yang baik mengikut tempo
berdasarkan skor.
5. Memainkan frasa melodi
melodi kaunter dengan ton
yang baikmengikut tempo
berdasarkan skor.
6. Memainkan frasa melodi
melodi kaunterdengan ton yang
baikmengikut tempo secara
ekspresif berdasarkan skor.
1.Menerima nilai murni dalam
aktiviti muzik.
2. Menerima nilai murni dan
mempamerkan dalam aktiviti
muzik.
3. Mengamalkan nilai murni
dalam aktiviti muzik.
4. Sentiasa mengamalkan nilai
murni dalam aktiviti muzik.
5.Sentiasa mengamalkan
nilai murni dalam aktiviti muzik
dan menjadi contoh kepada
murid lain.
6.Sentiasa mengamalkan
nilai murni dalam aktiviti muzik
dan menjadi contoh kepada
murid lain.
1. Mengajuk corak irama dan
melodi yang didengar.

17

2.1.2

. 2/4

18

2.1.2

. 2/4

19

2.1.3


.
-.
-

/

.


2.1.3


.
-.
-

/

CUTI PENGGAL PERTAMA

20
21

28.05.2014.14.06.14

22

3

-

3.1

.
-
-

3.1.1

.
-

2.Mengenalpasti kesan bunyi


yang didengar.
3.Mengaplikasikan pengetahuan
Muzik yang sesuai untuk
menghasilkan kesan bunyi.
4. Mengaplikasikan
pengetahuan Muzik yang sesuai
untuk menghasilkan kesan
bunyi berdasarkan situasi
yang diberi.
5.Mengimprovasikan idea
muzik yang diberi untuk
Menghasilkan karya muzik.
6. Mencipta karya muzik untuk
mengiringi persembahan.
1. Mengajuk corak irama dan
melodi yang didengar.
2.Mengenalpasti kesan bunyi
yang didengar.
3.Mengaplikasikan pengetahuan
Muzik yang sesuai untuk
menghasilkan kesan bunyi.
4. Mengaplikasikan
pengetahuan Muzik yang sesuai
untuk menghasilkan kesan
bunyi berdasarkan situasi
yang diberi.
5.Mengimprovasikan idea
muzik yang diberi untuk
Menghasilkan karya muzik.
6. Mencipta karya muzik untuk
mengiringi persembahan.
1.Mengecammuzik yang
didengar /ditonton.
2.Menyatakan cara
persembahan muzik yang
didengar /ditonton.
3.Mengenalpasti ciri-ciri

01.05.14CUTI HARI
PEKERJA
13.05.14HARI
WESAK

23
24

3.2

25

26

muzik muzik yang didengar


/ditonton secara bersepadu.
4.Membicarakan muzik yang
didengar /ditonton dengan
mengaplikasikan pengetahuan
muzik.
5. Membicarakan muzik
pilihan sendiri yang
didengar /ditonton dengan
mengaplikasikan pengetahuan
muzik.
6 Membuat penilaian muzik
yang didengar /ditonton dan
mengenal pasti identity utama
muzik.

3.1.1

.
-

3.2.1

.
-

-

3.2.1

.
-

4.1

4.1.1

1.Mengecammuzik yang
didengar /ditonton.
2.Menyatakan cara
persembahan muzik yang
didengar /ditonton.
3.Mengenalpasti ciri-ciri
muzik muzik yang didengar
/ditonton secara bersepadu.
4.Membicarakan muzik yang
didengar /ditonton dengan
mengaplikasikan pengetahuan
muzik.
5. Membicarakan muzik
pilihan sendiri yang
didengar /ditonton dengan
mengaplikasikan pengetahuan
muzik.
6 Membuat penilaian muzik
yang didengar /ditonton dan
mengenal pasti identity utama
muzik.
1.Mengenal notasi muzik.

29.06.14AWAL
RAMADHA
N

.
-

27

-
(baluk)
2. Mengetahui dan memahami
notasi muzik.
3.Mengetahui dan memahami
dan menulis semula notasi
muzik pada baluk.

4.1.1-

4.Menulis notasi muzik pada


baluk.

(garis bar)

5. Menulis notasi muzik pada


baluk dengan betul dan tepat.
6.Menulis notasi muzik pada
baluk dengan betul dan tepat
secara konsisten.

28
4.1.1- (klef trebal)
-
(garis penamat)
29

30

4.1.2

. G, A , B ,C, D

4.1.2 -(Semibraf) -
-(Minim)-

-(Krocet)-

-(Kuaver)-
31

4.1.2-(Semibraf) -

2829.07.14CUTI HARI
RAYA
PUASA

-(Minim)-
32

-(Krocet)-

-(Kuaver)-
4.1.3

1.Mengenal notasi muzik.


2. Mengetahui dan
memahami notasi muzik.
3.Mengetahui dan
memahami dan menulis
semula notasi muzik pada
baluk.

33

4.1.3

4.Menulis notasi muzik pada


baluk.
5. Menulis notasi muzik pada
baluk dengan betul dan
tepat.
6.Menulis notasi muzik pada
baluk dengan betul dan tepat
secara konsisten

34

4.1.3

31.08.14CUTI
MERDEKA

CUTI 4.1.4 PERTENGAHAN TAHUN


35

36

37

38

14.08.2014 -

18.08.201
4

1.Mengenal notasi muzik.

05.10.14CUTI HARI
RAYA HAJI

4.1.4

.
-.
2/4 , 4/4
2-

4-

. : 2/4 =
4.1.4

.
-.
2/4 , 4/4
2-

4-

4.1.4

.
-.
2/4 , 4/4
2-

4-

. : 4/4 =
4.1.4

.
-.
2/4 , 4/4

2. Mengetahui dan
memahami notasi muzik.
3.Mengetahui dan
memahami dan menulis
semula notasi muzik pada
baluk.

39

40
41

42

2-

4-

4.1.4

.
-.
2/4 , 4/4
2-

4-

. : 2/4 =


.
-.
2/4 , 4/4
2-

4-

4.Menulis notasi muzik pada


baluk.
5. Menulis notasi muzik pada
baluk dengan betul dan
tepat.
6.Menulis notasi muzik pada
baluk dengan betul dan tepat
secara konsisten

23.10.14CUTI HARI
DEEPAVAL
LI