Anda di halaman 1dari 1

Kenga pleqerishte eshte kenga e trimerise e variacionit jugor,ne stilin e Lasgushit.

Vete kenga eshte proces krijues,i cili identifikohet me shpirtin poetik,qe del nga vetvetja dhe rikthehet perseri ne vetvete Lidhja e poetit me kengen e vendit shprehet ne vargjet: "O kenge pleqerishte!O vjershe e vendit t em!O fjale qe me dhimsesh e qe me "en ujem!O mall,o psheretime,o vaj#o lot i $i!O shpirt i perveluar qe qan ne s%te e mi." #&oeti ate "larg" e vendos,sepse ajo vjen nga thellesira e shekujve,pra eshte trasheguar "re$ pas "re$i ne perjetesi,ndersa" lart" e vendos ne kuptimin qe "re$at e kane lartesuarme vepren me shpirtin dhe me $emren e t%re.Kjo duket ne vargjet:"'ash jam i deshiruar se largu te me vish..." dhe:"(i ngrihet qe nga deti nje vale e deshperuar!)ga fund i $emres sate,ti ngrihesh duke vuar." #(trofa e d%te e poe$ise me $gjon perf%t%rimin e luftrave dhe "etejave te pofundme te popullit shqiptar,trimeria te cilit ne shekuj ngrihet si nje kenge# vullkan nga mali i varferise dhe mjerimi #Kenga pleqerishte eshte:#kenga e tradites,malli per te shkuaren,dhim"ja per te persosuren,vuajtja e krijimit,magjia e artit,himni i trimirise,flaka e shpirtit #procesi i krijimit si dhe vete jeta e poetit,s mund te kuptohen pa dhim"jen. Vargjet:"*jerimi i vetvetes te thjevi mes#per#mes!se felli#e pameshire te thjevi dhem"ja jote"percjellin idene se te krijosh do te thote te pejetosh dhim"jen e vetesakrifikimit,se te krijosh do te thote te sakrifikosh dicka nga vetja.+ pare ne kete pri$em une mendoj se dhim"ja eshte nje ndjenje e larte njere$ore,sidomos dhim"ja shpirterore,mendoj se dashuria per te persosuren eshte nje dhim"je e "ukur,gjithashtu dhim"ja e vetesakrifikimit sidomos,e fisnikeron njeriun,dhe gjithashtu meendoj se kuptimi i jetes qendron ne s%nimin per tu ngjitur me lart... #*endoj se po te kem lene gjurme te qarta dhe te mira ne kete jete ,nuk ka pse te me dhem"e shpirt,i sepse nuk mendoj per vdekjen ,por per perjetesine e vepres sime #ne kete poe$i dhe ne shume te tjera ngritja emocionale poetike "ehet ne formen e piramides.&asi eshte aritur kulmi,kemi nje $"ritje,+ gjithe kjo lidhet me nje kerkim apo ngulmim te poetit,qe te h%je ne thellesine e "otes nat%rore e asaj njere$ore. K% mendim filo$ofik duket ne vargjet:"(i ngrihet qe nga deti nje vale e deshperuar!)ga fundi i $emres sate, ti ngrihesh duke vuar!+ prape porsi vala qe "ie serish ne det!'i "ie ne thellesiren e $emeres se vet." #cilesimet dhe emertimet qe i vesh poeti kenges jane:,jale,mall,peshperime,vaj,lot,shpirt,vale. #*es ket%re cilesimeve gjejme dhe fjalen shpirt,per te cilen une mendoj se eshte fjala pergjithesuese e te gjitha cilesimeve te tjera.+ thene ndr%she ,te gjitha keto cilesime percjellin idene se kenga del nga shpirti i krijuesit. #ne liriken e Lasgushit domethenjet krijohen nepermjet figures.-utori,sidomos ne strofen e d%te,nepermjet figures se perdorur na jep idene e madheshtise,vuajtjes dhe,dhe perjetimit shpirteror te krijimit. #+dhe ritmi i poe$ise eshte i larte,qe e "en kengen nje himn.+dhe rima e perputhur eshte ne funksion te ketij qellimi artistik. #&er mua figurat celes te poe$ise jane apostrofi,anafora,pasthirma e metafora. #*etaforat pergjithesisht jane emra e folje si.ovjershe,o fjale,o mall,o psheretime,qan ngrihet,shuhet e tj. #&erdorimi i dendur i trepikshit /retishences0 nderthurur me shkalle$imin dhe enumaracionin krijon efektin e m"ajtjes se fr%mes pe$ull,ne uinison te ritmikes se larte te vargut. #&oe$ia eshte shkruar me varg trem"edhjete#rroksh,i cili luan rol ne krijimin e efekteve $anore qe tek qetesia e deri tek "u"ullima.Kete rol e luan me gjatesine e tij,si dhe me mjete letrare si retishencat,metaforat,enumeracionet,shkalle$imet etj