Anda di halaman 1dari 1

ANEXA 30 MODEL DECIZIE DE RETRAGERE ACREDITARE FURNIZOR DE SERVICII SOCIALE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECIEI SOCIALE I PERSOANELOR VRSTNICE CABINET MINISTRU DECIZIE nr. din (zi, lun, an)..

Avnd n vedere: Prevederile art.22 i ale art.28 din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calitii n domeniul serviciilor sociale, cu modificrile i completrile ulterioare Propunerea de retragere a acreditrii furnizorului de servicii sociale formulat de compartimentul de acreditare din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice, prin adresa nr. din data de.. Se retrage acreditarea furnizorului de servicii sociale, respectiv certificatul de acreditare Seria . nr ..eliberat la data de.., pentru furnizorul (denumire, adres):... din urmtoarele motive:. Prezenta decizie se poate contesta potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.

Ministrul muncii, familiei, proteciei sociale i persoanelor vrstnice

/ L.S.\ \ ____/ ---------------