Anda di halaman 1dari 1

CARTA KOMPETENSI KECERDASAN EMOSI (KKE)

KOMPETENSI KECERDASAN EMOSI (KKE) KOMPETENSI PERSONAL

KOMPETENSI SOSIAL

KESEDARAN KENDIRI

PENGURUSAN KENDIRI

KESEDARAN SOSIAL MEMBANGUN INDIVIDU

KEMAHIRAN SOSIAL KEPIMPINAN BERINSPIRASI

KESEDARAN EMOSI KENDIRI KESEDARAN KETEPATAN KENDIRI KEYAKINAN KENDIRI PENGHORMATA N KENDIRI KESEJAHTERAA N

KAWALAN EMOSI KENDIRI KEBOLEHSUAIA N KEBOLEHPERCAYAAN

EMPATI

KOMUNIKASI

KESEDARAN ORGANISASI BERORIENTASIKA N PERKHIDMATAN MELAYANI KEPELBAGAIAN

PENGARUH

KETEKUNAN

PEMANGKIN PERUBAHAN PENGURUSAN KONFLIK MEMBINA PERHUBUNGAN KERJA BERPASUKAN & KOLABORASI

DAYA USAHA BERORIENTASI KAN PENCAPAIAN INISIATIF

OPTIMIS

MOTIVASI KENDIRI