Anda di halaman 1dari 1

Nama ___________________________________

kelas_____________

Lembaran Kerja Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan


TAJUK : JIRAN DIKENALI HIDUP HARMONI
1) Nyatakan maksud istilah berikut :
Jiran
:______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Semangat kejiranan
:______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2) Apakah kepentingan mengenali jiran tetangga ?


a. ___________________________________________________________________
b. ___________________________________________________________________
c. ___________________________________________________________________

3) Nyatakan tiga cara memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat kita ?
a. ___________________________________________________________________
b. ___________________________________________________________________
c. ___________________________________________________________________

4) Tandakan ( / ) pada kenyataan yang menunjukkan amalan yang mulia terhadap jiran.

a. Ah Hong melawat jirannya yang sakit.

b. Ramesh membuang sampah ke dalam kawasan rumah jirannya.

c. Siti menolong jiran barunya mengangkat barang mereka

d. Keluarga Abu dan keluarga jirannya selalu beriadah bersama-sama. (

e. Siva memasang lagu sehingga mengganggu jiran-jirannya.

Borhan menziarahi jirannya yang berbangsa India pada hari depavali (

g. Karan tidak pernah bertegur sapa dengan jiran dihadapan rumahnya (

f.