Anda di halaman 1dari 8

Fokus Pergerakan Asas

Band

Standard Prestasi Pergerakan asas lokomotor dan bukan lokomotor

Standard Pembelajaran Menggabungkan pelbagai pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor dalam satu rangkaian pergerakan

Diskripto r B3D1

Eviden

Instrument Murid melompat menggunakan sebelah kaki pada tali ang diha un se!ara berulang"ulang oleh dua orang rakan sekurang"kurangn a # lompatan$

Fokus Pergerakan Asas

Band 3

Standard Prestasi %emahiran manipulasi alatan

Standard Pembelajaran Mengenal pasti titik kontak pada objek ang dipukul atau ditendang$

Diskripto r B3D1

Eviden &

Murid menggele!ek bola melalui kun dan menendang bola ke arah gol pada jarak # meter$

Fokus %onsep %e!ergasa n

Band

Standard Prestasi Berkebolehan melakukan aktiviti 'i(ikal berpandukan konsep ke!ergasan$

Standard Pembelajaran Melakukan aktiviti ang meningkatkan suhu badan) kadar perna'asan) kadar nadi dan keanjalan otot

Diskripto r

Eviden

B3D3

Murid melakukan pergerakan se!ara berterusan dalam satu tempoh masa ang ditetapkan oleh guru$

*oging +ari pe!ut

Berjalan

Berjalan pantas

Fokus %omponen ke!ergasan

Band 3

Standard Prestasi Memahami konsep asas kelenturan

Standard Pembelajaran Mengenal pasti otot utama semasa aktiviti kelenturan) kekuatan dan da a tahan otot$

Diskripto r B3D3

Eviden &

Murid men atakan otot"otot ang terlibat berdasarkan aktiviti dala gambar$

Otot paha

Otot lengan

Otot abdomen

Fokus

Band

Pergerakan berirama

Standard Prestasi Mengaplikasi konsep pelbagai !orak pergerakan mengikut lagu kanak"kanak

Standard Pembelajaran Mengenal pasti pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor ang sesuai dalam satu rangkaian pergerakan mengikut tempo$

Diskripto r

Eviden

B,D1

Murid dibahagikan kepada , kumpulan mengikut stesen masing"masing$ Murid bergerak mengikut stesen mengikut tempo i$ ii$ iii$ iv$ v$ vi$ vii$ Merangkak Menguak Berjalan pantas Mengilas Men!ongklang Memusing Melompat

Fokus

Band

Manipulasi alatan

Standard Prestasi Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan ang betul$

Standard Pembelajaran

Diskripto r

Eviden

Menangkap bola dengan serapan da a

B,D1

1$ Murid Berja a menangkap bola ang di baling oleh pasangan pada jarak # meter berulang kali$

&$ Murid dapat melakukan guling hadapan seban ak & daripada 3 kali gulingan dengan lakuan ang betul$

Fokus

Band

Standard Prestasi Berkebolehan melakukan senaman meningkatan da a tahan dan kekuatan otot

Standard Pembelajaran Melakukan aktiviti kekuatan dan da a tahan otot ang melibatkan ringkuk tubi separa) tekan tubi ubahsuai) jengket kaki setempat) posisi separa !angkung /hal' s0uat1) lentik belakang dari posisi merangkak dan hamstring !url$

Diskripto r

Eviden

%ekuatan dan Da a -ahan .tot

B,D&

Item 2 Murid melakukan tekan tubi) tekan tubi ubahsuai seban ak # kali dan jengket kaki setempat dalam jangkamasa 1# saat$

Fokus %eselamata n dan Pengurusa n

Ban d

Standard Prestasi Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan

Standard Pembelajaran a$ Menggunakan alatan mengikut peraturan penggunaan dan 'ungsi alatan dengan betul$ b$ Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti

Diskripto r

Eviden

B#D&

Item2 Murid memadankan peraturan keselamatan berpandukan gambar$

1$ Men impan alatan tangan ang telah digunakan$ &$ Menaiki dan menuruni tangga dengan berhati" hati$ 3$ Men impan alatan sukan ang digunakan$ ,$ Memakai alat keselamatan semasa menunggang basikal$