Anda di halaman 1dari 13

TINDAKAN GURU

CIRI-CIRI PEDAGOGI

PEDAGOGI RELEVEN BUDAYA DAN KEPELBAGAIAN KELOMPOK

ELEMEN DALAM PEDAGOGI

CONTOH SUMBER P&P

DEFINISI PEDAGOGI

RELEVEN BUDAYA

CIRI-CIRI PEDAGOGI RELEVEN BUDAYA


Pembelajaran yang mampu menghubungkan pengalaman murid di rumah dgn pengalaman di skeolah serta penuhi tuntutan & keperluan

kurikulum Manfaatkan latar belakang, pengetahuan & pengalaman murid untuk memahami pengajaran guru Menjadikan budaya sebagai sumber dalam P&P

Hasil pembelajaran berfokus kepada

pencapaian akademik, identiti & warisan budaya Kesediaan mempelajari & menyokong budaya sama ada budaya di sekolah atau di rumah Melayani kehendak & keperluan murid yang mempunyai perasaan sepunya

TINDAKAN GURU DALAM MELAKSANAKAN PEDAGOGI RELEVEN BUDAYA


Terima pelbagai latar belakang murid.

Mencari pendekatan yang sesuai untuk menghubungkan pengalaman murid di rumah dengan pengalaman di sekolah.

Bersiap sedia untuk mengajar.

Menghadirkan diri ke majlis-majlis komuniti.

Sentiasa mendekati murid.

Pupuk semangat & kesedaran supaya murid ada cita-cita besar untuk berjaya.

Mendorong murid ke rah membina impian & harapan yang tinggi.

Menjalinkan hubungan mesra dengan ibu bapa

ELEMEN DALAM PEDAGOGI RELEVEN BUDAYA

CONTOH AKTIVITI BAGI ELEMEN ADAT RESAM

CONTOH AKTIVITI BAGI ELEMEN KESUSASTERAAN

CONTOH AKTIVITI BAGI ELEMEN PEMAKANAN

CONTOH AKTIVITI BAGI ELEMEN ALAM SEKITAR

CONTOH SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PEDAGOGI RELEVEN BUDAYA

Gambar atau foto Cerita rakyak Lagu Video Sajak