Anda di halaman 1dari 8

Definisi Kerja Rumah

tugas-tugas atau aktiviti yang diberikan oleh guru-guru supaya pelajar mereka menyiapkannya di rumah

Definisi Kerja Rumah


Aktiviti yang dipertanggungjawabkan oleh guru kepada murid untuk dilaksanakan di rumah.

TUJUAN KERJA RUMAH


Sebagai pengukuhan kepada murid selepas mempelajari sesuatu tajuk Supaya murid lebih memahami topik yang dipelajari dengan lebih baik Sebagai latih tubi bagi mengukuhkan ingatan murid serta pemahaman mereka

TUJUAN KERJA RUMAH


Sebagai persediaan kepada murid untuk mempelajari tajuk yang baharu Membantu murid untuk mengisi masa lapang dengan kerja yang berfaedah
Menggalakkan murid untuk berfikir aras tinggi

KEPENTINGAN KERJA RUMAH


Membantu meningkatkan keberkesanan proses pembelajaran Membantu guru untuk mengesan tahap perkembangan pelajar. Membolehkan guru mengetahui sejauh mana objektif telah tercapai. Membolehkan guru mengenalpasti pelajar yang lemah dan cemerlang serta mencari jalan penyelesaian. Menggalakkan pelajar untuk belajar kendiri. Melahirkan murid yang patuh dan memiliki rasa tanggungjawab terhadap tugasan yang diberikan. Menjana kecemerlangan akademik.

CARA MEMILIH ATAU MENENTUKAN KERJA RUMAH


Menentukan tujuan dan objektif kerja rumah Memilih latihan yang bersesuaian untuk mencapai objektif. Memilih latihan yang bersesuaian dan berkaitan tajuk yang telah dipelajari. Memilih latihan yang bersesuaian dengan tahap kognitif pelajar. Jumlah soalan yang diberikan hendaklah sederhana dan mampu disiapkan oleh pelajar dalam tempoh yang diberikan.

CARA MEMILIH ATAU MENENTUKAN KERJA RUMAH


Latihan perlu mengambil kira dari segi kuantiti dan kualiti.

Latihan tersebut tidak semestinya berdasarkan buku teks sahaja, guru juga boleh memilih bahanbahan lain yang bersesuaian. Soalan yang dikemukakan hendaklah jelas dan berstruktur.