Anda di halaman 1dari 5

LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA

LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA

LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA

LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA

LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA

LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA LEMBARAN KERJA

CATATAN CATATAN CATATAN CATATAN CATATAN CATATAN

CATATAN CATATAN CATATAN CATATAN CATATAN CATATAN

CATATAN CATATAN CATATAN CATATAN CATATAN CATATAN

CATATAN CATATAN CATATAN CATATAN CATATAN CATATAN

CATATAN CATATAN CATATAN CATATAN CATATAN CATATAN

CATATAN CATATAN CATATAN CATATAN CATATAN CATATAN

CATATAN CATATAN CATATAN CATATAN CATATAN CATATAN

CATATAN CATATAN

CATATAN CATATAN

CATATAN CATATAN

CATATAN CATATAN

CATATAN CATATAN

CATATAN CATATAN

CATATAN CATATAN

A02 A03 A04 B01 B02 B03 B04 B05 B06 C01 C02

Biodata Pelajar Surat Pengenalan Diri Pernyataan Profesional Peta Lokasi, Pelan Sekolah Dan Bilik Darjah Carta Organisasi Sekolah Visi Dan Misi Sekolah -Takwim Sekolah Senarai Nama Staf (Akademik Dan Sokongan) Peraturan-Peraturan Sekolah SuratSurat Lantikan Tugasan Semasa Di Sekolah Salinan Borang Bimbingan (Pr1/ Pra)

C03 C04 D01 D02 D03 D04 D05 E01 E02 E03 F01

Salinan Borang Kehadiran Praktikum Rekod Pengajaran Berpasangan Rancangan Aktiviti Kokurikulum Senarai Nama Ahli Dan Kehadiran Laporan Aktiviti Kokurikulum Rancangan Projek / Peranan Lain Laporan Projek / Peranan Lain Format & Contoh Penulisan Jurnal Penulisan Jurnal Mingguan Catatan Kemajuan Tindakan Susulan Maklumat Inovasi P&P