Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Hari Tarikh Masa Kelas Bilangan Tajuk Sub Tajuk

: Kemahiran Hidup Bersepadu : Isnin : 17/02/2014 : 12.35-1.35 pagi : 5 Pintar : 31 Orang : Elektrik Dan Elektronik : Penghasilan Projek Elektronik

Objektif pembelajaran

Di akhir pembelajaran, murid dapat :i. Menyatakan 5 daripada 11 langkah-langkah membuat penyambungan litar dengan betul ii. Membuat penyambungan litar dengan betul dengan bantuan guru Membanding dan membeza, menerangkan sebab dan membuat ramalan BBM Nilai Murni Strategi/Kaedah : : : Buku teks, bahan maujud, lembaran kerja dan kertas majung Kerjasama, berani,hormat-mengormati dan tolong menolong Berpusatkan murid, berpusatkan bahan

Kemahiran Berfikir :

Pengetahuan Sedia Ada: Murid pernah melihat penyambungan litar dalam televisyen

LANGKAH/

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PEMBELAJARAN

CATATAN

MASA

DAN PENGAJARAN

Set induksi (5 minit)

Soalan i. Apakah yang kamu dapat pada gambar yang ditunjukkan ini? ii. Dimanakah kamu pernah melihat gambar ini?

Guru menunjukkan lukisan skematik dan lukisan bergambar litar skematik

BBM Gambar lukisan skematik lukisan bergambar Kaedah Nilai Hormatmenghormati Berani Bersopan santun Soal jawab dan

Guru bersoal jawab dengan murid tentang lukisan skematik

Murid mengaitkan isi perbincangan dengan tajuk pelajaran pada hari ini.

Langkah 1 (10 minit)

Langkah-langkah membuat penyambungan litar

Guru menerangkan kepada murid langkahlangkah membuat penyambungan litar

BBM Buku teks

Strategi Berpusatkan guru Kaedah Nilai Hormatmenghormati Demostrasi

Guru menunjukkan kepada murid bagaimana cara membuat penyambungan litar secara individu

Langkah 2

Amali

Murid dibahagikan

BBM

(25 minit)

penyambungan litar

kepada beberapa kumpulan yang terdiri daripada 5 orang satu kumpulan Setiap kumpulan dikehendaki membuat penyambungan litar dengan berpandukan pada buku teks Murid membuat pengujian setelah siap membuat penyambungan litar

Buku teks Kompenan elektronik

Strategi Berpusatkan bahan Nilai Kerjasama Tolongmenolong

Langkah 3 (10 minit)

PENILAIAN

Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid

BBM Lembaran kerja

Murid-murid diberikan masa untuk menjawap soalan yang diberikan

Guru mengutip semula lembaran kerja setelah tamat masa

Penutup (10 minit)

Rumusan isi pelajaran

Guru dan murid membuat merumusan isi pelajaran pada hari ini

Nilai Kerjasama