Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Hari Tarikh Masa Kelas Bilangan Tajuk Sub Tajuk

: Kemahiran Hidup Bersepadu : Isnin : 3/02/2014 : 12.35-1.35 pagi : 5 Pintar : 30 Orang : Baik Pulih Dan Penyenggaraan : Penyenggaraan Bahagian Bangunan

Objektif pembelajaran

Di akhir pembelajaran, murid dapat :i. Mengenal pasti bahagian bangunan yang perlu diselenggara dengan bantuan guru ii. iii. iv. Mengenal pasti bahan pembersih dengan bantuan buku teks Membersih bahagian bangunan dengan bantuan guru Meminyak bahagian bergerak pada pintu dan tingkap

Kemahiran Berfikir : BBM :

Membanding beza, mengkategori Gambar, buku teks, bahan maujud, lembaran kerja, kerja majung

Nilai Murni Strategi/Kaedah

: :

Kerjasama, tekun, perhatian Berpusatkan murid, berpusatkan guru

Pengetahuan Sedia Ada: Murid pernah melakukan kerja baik pulih

LANGKAH/ MASA

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

CATATAN

REFLEKSI

Sesi pengajaran pada hari berjalan dengan baik dimana objektif pengajaran dapat dicapai sepenuhnya. Langkah pengajaran yang telah dirancang dapat dilaksanakan dengan baik dan murid-murid pula berasa seronok berada dalam kelas. Kerjasama yang ditunjukkan oleh murid-murid amat memuaskan. Saya berharap pengajaran saya seterusnya akan berjalan dengan baik

Set induksi (5 minit)

Soalan : 1. Siapakah di antara kamu yang pernah membantu ibu membersih dan mengemas rumah? 2. Apakah kerja membersih dan mengemas yang telah kamu lakukan?

Guru bersoal jawab dengan murid tentang tajuk pembelajaran

Kaedah : Nilai Berani Soal jawab

Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pengajaran pada hari itu

Langkah 1 (10 minit)

Bahagian-bahagian bangunan yang disenggara : Cermin tingkap Kerangka tingkap Siling Dinding dan lantai

Guru menerangkan kepada murid tentang bahagian-bahagian bangunan yang perlu disenggara dan kepentingan selenggara tersebut

BBM Buku teks

Strategi Berpusatkan guru Nilai Perhatian

Kepentingan selenggara: Untuk membersihkan bahan yang tercemar akibat habuk dan kotoran Membaiki bahagian logam yang berkarat

Langkah 2 (10 minit)

Pembersihan Bahan : Pembersihan detergan Peralatan : Penyapu, penyeduk, kain lap, baldi, bulu ayam Meminyakkan Bahan : Minyak pelincir

Guru menerangkan kepada murid tentang pemilihan bahan pembersih untuk menyelengara bahagian bangunan berpandukan buku teks

BBM Bahan maujud

Strategi Berpusatkan guru Nilai Kerjasama Perhatian

Peralatan : Lap, Pam minyak, Botol minyak Langkah 3 (20 minit) Langkah membersihkan bahagian bangunan yang perlu dibersihkan Guru menerangkan langkah-langkah membersihkan dan meminyakkan bahagian bangunan Langkah meminyakkan bahagian bangunan yang perlu diminyakkan Guru menunjuk cara membersihkan bahagian bangunan yang perlu dibersihkan Guru menunjuk cara meminyakkan bahagian Nilai Kerjasama BBM Kertas majung

Kaedah Tunjuk cara

Strategi Berpusatkan guru Berpusatkan murid

bangunan yang perlu diminyakkan Langkah 4 (10 minit) PENILAIAN Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid Murid-murid diberikan

Perhatian

BBM Lembaran kerja

masa untuk menjawap soalan yang diberikan Guru membincangkan kepada

jawapan

lembaran kerja dengan melibatkan murid-murid Penutup (5 minit) Rumusan isi pelajaran Guru dan murid membuat merumusan isi pelajaran pada hari ini Nilai Kerjasama