Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Hari Tarikh Masa Kelas Bilangan Tajuk Sub Tajuk

: Kemahiran Hidup Bersepadu : Isnin : /03/2014 : 12.35-1.35 pagi : 5 Pintar : 30 Orang : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek : Mereka Bentuk dan Menghasilkan Projek Berasaskan Logam dan Bahan Kitar Semula

Objektif pembelajaran

Di akhir pembelajaran, murid dapat :i. Menyatakan 3 daripada 4 langkah pemasangan projek bekas alat tulis dengan betul ii. Melakukan pemasangan projek bekas alat tulis dengan bantuan guru Mengkategori Kad kerja, alatan tangan dan bahan Kerjasama, berani dan hormat-menghormati Berpusatkan murid, berpusatkan guru dan berpusatkan bahan Pengetahuan Sedia Ada: Murid pernah menghasilkan projek kerja kayu ketika tahun empat

Kemahiran Berfikir : BBM Nilai Murni Strategi/Kaedah : : :

LANGKAH/

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PEMBELAJARAN

CATATAN

MASA

DAN PENGAJARAN

Set induksi (5 minit)

Sampel Projek Bekas Alat Tulis

Guru menunjukkan sampel yang telah siap Murid diminta untuk memerhati sampel projek sebelum membuat pemasangan

Strategi Berpusatkan murid Nilai Hormatmenghormati Berani

Murid mengaitkan apa

yang diperhatikan dengan KBKK tajuk pelajaran pada hari ini

Langkah 1 (10 minit)

Langkah-Langkah Pemasangan Projek Bekas Alat Tulis

Guru menerangkan langkah-langkah pemasangan projek bekas alat tulis

BBM Kad kerja

Strategi Berpusatkan murid Nilai Berani Hormatmnghormati

Langkah 2 (10 minit)

Amali Pemasangan Projek Bekas Alat Tulis

BBM Kad kerja

Strategi Berpusatkan murid Nilai

Berani Hormatmenghormati

Langkah 3 (10 minit)

BBM Kad kerja Buku teks Bahan maujud (alatan tangan) Strategi Berpusatkan murid Nilai Berani Kerjasama

Langkah 4 (10 minit)

PENILAIAN

Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid

BBM Lembaran kerja

Murid-murid diberikan masa untuk menjawap soalan yang diberikan

Guru mengutip semula lembaran kerja yang telah diberikan setelah tamat masa

Penutup (10 minit)

Rumusan pelajaran

isi

Murid merumusan isi pelajaran pada hari ini

Nilai Kerjasama