Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Hari Tarikh Masa Kelas Bilangan Tajuk Sub Tajuk

: Kemahiran Hidup Bersepadu : Isnin : 24/02/2014 : 12.35-1.35 pagi : 5 Pintar : 30 Orang : Reka Bentuk dan Penghasilan Projek : Mereka Bentuk dan Menghasilkan Projek Berasaskan Logam dan Bahan Kitar Semula

Objektif pembelajaran

Di akhir pembelajaran, murid dapat :i. ii. Menyatakan 3 daripada 5 perkara yang perlu ada dalam kad kerja dengan betul Menjelaskan 3 daripada 4 perkara yang perlu ada dalam lukisan kerja dengan betul iii. Mengenal pasti alatan tangan yang digunakan dalam projek berpandukan buku teks iv. Menentukan jenis bahan yang digunakan dalam projek berdasarkan buku teks

Kemahiran Berfikir : BBM Nilai Murni Strategi/Kaedah : : :

Mengkategori Buku teks, alatan tangan, bahan maujud dan lembaran kerja Kerjasama, berani dan hormat-menghormati Berpusatkan murid, berpusatkan guru

Pengetahuan Sedia Ada: Murid pernah melihat cara menghasilkan rak buku

LANGKAH/

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PEMBELAJARAN

CATATAN

MASA

DAN PENGAJARAN

Set induksi (10 minit)

Langkah-langkah mencegah pencemaran alam sekitar

Guru menerangkan keadaan pencemaran alam sekitar yang berlaku disekeliling murid

Strategi Berpusatkan murid Nilai Hormatmenghormati Berani

Murid dikehendaki untuk menyatakan langkahlangkah mencegah pencemaran alam sekitar

Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran pada hari ini

Langkah 1 (10 minit)

Perkara yang perlu ada dalam kad kerja Nama projek Gambar projek Lukisan kerja berserta dimensinya Alatan dan bahan yang digunakan Langkahlangkah kerja

Murid diedarkan kad kerja projek Murid meneka nama projek yang akan dibuat oleh mereka nanti

BBM Kad kerja

Strategi Berpusatkan murid Nilai Berani Hormatmnghormati

Guru menerangkan tentang perkara yang perlu ada dalam kad kerja

Langkah 2 (10 minit)

Perkara yang perlu ada dalam lukisan

Berdasarkan kad kerja yang diedarkan murid

BBM Kad kerja

projek Rupa bentuk projek Bahan yang disediakan Ukuran setiap bahan Cara pemasangan dan pembinaan projek

dikehendaki untuk menjelaskan perkara yang terdapat pada lukisan projek seberapa banyak yang mereka tahu Guru menerangkan tentang perkara-perkara yang perlu ada dalam lukisan projek

Strategi Berpusatkan murid Nilai Berani Hormatmenghormati

Langkah 3 (10 minit)

Alatan tangan dan Bahan

Dalam kumpulan murid dikehendaki untuk mengenal pasti alatan tangan dan bahan yang digunakan dalam projek kerja kayu

BBM Kad kerja Buku teks Bahan maujud (alatan tangan) Strategi Berpusatkan murid Nilai Berani Kerjasama

Guru menjelaskan tentang bahan dan fungsi alatan tangan tersebut.

Langkah 4 (10 minit)

PENILAIAN

Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid

BBM Lembaran kerja

Murid-murid diberikan masa untuk menjawap

soalan yang diberikan Guru mengutip semula lembaran kerja yang telah diberikan setelah tamat masa

Penutup (10 minit)

Rumusan isi pelajaran

Guru dan murid membuat merumusan isi pelajaran pada hari ini

Nilai Kerjasama