Anda di halaman 1dari 18

IPG KAMPUS BATU LINTANG

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP)


SEMESTER 5
AMBILAN JAN 2012

KERJA KURSUS PROJEK


(EDU 3106)
BUDAYA DAN PEMBELAJARAN

NAMA

NO. KAD PENGENALAN

NOMBOR MATRIK

HENNY KONG KAI SIANG

920701-13-5971

201006116

921119-13-6711

201006183

HII YEW KIN


LEI SIM CHUNG
LIEW KIT CHUE

KUMPULAN

PISMP AMBILAN JAN 2012

OPSYEN

BC 1

SEMESTER

NAMA PENSYARAH PEMBIMBING

CIK PATMAH BUSTAMAN

TARIKH TERIMA TUGASAN

18 FEBRUARI 2014

TARIKH HANTAR TUGASAN

18 MAC 2014

SENARAI KANDUNGAN
NO.
1.0

PERKARA
A. TUGASAN INDIVIDU ( PERSEMBAHAN
MULTIMEDIA)
1.1 HENNY KONG KAI SIANG
1.1.1 Biodata ....................................................................
1.1.2 Persembahan Multimedia........................................
1.1.3 Bibliografi ................................................................
1.2 HII YEW KIN
1.2.1 Biodata ....................................................................
1.2.2 Persembahan Multimedia........................................
1.2.3 Bibliografi ................................................................
1.3 LEI SIM CHUNG
1.3.1

Biodata ...................................................................

1.3.2 Persembahan Multimedia........................................


1.3.3 Bibliografi ................................................................
1.4 LIEW KIT CHUE
1.4.1

Biodata ...................................................................

1.4.2 Persembahan Multimedia........................................


1.4.3 Bibliografi ................................................................
2.0

B. TUGASAN INDIVIDU ( REFLEKSI )

2.1 HENNY KONG KAI SIANG...........................................


2.2 HII YEW KIN.................................................................
2.3 LEI SIM CHUNG..........................................................
2.4 LIEW KIT CHUE...........................................................

3.0

C. TUGASAN KUMPULAN

3.1 Penulisan Esei dan Refleksi ........................................


3.2 Bibliografi......................................................................

MUKA SURAT
1

1.0
TUGASAN INDIVIDU
( PERSEMBAHAN MULTIMEDIA )

1.1
HENNY
KONG KAI SIANG

1.2
HII YEW KIN

1.3
LEI SIM CHUNG

1.4
LIEW KIT CHUE

1.4.1 BIODATA

Nama

: LIEW KIT CHUE

Jantina

: LELAKI

Status Perkahwinan

: Bujang

Kumpulan

: PISMP BC 1 AMBILAN JANUARI 2012

Semester

: 5

Alamat Tetap

: NO.12 SUNGAI SUI, 94300 KOTA


SAMARAHAN, SARAWAK

No H/P

: 014-6918318

Nama Waris Terdekat

: LIEW CHIN ONN

Hubungan dengan Pelajar : Bapa dengan anak


No. H/P

: 013-8463399

1.4.2 Persembahan Multimedia

1.4.3 Bibliografi

2.0
REFLEKSI

2.1 REFLEKSI PERSEMBAHAN MULTIMEDIA (HENNY KONG KAI SIANG)

2.2 REFLEKSI PERSEMBAHAN MULTIMEDIA (HII YEW KIN)

2.3 REFLEKSI PERSEMBAHAN MULTIMEDIA (LEI SIM CHUNG)

2.4 REFLEKSI PERSEMBAHAN MULTIMEDIA (LIEW KIT CHUE)

3.0
PENULISAN ESEI
DAN
REFLEKSI

3.1 PENULISAN ESEI DAN REFLEKSI

SOALAN 3 : Jelaskan implikasi kepelbagaian sosio-budaya kepada guru,


murid, sekolah dan kurikulum tersirat.

Bagaimanakah guru dapat

memastikan kepelbagaian sosiobudaya pelajar boleh memberi manfaat


kepada proses pembelajaran pelajar?

3.2 Bibliografi