Anda di halaman 1dari 2

Pelan Tindakan K.

Hidup 2012
PELAN TINDAKAN KEMAHIRAN HIDUP 2012
Bil 1. Strategi Meningkatkan Keberkesanan P&P Aktiviti 1. Penglibatan murid-muridsecara aktif semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. 2. Mewujudkan keseronokkan dan kesungguhan dalam diri murid-murid untuk melakukan sebarang tugasan yang diberikan. 3. Penggunaan Bahan Bantu Belajar yang menarik lagi menyeronokkan seperti kit Lego dan juga Komputer. 2. Bengkel Lima Bintang 1. Mengemaskini bengkel Kemahiran Hidup supaya lebih menarik dan menyediakan suasana tempat belajar yang menyeronokkan. 2. Mengadakan pameran hasil kerja atau projek yang telah dibuat oleh murid. 3. Meningkatkan kefahaman dan konsep Kemahiran Hidup kepada murid. 1. Menyedarkan murid-murid tentang pentingnya kemahiran yang dipelajari dan mempunyai kesinambungan semasa melanjutkan ke sekolah menengah nanti. 2. Membuat tindakan susulan bagi memperbaiki kelemahan murid semasa berada di Bengkel Kemahiran Hidup 4. Bumi Hijau 1. Menyediakan tempat yang sesuai bagi projek yang Mengenalpasti tempat dan keperluan lain seperti tapak untuk Mei / Julai Penambahbaikan alatan dan bahan di dalam bengkel serta kerja-kerja penceriaan bengkel Mewujudkan suasana yang lebih kondusif di dalam bengkel di samping tidak mengabaikan aspek keselamatan Penggunaan lembaran kerja / ujian sumatif selepas setiap bidang / unit Ujian bulanan, penggal dan tahunan Januari 2008 / Tamat sesi persekolahan 2008 Mengubah sikap dan pandangan mereka terhadap Mata Pelajaran ini disamping mempelbagaikan aktiviti yang menarik dan menyeronokkan dengan tujuan untuk meningkatkan minat mereka terhadap Mata Pelajaran Kemahiran Hidup. Guru Panitia Sepanjang Tahun Mewujudkan iklim pegajarn dan pembelajaranyang ceria dan kondusif Guru Panitia Pelaksanaan Penggunaan laptop, LCD,carta bergambar dan lembaran kerja dalam P&P Tarikh Mula / Akhir Sepanjang Tahun Indikator Murid akan menunjukkan kreativiti mereka semasa menghasilkan sesuatu projek dan tugasan yang diberikan. Tindakan Guru Panitia

Murid dapat mengaplikasikan kemahiran ini dalam kehidupan

Guru KH

akan dijalankan seperti penyediaan Akuarium dan juga Tanaman Sayuran dan Tumbuhan Hiasan.

Tanaman Sayuran, Tanaman Hiasan dan sebagainya. Dijalankan selaras dengan sukatan mata pelajaran Kemahiran Hidup supaya murid dapat melaksanakan untuk mengisi masa terluang ketika di rumah. Ativiti kelab ini akan dijalankan sepanjang tahunmengikut hari aktiviti kokurikulum dijalankan Febuari / Oktober

seharian seumur mereka.

malahan hidup

5.

Kelab Robotik

1. Menyusun dan membuat organisasi setiap kumpulan bagi memudahkan aktiviti secara kumpulan. 2. Mengenalpasti tempat dan keperluan lain seperti kemudahan laptop dan litar latihan. 3. Mengadakan pertandingan dalaman dan membuat analisa tentang pencapaian dan mengenalpasti kelemahan .

Mengekalkan tempat pertama pertandingan robotic peringkat negeri seterusnya mencapai tahap yang lebih tinggi lagi di peringkat kebangsaan

Guru Pembimbing