Anda di halaman 1dari 1

Arahan: Jawab soalan berikut:

1) Padankan konsep pengertian keluarga harmoni dengan agama dengan

betul.
KONSEP PENGERTIAN KEHARMONIAN KELUARGA Bersederhana dalam aspek pemikiran, pertuturan dan tingkahlaku. Hidup berteraskan kasih-sayang menjadikan manusia prihatin, bertolak ansur dan hormatmenghormati. Keharmonian diri dengan alam sekitar Hidup secara harmoni dengan masyarakat sejagat Perlu kasih sayang dan mendisiplinkan anak-anak Perlu menghormati, mematuhi kepercayaan, adat resam, budaya dan amalan kesihatan suku kaum masing-masing. Menitikberatkan kasih sayang yang dipupuk melalui dharma (tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh setiap ahli keluarga) AGAMA Islam

Kepercayaan Orang Asli

Hindu Kristian Buddha

Ajaran Tao

Ajaran Confucius

2) Senaraikan 2 cara kamu menjalinkan hubungan erat dengan keluarga kamu mengikut ajaran agama dan kepercayaan kamu.
1..................................................................................................................................... 2.....................................................................................................................................