Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KEMAHIRAN HIDUP)

Mata Pelajaran Hari Tarikh Masa Kelas Bilangan Tajuk Sub Tajuk

: Kemahiran Hidup Bersepadu : Jumaat : 26/07/2013 : 9.15-10.15 pagi : 4 Orchid : /42 Orang

: Tanaman Hiasan : Pengenalan Kepada Tanaman Hiasan

Hasil pembelajaran : Di akhir pembelajaran, murid dapat :i. ii. iii. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 daripada 7 jenis tanaman hiasan dengan bantuan slaid Mencirikan sekurang-kurangnya 3 daripada 7 jenis tanaman hiasan mengikut kategori dengan menggunakan slaid Mengelaskan sekurang-kurangnya 3 daripada 6 jenis tanaman hiasan mengikut kategori dengan bantuan buku teks

Kemahiran Berfikir : BBM/ABM Nilai Murni Strategi/Kaedah bahan Pengetahuan Sedia Ada: : : :

Membanding beza dan mengkategori slaid, laptop, buku teks, speaker dan kad gambar berani, kerjasama, kasih sayang, jujur dan tolong menolong latih tubi, perbincangan, soal jawab, berpusatkan murid, berpusatkan guru dan berpusatkan

1. Murid-murid mengetahui beberapa jenis tanaman hiasan. 2. Murid pernah melihat ahli keluarga menguruskan tumbuhan hiasan di perkarangan rumah

Langkah/ Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan/ Nilai

Soalan : Set induksi (10 minit)

ABM/ BBM

Murid melihat video yang berkaitan tentang tanaman hiasan Guru bersoal jawab dengan murid tentang video yang ditunjukkan Guru menghubungkaitkan jawapan murid dengan tajuk pengajaran pada hari tersebut Guru menerangkan maksud tanaman hiasan kepada murid
NILAI Berani Kerjasama Soal jawab Pemerhatian Video Laptop Speaker lcd

Apa yang kamu dapat lihat pada video yang ditunjukkan?

Maksud tanaman hiasan

TEKNIK

Pokok-pokok atau pokok bunga yang ditanam untuk mencantikkan, menyegarkan dan mengindahkan sesuatu tempat.

STRATEGI Berpusatkan murid Berpusatkan bahan

Langkah 1 (20 minit)

BBM/ABM :

Jenis-jenis tanaman hiasan Pokok naungan Pokok renek Pokok kaktus Pokok palma Pokok memanjat dan menjalar Penutup bumi Pokok bunga semusim
NILAI : Kerjasama Berani

Guru menerangkan jenis-jenis tanaman hiasan beserta ciri-cirinya dengan menggunakan slaid

Slaid Laptop Buku teks lcd

Murid dikehendaki memberi perhatian terhadap penerangan guru

STRATEGI : Berpusatkan guru

TEKNIK :

Langkah 2 (10 minit )

Dalam kumpulan murid diberikan kertas majung Murid dikehendaki melengkapkan

BBM/ABM: Slaid Laptop Lcd Buku teks

NILAI :

Kerjasama Berani Kasih sayang

TEKNIK :

Latih tubi

STRATEGI : Berpusatkan murid Berpusatkan guru

Langkah 3 (10 minit)

Penilaian Soalan 1. Maksud tanaman hiasan


2.

Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid tentang pengenalan tanaman hiasan

Murid-murid diberikan masa untuk menjawap soalan yang diberikan Murid dikehandaki menyerahkan semula lembaran kerja kepada guru

Senaraikan jenis-jenis tanaman hiasan

3.

Padankan jenis tanaman hiasan dengan contoh tanaman dengan betul

Penutup (10 minit)

Guru membuat sesi soal jawab kepada murid jika ada murid yang kurang jelas tentang sesi P&P Pengenalan Tanaman Nilai : Perhatian dan

Rumusan isi pelajaran Maksud tanaman

Hiasan.

hiasana

Guru membuat rumusan tentang keseluruhan topik pengenalan tanaman hiasan secara peta konsep

kerjasama

Jenis-jenis tanaman hiasan

Guru menunjukkan video tentang jenisjenis tanaman hiasan yang telah dipelajari

Strategi : Membuat rumusan