Anda di halaman 1dari 14

FARAH ALIA BINTI ABDULLAH ( 870508-29-5436 ) NOREKEDAH BINTI ALIAS ( 680928-05-5116 ) SHUHAIDA BINTI JAMALUDIN ( 880316-26-5186 ) WAN NURUL

HUDA BINTI W A LAH @ WAN MOHAMAD ( 880210-29-5280 ) WONG LEE KEONG ( 871120-08-5074 )

Soalan 4 :

Apakah falsafah Sejarah yang dianjurkan oleh Marx ?

SIAPAKAH MARX ?

PENGENALAN

FALSAFAH SEJARAH MARX

PENUTUP

Karl Marx lahir di Trier, Prusia, 5 Mei 1818 Tahun 1841 Marx menerima gelaran doktor falsafah dari Universiti Berlin, Universiti yang sangat di pengaruhi oleh Hegel. Beliau terkenal mengenai pertentangan kelas
"Sejarah dari berbagai masyarakat hingga saat ini pada dasarnya adalah sejarah tentang pertentangan kelas

sebagaimana yang tertulis dalam kalimat pembuka dari Manifesto Komunis.

Sejarah manusia merupakan konflik yang berpanjangan antara kelas orang-orang yang dieksploitasi dan kelas orang-orang yang melakukan eksploitasi (Hamid, 2001 : 268)
Borjuasi (orang atasan, tuan tanah ) mengeksplotasi Ploretereat (orang bawahan )

Sejarah adalah sesuatu yang berkembang terus menerus disebabkan adanya persengketaan dan pertentangan antara kelas-kelas masyarakat yang berlaku kerana merebutkan sumbersumber dan cara pengeluaran ekonomi.

Dialektika materialisme

Kritikan terhadap kapitalisme

Teori revolusi

Dialektika materialisme
Teori sejarah kebendaan (materialisme) : melibatkan manusia sebagai subjek kebendaan (Ramly, 2000 : 177)
Sejarah sebuah masyarakat yang terhasil daripada konflik dalaman antara kelas-kelas sosial

Kekuatan-kekuatan produksi (seperti teknologi, tenaga kerja dan agensi)

Dialektika materialisme (samb.)


Masa depan sebuah masyarakat bergantung kepada perkembangan sosial konflik.

Akhirnya membawa kepada perjuangan antara kelas iaitu class struggle.

Kritikan terhadap kapitalisme


Dalam sistem kapitalisme, golongan bawahan ditindas oleh golongan atasan. Pekerja melakukan kerja dan mengeluarkan lebihan output (over-production). Hasilnya golongan Kapitalis mengeksploitasi lebih banyak kekayaan dan kuasa politik. Golongan bawahan ditindas.

Kritikan terhadap kapitalisme (samb.)


Fahaman kapitalis perlu diganti dengan fahaman komunisme.
Fahaman kapitalis

Fahaman komunisme

Tujuan : - mewujudkan perjuangan kelas - tiada diskriminasi dan hak sama rata antara dua golongan tersebut

Teori revolusi
Sebelum 1870
Rusia berada dalam era keruntuhan. Sebab : ketidakseimbangan dalam politik Rusia, kelemahan pemimpin saat itu.

1917
Rusia muncul sebuah kerajaan berwibawa selepas revolusi berlaku

1945
Rusia menjadi penguasa besar setelah berakhir Perang Dunia Kedua

Selepas 1980-an - Rusia mengalami krisis


ekonomi yang sangat meruncing

Teori revolusi (samb.)


Ideologi Karl Marx dan pengikutnya merupakan sebuah ideologi yang timbul sebagai respon terhadap ideologi kapitalis. Kedua-dua ideologi ini bertentangan.
Ideologi Marx
Lebih menekankan kepada sifat kolektivisme

Ideologi kapitalis
Lebih menekankan pada sifat invidualisme

Marx berusaha mengubah idelogi kapitalis secara mendadak kepada ideologi nya.

Teori Marx bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kehidupan mereka. Baginya, golongan bawahan tidak boleh ditindas dan perlu diberi perlindungan. Marx merupakan seorang tokoh yang berjaya merungkaikan pensejarahan di luar pemikiran tradisional seperti Ranke.