Anda di halaman 1dari 2

Lembaran kerja

Selesaikan penolakan nombor bercampur berikut:

1)

-3=

2)

3)

4)

Kerja berpasangan / bertiga Selesaikan latihan berikut :

1) 2 - =

2)

-1