Anda di halaman 1dari 3

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) KERUH

33100 PENGKALAN HULU, PERAK DARUL RIDZUAN.


ABD 7047 Telefon & Fax: 04-4778909 E-mail : sjktkeruh.@gmail.com

PERAK SENTIASA DI PUNCAK KECEMERLANGAN Ruj. Tuan : Ruj. Kami: SJK(T)PH.01/09/001/FP:A32266 Tarikh : 19 O !" 2013 P# a$ai P#%ajaran &a#rah P#ja'a( P#%ajaran &a#rah Hu%u P#rak Ja%an Haji )#!r *ah+a 33300 ,-R.K. (u//: 0ni( 1RP) Tuan2 KEW.8 LP PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN CIK MANJULA A/P CHANDRA SEGARAN JAWATAN: PPPS DG41 &#n an h!rma(n+a "a+a m#rujuk k#/a3a /#rkara 3i a(a". 2. 1#r"ama4"ama ini 3i"#r(akan 3!kum#n43!kum#n '#riku(:4 2.1. 3 Sa%inan K#$. 5 P#n #"ahan &a%am P#rkhi3ma(an 2.2. S#"a%inan "ura( 3ari/a3a SPP 2.3. S#"a%inan K#$.5 K,T Tahun 2013 S#kian2 (#rima ka"ih. 61-RKH.&)AT 07T0K 7-,ARA8 Sa+a +an m#nuru( /#rin(ah2

(TA).9 S-9:. A/P RA)ASA)*) ,uru 1#"ar

1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN