Anda di halaman 1dari 4

1.

PANTUN Pantun adalah puisi Melayu asli yang cukup mengakar dan membudaya dalam masyarakat. CIRI CIRI PANTUN : 1. Setiap bait terdiri 4 baris 2. Baris 1 dan 2 sebagai sampiran 3. Baris 3 dan 4 merupakan isi 4. Bersajak a b a b 5. Setiap baris terdiri dari 8 12 suku kata . Berasal dari Melayu (Indonesia) Contoh : Ada pepaya ada mentimun Ada mangga ada salak (b) Daripada duduk melamun (a) Mari kita membaca sajak (b) (a)

MACAM-MACAM PANTUN 1. DILIHAT DARI BENTUKNYA 1. PANTUN BIASA !antun biasa sering juga disebut pantun saja. Contoh : Kalau ada jarum patah Jangan dimasukkan ke dalam peti Kalau ada kataku yang salah Jangan dimasukan ke dalam hati . SEL!KA (PANTUN BERKAIT) Seloka adalah pantun berkait yang tidak cukup dengan satu bait saja sebab pantun berkait merupakan jalinan atas beberapa bait. CIRI-CIRI SEL!KA: a. Baris kedua dan keempat pada bait pertama dipakai sebagai baris pertama dan ketiga bait kedua. b. Baris kedua dan keempat pada bait kedua dipakai sebagai baris pertama dan ketiga bait ketiga c. "an seterusnya Contoh : Lurus jalan ke Payakumbuh, Kayu jati bertimbal jalan Di mana hati tak kan rusuh, Ibu mati bapak berjalan Kayu jati bertimbal jalan Turun angin patahlah dahan Ibu mati bapak berjalan Ke mana untung diserahkan

".

TALIBUN

Basindo! Eyan" Kun"! #apek!$a

"! #apek!$a

Talibun adalah pantun jumlah barisnya lebih dari empat baris# tetapi harus genap misalnya # 8# 1$ dan seterusnya. %ika satu bait berisi #na$ ba%&'# susunannya ti"a sampiran dan ti"a isi. %ika satiu bait berisi (#)a*an ba%&'# susunannya empat sampiran dan empat isi. +a(& : &pabila enam baris sajaknya a b , a b ,. Bila terdiri dari delapan baris, sajaknya a b , ( a b , ( Contoh : Kalau anak pergi ke pekan Yu beli belanak pun beli Ikan panjang beli dahulu Kalau anak pergi berjalan Ibu cari sanak pun cari Induk semang cari dahulu -.

'a$*&%an

&'&

PANTUN KILAT ( KAR$INA ) CIRI-CIRINYA : a. Setiap bait terdiri dari 2 baris b. Baris pertama merupakan sampiran c. Baris kedua merupakan isi d. Bersajak a a e. Setiap baris terdiri dari 8 12 suku kata Contoh : Dahulu parang, sekarang besi Dahulu sayang sekarang benci (a) (a)

DILIHAT DARI ISINYA .1. PANTUN ANAK-ANAK Contoh : l!k rupanya si kumbang jati Diba"a itik pulang petang Tidak terkata besar hati Melihat ibu sudah datang . . PANTUN !RAN. MUDA Contoh : Tanam melati di rama#rama $bur#ubur sampingan dua %ehidup semati kita bersama %atu kubur kelak berdua

.". PANTUN !RAN. TUA Contoh : Basindo! Eyan" Kun"! #apek!$a

"! #apek!$a

Asam kandis asam gelugur Kedua asam riang#riang Menangis mayat di pintu kubur Teringat badan tidak sembahyang .-. PANTUN +ENAKA Contoh : l!k rupanya p!h!n belimbing Tumbuh dekat p!h!n mangga l!k rupanya berbini sumbing &iar marah terta"a juga ./. PANTUN TEKA-TEKI Contoh : Kalau puan, puan cemara Ambil gelas di dalam peti Kalau tuan bijak laksana &inatang apa tanduk di kaki B. PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PANTUN DEN.AN SYAIR PERBEDAANNYA :

N!
1 2 3

PANTUN
Baris 1 dan 2 sampiran, 3 dan 4 isi Bersajak a b a b Berasal dari Melayu ( Indonesia)

SYAIR
Baris 1 ,2, 3 dan 4 isi Bersajak a a a a Berasal dari Arab

PERSAMAANNYA : 1. Satu bait terdiri dari 4 baris 2. 'iap baris terdiri dari 8 12 suku kata

Basindo! Eyan" Kun"! #apek!$a

"! #apek!$a

Basindo! Eyan" Kun"! #apek!$a

"! #apek!$a