Anda di halaman 1dari 7

1. Siva tidak pernah bersekolah. Apakah hak yang patut diperolehi oleh Siva ? A. Hak kehidupan B.

Hak perkembangan C. Hak perlindungan D. Hak penyertaan

2. Ajaran _________ mengajar penganutnya hidup secara harmoni dengan masyarakat sejagat. A. Confucius B. Buddha 3. Logo ini ialah logo ____________ A. B. C. D. kitar semula Rukun Tetangga Majlis Daerah Dewan Bandar Kuala Lumpur C. Tao D. Hindu

4. Semua yang berikut cara untuk mewujudkan keluarga yang harmoni, kecuali A. B. C. D. saling menghormati antara ahli keluarga mendengar nasihat orang yang lebih tua saling menyayangi antara anggota keluarga selalu marah dan malas membantu

5. Yang berikut merupakan cara-cara menjaga kemudahan sekolah kecuali A. B. C. D. menggunakan perabot sekolah dengan cermat memijak-mijak bangku di kantin dengan berkasut mengepam tandas selepas menggunakannya membalut buku teks pinjaman dengan pembalut plastik

6. Jika negara bersih _________________ . I. II. III. IV. A. B. kesihatan rakyat terjamin dapat meningkatkan industri pelancongan dapat mengharumkan nama negara dapat merosakkan alam sekitar I dan II I, II dan III C. II dan III II, III dan IV

D.

7. Yang manakah bukan tugas agensi di atas? A. Melindungi nyawa dan harta sekiranya berlaku kebakaran. B. Memadam, menentang, mencegah dan mengawal kebakaran. C. Menjalankan penyiasatan tentang sebab, punca dan hal kebakaran.

D. Melaksanakan dasar integrasi nasional. 8. Apakah bahan-bahan yang dapat dikitar semula? I. II. A. B. ranting pokok surat khabar lama I saja I, II dan III III. tin aluminium Botol kaca C. I, II dan IV II, III dan IV

IV.

D.

9. Pilih kemudahan asas yang disediakan di sekolah. I. II. A. B. makmal sains kantin I dan II II dan III III. taman permainan telefon awam C. I, II dan IV I, III dan IV

IV

D.

Soalan 10 berdasarkan pernyataan di bawah. Azizul datang awal ke sekolah setiap hari untuk membersihkan kelas. 10. Azizul merupakan seorang pelajar yang A. berdikari. B. bertoleransi. C. bertanggungjawab. D. mementingkan diri.

11. Mengapakan kanak-kanak perlu dibimbing dan diberi perhatian? A. B. C. D. Kerana mereka comel Kerana mereka insan yang lemah Kerana mereka tidak tahu apa-apa Kerana mereka bakal memimpin negara

12. Cara cara di bawah dapat menghubungkan kita dengan ahli keluarga, kecuali A. menelefon B. menulis surat C. memberi hadiah D. memberi ugutan

Soalan 13 berdasarkan pernyataan di bawah. Menimba ilmu pengetahuan Menjadi insan yang berguna Mengaplikasikan ilmu yang dipelajari 13. Kanak-kanak boleh memperolehi semua yang tersebut di atas di A. rumah B. sekolah C. hospital D. taman permainan

14. Apakah kepentingan makanan yang seimbang kepada kanak-kanak? A. B. C. D. Untuk pembesaran yang sihat Untuk membentuk jati diri yang tinggi Untuk menikmati kehidupan yang bahagia Untuk melahirkan masyarakat penyayang

15. Bagaimanakah caranya untuk membentuk sebuah keluarga harmoni bersesuaian dengan ajaran agama ? A. B. C. D. Menyayangi ahli keluarga sepenuh jiwa Perlu ada sedikit prasangka terhadap ahli keluarga Mengamalkan suruhan agama dan meninggalkan larangan- Nya Menghormati dan mengasihi anggota keluarga berpandukan batas-batas keagamaan

16. Antara berikut, pernyataan yang manakah menggambarkan perasaan sayang ? A. B. C. D. Salmah bersalaman dengan ibunya di pagi raya. Muthu menyentuh kaki ayah dan ibunya memohon restu. Ayah berjanji untuk membawa kami sekeluarga pergi melancong. Adik memperlahankan suara radio apabila abang sedang mengulang kaji pelajaran.

17. Mengapakah kita digalakkan membongkokkan badan apabila lalu di hadapan orang tua ? A. B. C. D. Supaya dipuji oleh masyarakat Supaya orang tua boleh melihat rupa kita Merendahkan diri setaraf dengan orang tua Menunjukkan sikap hormat dan berbudi bahasa

18. Sebagai anak, mengapakah kita mesti menghargai jasa kedua-dua ibu bapa kita ? A. B. C. D. Supaya ibu bapa beri hadiah Untuk memajukan kaum masing-masing Mereka telah banyak berkorban untuk kita Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmoni

19. Pilih dua rukun yang menjadi pegangan penganut agama Islam. i. Rukun Islam ii. Rukun agama A. B. I dan II II dan III iii . Rukun beradab iv. Rukun Iman C. III dan IV I dan IV

D.

Soalan 20 berdasarkan pernyataan di bawah.

20. Apakah faedah yang akan diperoleh melalui aktiviti di atas? I. II. III. IV. A. B. Merapatkan hubungan silaturahim Menarik kedatangan pelancong asing Menaikkan imej penduduk di kawasan berkenaan Mewujudkan suasana bersih dan ceria I dan II II dan III C. III dan IV I dan IV

D.

21. pilih jawapan yang tidak benar. Kemudahan Awam Perhentian Bas Taman rekreasi Perpustakaan awam Telefon awam Kepentingan Dapat menunggu kenderaan awam dengan selesa Senang berjumpa dengan rakan yang ponteng sekolah Dapat membaca dan meminjam buku Dapat menghubungi pihak tertentu apabila ada hal kecemasan

A B C D

Soalan 22 berdasarkan pernyataan di bawah.

22. Apakah kesan yang akan timbul berikutan perbuatan yang dilakukan seperti gambar di atas? A. Menimbulkan perselisihan faham dalam kalangan masyarakat B. Menyusahkan penduduk untuk menghubungi pihak tertentu apabila berlaku kecemasan C. Meningkatkan jumlah penggunaan bil elektrik D. Membahayakan nyawa orang yang ingin menggunakannya 23. Mengapakah kita perlu menggunakan kemudahan dengan baik? A. Dapat digunakan dalam jangka masa yang lama B. Kemudahan untuk pelancong asing yang datang melawat ke negara kita

C. Mengurangkan kos untuk membaiki kemudahan awam yang rosak D. Dapat menghargai jasa pihak yang menyediakannya 24. Konsep Sekolah dalam Taman bertujuan untuk A. B. C. D. memupuk minat murid-murid untuk bercucuk tanam. Menanam pelbagai jenis sayur-sayuran di kawasan sekolah. Menceriakan kawasan sekolah dengan menanam pelbagai jenis pokok bunga. Memberi kesedaran kepada murid-murid untuk menjaga kebersihan sekolah.

25. Apakah bentuk penderaan yang biasa berlaku terhadap kanak-kanak? A. Penderaan emosi B. Penderaan fizikal 26. Konsep keluarga harmoni ialah A. semua ahli keluarga yang sudah berkahwin tinggal di rumah yang sama. B. keluarga yang hidup dalam suasana yang aman dan saling menyayangi antara satu sama lain. C. anggota keluarga yang melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kemasyarakatan. D. Keluarga yang mempunyai bilangan ahli keluarga yang ramai. 27. Sekiranya berlaku sesuatu kebakaran, kita akan menghubungi pihak bomba dan penyelamat di talian A. 991 B. 994 C. 999 D. 993 C. Penderaan mental D. Penderaan seksual

Soalan 28 berdasarkan pernyataan di bawah. Mengadakan upacara sembahyang bagi memperingati nenek moyang yang telah meninggal dunia.

28. Pernyataan di atas merupakan amalan yang terdapat dalam masyarakat A. Cina C. Sikh B. India D. melayu 29. Apakah yang akan berlaku sekiranya aktivti gotong royong tidak dijalankan di sebuah kawasan tempat tinggal ? A. B. C. D. Banyak pokok-pokok hutan yang akan tumbuh Suasana persekitaran akan menjadi kotor dan tidak ceria Menyebabkan pelbagai penyakit berjangkit mudah merebak Mengurangkan jumlah penduduk di sesebuah kawasan

30. Tujuan awal penubuhan rukun tetangga adalah untuk

A. B. C. D.

Membersihkan kawasan tempat tinggal. Menjaga keselamatan penduduk setempat. Memberi bantuan kepada penduduk miskin. Mengeratkan hubungan penduduk pelbagai kaum.

31. Apakah kebaikan yang diperolehi daripada Jadual Harian bagi seorang pelajar? A. Dapat merancang masa dengan baik B. Mempunyai masa tidur yang cukup C. Dapat bermain lebih dari masa yang ditetapkan D. Mempunyai masa yang lebih untuk makan

32. Di antara berikut, yang manakah tidak kita dapati semasa kita di sekolah ? A. Peluang bercampul gaul B. Pekerjaan masa depan C. Kemudahan pembelajaran dan pelajaran D. Ilmu pengetahuan dan kemahiran

33. Di antara yang berikut yang manakah tidak disediakan oleh pihak sekolah ? A. Skim pinjaman buku teks B. Yuran sara hidup C. Rancangan makanan tambahan D. Kumpulan Wang Pelajar Miskin

34. Identiti sesebuah sekolah dapat dikenalpasti melalui .. I logo II lencana III guru IV lagu sekolah A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

35. Hak kanak-kanak ialah I menikmati sepenuhnya semua hak tanpa perbezaan dan diskriminasi II mendapat perlindungan istimewa apabila cacat III mendapat kasih saying ibu bapa, jagaan dan perlindungan IV menikmati kebebasan hidup dan sosial

A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV 36. Peranan dan tanggungjawab murid di sekolah adalah sepert berikut kecuali A. Belajar bersungguh-sungguh B. Menghormati guru dan kakitangan C. Menjaga nama baik sekolah D. Melanggar peraturan sekolah

37. Bagaimanakah caranya seseorang pelajar dapat mengharumkan nama sekolah mereka ? I menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam akademik II mematuhi peraturan dan undang-undang sekolah III melibatkan diri dengan aktif dalam aktiviti sekolah IV melibatkan diri dengan pelajar nakal A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

38. Encik X tidak memakan daging lembu kerana lembu dianggap haiwan suci. Pernyataan di atas menunjukkan Encik X adalah penganut agama .. A. Islam B. Buddha C. Hindu D. Kristian

39. Surau dan masjid adalah tempat beribadat bagi penganut A. Islam B. Kristian C. Buddha D. Hindu

40. Yang manakah di antara berikut tidak termasuk dalam kemudahan awam? A. Perumahan awam B. Telefon awam C. Tandas awam D. Taman permainan

Anda mungkin juga menyukai