Anda di halaman 1dari 112

Lurus

Dhapur BETHOK
Ricikan : Gandik lugas panjang, pejetan

Dhapur BROJOL
Ricikan : Gandik lugas, pejetan

Betok Brojol 2
Lurus

Dhapur Cengkrong
Ricikan : Adegipun medhang suduk,
sraweyan,ganja
j kuwalik
k lik

Dh p
Dhapur C
Cundrik
d ik
Ricikan : Adrgipun medang suduk,
ganja kuwalik, greneng, sraweyan

Cengkrong Cundrik
3
Lurus

Dhapur Singa
Ricikan
i ik : awak-awakanipun
k k kados
k d
dhuwung leres, gandik mawi gambar
sima,

Dhapur Gajah Singa


Ricikan : Awak-awakanipun dhuwung leres,
gandik mawi gambar gajah kaliyan singa

Gajah Singa Singa 4


Dhapur Jaka Lola
Ricikan : Kados dahapur Brojol, adeg mucuk bung
Lurus

Dhapur Kebo Lajer


Ricikan : Gandik lugas panjang, pejetan
lajeng, gula milir

Jaka Lola Kebo Lajer 5


Lurus

Dhapur Jalak Dinding


Ricikan : Gandik lugas, , pejetan lajeng, gusen,
ri pandan, sikutan wingking

Dhapur Jalak Ngore


Ricikan : Gandik lugas
lugas, , pejetan
pejetan, tikel alis
sraweyan, greneng

Jalak Dinding Jalak Ngore


6
Lurus

Dhapur Jalak Nguwung


Ricikan : Gandik lugas, pejetan lajeng, ada-ada
ri-pandan, gusen

Dhapur Jalak Tilam Sari


Ricikan : Gandik lugas, tikel alis, pejetan, sraweyan,
ri pandan

Jalak Nguwung Jalak Tilam Sari


7
Lurus

Dhapur Jalak Sumelang


Gandring
Ricikan : Gandik lugas, tikel alis, pejetan, sraweyan,
ri pandan susun

Dhapur Jalak Sangu Tumpeng


Ricikan : Gandik lugas, sogokan, tikel alis, pejetan,
sraweyan, ri-pandan, gusen

Jalak Sumelang Gandring Jalak Sangu Tumpeng 8


Lurus

Dhapur Jamang Murub


Ricikan : Gandhik lugas, nginggil mawi cula,
sogokan, tikel alis, sosoran pinekak

Dhapur Sardula Mangsah


Ricikan : Sogokan, tikel alis, imba katrisaya imba rinengga
pudhak rinengga dadha, segara winotan, ombang bakat
petit ron nidheng

Jamang Murub Sardula Mangsah 9


Lurus

Dhapur
h Kebo
b Dhendeng
h d
Ricikan : Gandhik lugas, pejetan, kruwingan
gusen, sirah cicak kuwalik

Dhapur Dhuwung
Ricikan : Gandik lugas panjang sapalih,
adegipun dhuwung saya merit, pucuk suduk maro
wingking landhep dumugi kepet

Kebo Dhendeng Dhuwung


10
Lurus

Dhapur Kebo Dhungkul


Ricikan : Ganja dungkul, gandik lugas panjang.
sogokan sak sisih ngajeng dumugi pucuk
tikel alis

Dhapur Lar Ngatap


Ricikan : Gandik lugas,. sogokan sak dumugi pucuk
tikel alis, sraweyan, ri-pandan, gusen

Kebo Dhungkul Lar Ngatap 11


Lurus

Dhapur Kelab Lintah


Ricikan : Ganja kelab lintah, perabot kados
dhapur Tilam Upih

Dhapur Regol
Ricikan : Gandik lugas kalih ngajeng-wingking
, pejetan lajeng,
lajeng ganja dhungkul

Kelab Lintah Regol


12
Lurus

Dhapur Laler Mangeng


Ricikan : Sekar kacang, jalen among gotra.
gandik panjang katatah simbaran

Dhapur
p Sineba
Ricikan : Gandik lugas,. sogokan sineba
,kruwingan tikel alis, greneng sungsun

Laler Mangeng Sineba


13
Lurus

Dhapur Mesem
Ricikan : Sekar kacang, jalen, lambe gajah
kalih, pejetan, tikel alis, sraweyan, greneng

Dhapur Tumenggung
Ricikan : Sekar kacang, jalen, lambe gajah,
pejetan, tikel alis, sraweyan, greneng

Mesem Temanggung 14
Lurus

Dhapur Mundharang
Ricikan : Sekar kacang pogok, jalen, lambe-
gajah, jalen , pejetan,tikel alis, sraweyan
greneng

Dhapur Roning Teki


Ricikan : Sekar kacang pogok, jalen, lambe-
gajah kalih, pejetan, gandhik panjang
sogokan

Mundharang Roning Teki 15


Lurus

Dhapur Pasupati
Ricikan : Sekar kacang pogok, jalen, lambe gajah
sogokan, tikel alis, sraweyan, greneng

Dhapur Mangkurat
Ricikan : Sekar kacang pogok, jenggot, jalen,
lambe gajah kalih, tikel alis, sraweyan, greneng

Pasupati Mangkurat 16
Lurus

Dhapur Puthut
Ricikan : Awak-awakan kados daphur Brojol, gandik
mawi gambar pandita

17
Lurus

Dhapur Pinarak
Ricikan : Gandik medhang (lukipun malebet),
sogokan, dedeg medang suduk

Dhapur Panji Nom


Ricikan : Gandik lugas, sogokan, tikel alis
sraweyan, greneng, gusen

Pinarak Panji Nom 18


Dhapur Panji Penganten
Ricikan : Sekar kacang, kalih,sogokan tikel alis,, Lurus
sraweyan, greneng, gusan

Dhapur Karna Tinandhing


Ricikan : Gandik kalih ngajeng wingking, sekar kacang
jalen, lambe gajah kalih, jenggot, tikel alis, greneng
gusen, sogokan

Panji Penganten Karna Tinandhing 19


Lurus

Dhapur Cadhong
Ricikan : Sekar kacang, jalen, lambe gajah,
sogokan, tikel alis, sraweyan, greneng
pudak sategal

Dhapur Sampur
Ricikan : Sekar kacang, jalen, lambe gajah kalih
jenggot, sogokan, ri pandan, greneng
pudak sategal, ganja kelap lintah

Sampur Cadhong 20
Lurus

Dhapur Sempaner
Ricikan : Sekar kacang, jalen, lambe gajah
tikel alis, ri pandan

Dhapur
p Kalamisani
Ricikan : Sekar kacang, jalen, lambe
gajah kalih, sogokan tikel alis,
sraweyan, greneng, gusen

Sempaner Kalamisani 21
Lurus

Dhapur Sepang
Ricikan : Gandik lugas, pejetan lajeng,
ganja wilut
l

Dhapur Yuyu Rumpung


Ricikan : Adegipun mbengkuk, kados dhapur Brojol
ganja kelap lintah

22
Lurus

Dhapur Singa Sangu


Tumpeng
Ricikan : Leres,gandik sima, sogokan, tikel
alis, sraweyan rojehan dha tiga

Dh p
Dhapur Sona
S
Ricikan : Awak-awakanipun
dhuwung leres, gandik mawi
gambar kethek

23
Singa Sangu Tumpeng Sona
Lurus

Dhapur Sinom
Ricikan : Sekar kacang, lambe gajah, sogokan
tikel alis, sraweyan, ron dha kalih

Dhapur Sinom Wora-wari


Ricikan : Sekar kacang, jalen, lambe gajah,sogokan
tikel alis, sraweyan, greneng, gusan

Sinom Sinom Wora-wari


24
Lurus

Dhapur Sujen Ampel


Ricikan : Sekar kacang, jalen, lambe gajah
pejetan, ri pandan sungsun, pawakan gilig

Dhapur Kebo Teki


Ricikan : Adegipun
Ad i celak
l k wiyar,
i sekar
k
kacang, jalen lambe gajah tiga, greneng

Sujen Ampel Kebo Teki 25


Lurus

Dhapur Semar Pethak


Ricikan : Adegipun celak wiyar, gandik katatah
tiyang, wesi bolong, pawakan anglimpa

Dhapur Raksesa
Ricikan : awak-awakanipun dhuwung leres,
gabdhik mawi gambar denawa

Semar Pethak Raksesa 26


Lurus

Dhapur Tilam Sari


Ricikan : Gandik lugas, pejetan, tikel alis,
sraweyan

Dhapur Kala Munyeng


Ricikan : Gandik lugas, sogokan sasisih dumugi
pucuk, tikel alis, ri pandan, sraweyan

Tilam Sari Kala Munyeng


27
Lurus

Dhapur Tilam Upih


Ricikan : Gandik lugas,
g , ppejetan,
j , tikel alis,,
pawakan anglimpa

Dhapur
h Pulang
l Geni (A)
( )
Ricikan : Gandik lugas, pejetan, tikel alis,
ri pandan susun, pawakan anglimpa

Tilam Upih Pulang Geni (A) 28


Lurus

Dhapur Tebu Sauyun


Ricikan : Sekar kacang, jalen, lambe gajah
sogokan dumugi sepalih, tikel alis
sraweyan, greneng

Dhapur Condong Campur (A)


Ricikan : Sekar kacang, jalen, lambe gajah kalih, sogokan
lajeng dumugi pucuk, tikel alis, greneng, gusen

Tebu Sauyun Condong Campur 29


Lurus

Dhapur Semar Tinandu


Ricikan : Sekar kacang, lambe gajah kalih,
sogokan kalih dumugi pucuk.

30
Luk 3

Dhapur Campur Bawur (B)


Ricikan : Yasan Dalem PBX, sekar kacang, jalen,
lambe gajah kalih, sogokan, sor-soran, kruwingan dumugi
pucuk, ron dha kalih

Campur Bawur (A) Campur Bawur (B)


32
Luk 3

Dhapur Lara Siduwa


Ricikan : Gandhik lugas, pudak sategal mepet awak

Dhapur Mahesa Nempuh


Ricikan : Gandhik lugas, sogokan, tikel alis
sraweyan, greneng

Lara Siduwa Mahesa Nempuh


33
Luk 3

Dhapur Pudhak Jangkung


Ricikan : Sekar kacang,
kacang jenggot,
jenggot jalen,
jalen lambe gajah,
gajah
sogokan, tikel alis, sraweyan, greneng, pudhak sategal

Dhapur Sagara Winotan


Ricikan : Sekar kacang, jenggot, lambe gajah kalih
tikel alis, sraweyan, sogokan dumugi pucuk, greneng

Pudhak Jangkung Segara Winotan


34
Luk 3

Dhapur Tebu Saoyotan


Ricikan : Gandhik lugas, pejetan, greneng

Dhapur Sembada
Ricikan : Sekar kacang pogok, jalen, lambe gajah
tikel alis, sraweyan, greneng

Tebu Saoyotan Sambada


35
Luk 3

Dhapur Urubing dilah


Ricikan : Luk tiga ing pucuk, bongkotipun leres
gadhik lugas, pejetan, sraweyan

Dhapur
D p
Panji Caluring
Ricikan : Luk tiga ing pucuk, sekar
kacang pogok jalen semu, sor-soran
kruwingan dumugi tengah,
blumbangan lajeng, ganja wilut,
rojehan ron-dha

Urubing Dilah Panji Caluring


36
Luk 3

Dhapur Jangkung
Ricikan : Gandik lugas, pejetan, tikel alis,
sraweyan, ri pandan

Dhapur Jangkung Mayang


Ricikan : Sekar kacang, jenggot jalen, lambe gajah kalih
pejetan lajeng, sraweyan, greneng

Jangkung Jangkung Mayang


37
Luk 3

Dhapur Jangkung Pacar


Ricikan : Sekar kacang, jalen, lambe gajah, sogokan
tikel alis, sraweyan, gula milir

Dhapur Sagara Winotan


Ricikan : Sekar kacang, jenggot, lambe gajah kalih
tikel alis, sraweyan, sogokan dumugi pucuk, greneng

Jangkung Pacar Jangkung Segara Winotan


38
Luk 3

Dhapur Bango Dholok


Ricikan : Sekar kacang, jalen, lambe gajah kalih,
pejetan ing geger papak sepalih

Dhapur Mayat
Ricikan : Sekar kacang, jalen,lambe gajah
pejetan, ri pandan sungsun

Bango Dholok Mayat


39
Luk 3

Dhapur Lar Monga


Ricikan : Gandhik gajah mawi lar peksi, buntut sawer dumugi pucuk,
ri pandhan sungsun.

Lar Monga
40
Luk 5

Dhapur Anoman
Ricikan : Sekar kacang, jalen,lambe gajah,
sogokan dumugi pucuk, tikel alis,
sraweyan, ri pandhan pudhak sategal

Dhapur Urap-urap
Ricikan : Sekar kacang cupet, sogokan rangkap,
Lis-lisan, lambe gajah

Anoman Urap-urap
42
Luk 5

Dhapur Pandhawa Karna


Tinandhing
Ricikan : Sogokan, tikel alis, sekar kacang, lambe gajah
kalih, jalen (ngajeng wingking), pudhak sategal bungkem
Ro dha kalih.

Pandhawa Karna Tinandhing Cundrik Pandawa


43
Luk 5

Dhapur Kebo Dhengen


Ricikan : Sekar kacang, jalen,lambe gajah
pejetan, ri pandan

Dhapur Naga Sari


Ricikan : Gandhik ginambar asu ajeg, ri pandan
greneng

Kebo Dengen Nagasari


44
Luk 5

Dhapur Kebo Tedhan


Ricikan : Gandhik lugas kabolong kalih wangun
lung pakis, sogokan

Dhapur Dholog
Ricikan : Gandhik lugas, sogokan, tikel alis
sraweyan

Kebo Thedan Dholog


45
Luk 5

Dhapur Pandhawa
Ricikan : Sekar kacang, jalen,lambe gajah,
Sogokan, tikel alis, sraweyan, ri pandan,
greneng

Dhapur Pandhawa Cinarita


Ricikan : Sekar kacang, jalen,lambe gajah kalih, sogokan
tikel alis, jenggot, greneng, sraweyan.

Pendawa Pendawa Cinarita


46
Luk 5
Dhapur Pandhawa Lare
Ricikan
i ik : Gandhik
G dh k lugas,
l pejetan lajeng,
l sraweyan

Dhapur Pandhawa Singa


Ricikan : Gandhik sima, sogokan, tikel alis, sraweyan
ron dha kalih, ri pandhan satunggal

Pendawa Lare Pendawa Singa


47
Luk 5

Dhapur
Pudhak Sategal
Ricikan : Sekar kacang, jalen,
lambe gajah, sogokan, tikel alis,
sraweyan, greneng, pudhak sategal

Dhapur Mangkurat Mangkunegara


Ricikan : Sekar kacang, jenggot, jalen,lambe gajah kalih,
Sogokan, tikel alis, sraweyan, pudhak sategal, lis
lis-lian
lian

Pudhak Sategal Mangkurat Mangku Negara


48
Luk 5

Dhapur Panji Kuda


Ricikan : Gandhik sima, luk ngadep kalih
nginggil tiga, tengah meres, badidang sirah
naga pethit meh dumugi pucuk, ngandaping
sirah naga banaspati, … anjengan, ganja wilut
ri pandhan ngajeng wingking

Singa Sinebaning Dilah Panji Kuda


49
Dhapur Pulanggeni (B)

Luk 5
Ricikan : Gandik lugas, pejetan, ri pandan sungsun

Dhapur Kala Nadah


Ricikan : Gandhik lugas, sogokan sasisih ngajeng
Tikel alis, ri pandhan

Pulanggeni (B) Kalanadah


50
Luk 5

Dhapur Sinarasah
Ricikan : Sekar kacang,,lambe gajah,
awak sinarasah lung-lungan dumugi pucuk

Sinarasah
51
Luk 7

Dhapur Sempana Panjul


Ricikan : Sekar kacang, jalen,lambe gajah,
pejetan, ri pandhan, gandhik radi mencong

Dhapur Carubuk
Ricikan : Sekar kacang, jalen,lambe gajah,
pejetan, greneng, sraweyan

Sempana Panjul Carubuk


53
Luk 7

Dhapur Sempana Bungkem


Ricikan : Sekar kacang bungkem among gatra,

Dhapur Sepokal (A)


Ricikan : Gandhik lugas, sogokan, tikel alis
sraweyan, kepet mandhukul

Sempana Bungkem Sepokal (A)


54
Luk 7
Dhapur Murda Malela
Ricikan : Sekar kacang,
g, jalen,lambe
j , gajah,kalih
g j ,
pejetan

Dhapur Kidang Soka


Ricikan : Sekar kacang, jalen,lambe gajah,
kalih, pejetan, tikel alis, sraweyan, ri pandhan

Murda Malela Kidang Soka


55
Luk 7

Dhapur Jaran Guyang


Ricikan : Gandhik lugas, pejetan lajeng, ri pandhan

Dhapur Panji Semedi


Ricikan : Sekar kacang pogok, jalen, lambe gajah kalih
sogokan, sraweyan mawi pudhak sategal, tikel alis
ron dha kalih

Jaran Guyang Panji Semedi


56
Luk 7

Dhapur Naga Keras


Ricikan : Ganhik Nogo, pawaqanipun mawi godhong lung-lungan,
ri pandan sungsun

Naga Keras
57
Luk 9

Dhapur Jaradeh
Ricikan : Sekar kacang, jalen, lambe gajah,
sogokan

Dhapur Balebang (b)


Ricikan : Sekar kacang, jalen, lambe gajah kalih,
jenggot, sogokan, kruwingan,ron dha tiga

Jaradeh Balebang (B)


59
Luk 9

Dhapur Kidang Mas


Ricikan : Gandik Lugas, pejetan, greneng

Dhapur Buto Ijo


Ricikan : Gandhik lugas, pejetan, tikel alis,
sraweyan, ri pandan

Kidang Mas Buto Ijo


60
Luk 9

Dhapur Bale Kencana


Ricikan : Sekar kacang, jalen, lambe satunggal
sogokan, tikel alis, sraweyan, nunggil kruwingan
rojehan ri pandan sungsun sekawan

Pudhak Panimbal Bale Kancana


61
Luk 9

Dhapur Sempana
Ricikan : Sekar kacang, jalen, lambe gajah,
pejetan

Dhapur Sabuk Tampar


Ricikan : Sekar kacang, lambe gajah, ri pandan
sogokan sasisih ingkang ngajeng

Sempana Sabuk Tampar


62
Luk 9

Dhapur Paniwen
Ricikan : Sekar kacang, jalen, lambe gajah, kalih
sogokan, tikel alis, sraweyan

Dhapur Panimbal
Ricikan : Sekar kacang, jalen, lambe gajah kalih
sogokan, tikel alis, sraweyan, greneng

Paniwen Panimbal
63
Luk 9

Dhapur Jaruman
Ricikan : Sekar kacang, jalen, lambe gajah,
tikel alis, sraweyan, greneng

Dhapur
h Carang Soka
k
Ricikan : Sekar kacang, jalen, lambe gajah, pejetan
tikel alis, sraweyan, greneng

Jaruman Carang Soka


64
Luk 9

Dhapur Segara Muncar


Ricikan : Sekar kacang gotra, lambe gajah kalih,
sogokan dumugi pucuk, sraweyan

Segara Muncar
65
Luk 11

Dhapur Bandhotan
Ricikan : Gandhik lugas, sogokan, tikel alis
sraweyan,(luk rengkol)

Dhapur Sabuk Inten


Ricikan : Sekar kacang, jalen, lambe gajah,
sogokan, tikel alis, sraweyan, greneng

Bandhotan Sabuk Inten 67


Luk 11

Dhapur Carita Daleman


Ricikan : Sekar kacang, jalen, lambe gajah,sogokan
sasisih ngajeng, tikel alis, sraweyan, ri pandhan

Dhapur Santan
Ricikan
i ik : Sekar
S k kacang,
k jalen,
l lambe
l b gajah, h sogokan
k
sasisih ngajeng, tikel alis, sraweyan, ri pandhan

Carita Daleman Santan 68


Luk 11

Dhapur Carita Prasaja


Ricikan : Sekar kacang, jalen, lambe gajah kalih
sogokan, tikel alis, sraweyan, greneng

Dhapur Carita Gandhu


Ricikan : Sekar kacang, jenggot, jalen,
lambe gajah kalih pejetan, ri pandhan

Carita Gandhu Carita Prasaja 69


Luk 11

Dhapur Carita Genengan


Ricikan : Sekar kacang pogog, jenggot, jalen
lambe gajah, pejetan, ri pandhan

Dhapur Carita Bungkem


Ricikan : Sekar kacang buntet, pejetan, ri pandhan

Carita Genengan Carita Bungkem 70


Luk 11

Dhapur Carita Kaprabon


Ricikan : Sekar kacang, lambe gajah kalih, jalen
sogokan, tikel alis, sraweyan, greneng, ri pandhan

Dhapur Carita Gula Milir


Ricikan : Sekar kacang, jalen, lambe gajah kalih,
sogokan, tikel alis, sraweyan, greneng, gula milir

Carita Kaprabon Carita Gula Milir 71


Luk 11

Dhapur Jaka Waru


Ricikan : Gandhik lugas, pejetan lajeng,
ri pandhan
Dhapur Sepokal
Ricikan : Gandhik lugas, Blumbangan
ngajeng dumugi kalih luk, ron dha kalih

Jaka Waru Sepokal (B) 72


Luk 11

Dhapur Waluring
Ricikan : Sekar kacang, jalen, sogokan, pawakan gilig

Waluring
73
Luk 13

Dhapur Kara Welang


Ricikan : Sekar kacang, jalen, lambe gajah ,
ri pandhan sungsun, kepet katrancang

Dhapur Lung Gandhu


Ricikan : Sekar kacang, jalen, lambe gajah kalih
greneng

Kara Welang Lung Gandhu


75
Luk 13

Dhapur Naga Bongkokan


Ricikan : Gandik sirah naga kalih,

Dhapur Panji Paniwen


Ricikan : Gandhik Mangkurat, ganja wilut, tengah
ada-ada kruwingan, salebeting kruwingan ada-ada
bulet

Naga Bongkokan Panji Paniwen


76
Luk 13

Dhapur Naga Sasra


Ricikan : Gandhik mawi gambar naga pethit
buntut dumugi pucuk,
pucuk greneng sungsun

Dhapur Naga Siluman


Ricikan : Gandhik mawi gambar naga tanpa pethit
ganja kelap lintah

Naga Sastra Naga Siluman


77
Luk 13

Dhapur Sengkelat
Ricikan : Sekar kacang, jalen, lambe gajah
tikel alis, sraweyan, greneng

Sengkelat Parungsari (A)


78
Luk 13

Dhapur Parung Sari (B)


Ricikan : Sekar kacang, jenggot, jalen, lambe kalih
sogokan, tikel alis, sraweyan, ron dha kalih

Dhapur Parung Sari ©


Ricikan : Sekar kacang, jalen, lambe gajah,kalih
sogokan, tikel alis, sraweyan, ron dha kalih

Parungsari (B) Parungsari ©


79
Luk 13

Dhapur Kantar (A)


Ricikan : Sekar kacang pogog, jalen, lambe gajah,
sogokan sasisih ngajeng, tikel alis, sraweyan,
ri pandhan

Dhapur Kantar (B)


Ricikan : Sekar kacang, jalen, lambe gajah kalih
sogokan, tikel alis, sraweyan, ri pandhan

Kantar (A) Kantar (B)


80
Luk 13

Dhapur Johan Mangan Kala


Ricikan : Gandhik lugas,sogokan, greneng, gula milir

Johan Mangan Kala


81
Luk 15

Bima Krodha Mahesa Nyabrang


83
Luk 15

Sedhet Carita Buntala


84
Luk 15

Rangga Pasung Rangga Wilah


85
Luk 17

Ngamparbuta Lancingan
87
Luk 19

Trimurda
88
Luk 21

Kalatinantang Trisirah
89
Luk 21

Drajit
90
Luk 25

Bimarangsang
91
Luk 27

Ranggawirun Kalabendu
92
Luk 29

Ranggawulung
93
94
R Ng.
R. Ng Prodjowirongko – Proportion Feeling

95
96
Contoh Selut

97
Anganggar

Andoran

98
99
100
Sungkeman

Setan Kober

101
Sikep

102
103
104
Bejen

Tumbar Pecah
Mrutu Sewu

Segara Muncar

Pari Jatha
Untu Walang

Kendhit

Widhengan

M d k Gaya
Mendak G Surakarta
S k t
105
Mendak Gaya Yogyakarta

Contoh Mendak

106
Cara Membuat “Ukir” Keris
107
Gaya Surakarta
1 2 1. Pendhok Bunton
2. Pendhok Blewah

Gaya Yogyakarta
1. Pendhok Bunton
2. Pendhok Blewah

1 2

Macam macam Pendhok 108


Kruwingan

Gusen
Atirah-tirah Ada-ada

Kruwingan

Gulo Milir
Poyuhan
Pudhak Sategal
Pudhak Sategal

Janur
Gandhu
Sogokan

Tikel Alis Wadidang

Kembang Kacang
Sraweyan

Greneng
Gandhik

Ganja
Pejetan

Pesi Gendhok
Sebit Ron

Buntut Urang
Sirah Cicak
Omah-omahan
Gulu Meled

Sor-Soran Bilah Keris & Ricikannya


109
Penatas / Penitis

Ucu-ucu

Tengkel

Jenggot

Jalen
Gandhik
Ganja
Lambe Gajah

Ron Dho Nunut

Thingil

Ri Pandhan
a d a

Ganja Ron Dho


Gunungan Kanyut

Buntut Mimi
Tungkakan

110
Nyebit Lontar

Nguceng Mati

Nyirah Cecak

Ganja Kinatah Emas


Nyangkem Tekek

Nyangkem Kodok

Beberapa bentuk tampak atas Ganja

111
112

Anda mungkin juga menyukai