Anda di halaman 1dari 2

Ciri-ciri Ikhwan Sejati :

1."Ikhwan sejati bukanlah dilihat dari badannya yang kekar, tetapi dari kasih sayangnya pada orang lain di sekitarnya. 2.Ikhwan sejati bukanlah dilihat dari ju lah sahabat di sekitar nya, tetapi dari sikap bersahabatnya pada generasi uda bangsa.

!.Ikhwan sejati bukanlah dilihat dari bagai ana dia dihor ati di te pat kerja, tetapi bagai ana dia dihor ati di dala ru ah.

".Ikhwan sejati bukanlah dilihat dari kerasnya pukulan, tetapi dari sikap bijaknya e aha i persoalan.

#.Ikhwan sejati bukanlah dilihat dari dadanya yang bidang, tetapi dari hati yang berada di baliknya itu. $.Ikhwan sejati bukanlah dilihat dari banyaknya akhwat yang e uja,

tetapi dilihat dari ko it ennya terhadap akhwat yang dicintainya. %.Ikhwan sejati bukanlah dilihat dari ju lah barbel yang dibebankan, tetapi dari tabahnya ia enjalani liku-liku kehidupan. e baca 'l (ur)aan

&.Ikhwan sejati bukanlah dilihat dari kerasnya ia tetapi dari isti*o ahnya dala

elaksanakan apa yang ia baca.

Ciri-ciri 'khwat Sejati :

1.+ukan dilihat dari kecantikan parasnya, -etapi dari kecantikan hati yang ada dibaliknya, 2.'khwat Sejati, +ukan dilihat dari bentuk tubuh yang -etapi dari sejauh !.'khwat Sejati, +ukan dilihat dari begitu banyaknya dia -etapi dari keikhlasannya ".'khwat Sejati, +ukan dilihat dari seberapa indah lantunan suaranya, -etapi dari apa yang sering #.'khwat Sejati, +ukan dilihat dari keahliannya berbicara, -etapi dari bagai ana caranya berbicara,. $.'khwat Sejati, +ukan dilihat dari keberaniannya berpakaian, -etapi dari sejauh %.'khwat Sejati, +ukan dilihat dari kekhawatirannya digoda orang dijalan, -etapi dari kekhawatiran dirinya yang &.'khwat Sejati, +ukan dilihat dari seberapa banyak dan besar ujian yang dijalani, -etapi dari sejauh ana dia enghadapi ujian dengan kesabaran, e buat orang tergoda, ana dia e pertahankan kehor atannya, ulutnya bicarakan, elakukan kebaikan, ana dia berhasil e pesona, enutup tubuhnya,

e berikan kebaikan itu,

..'khwat Sejati, +ukan dilihat dari si/at supelnya bergaul, -etapi dari sejauh ana dia enjaga kehor atannya dala bergaul,

Anda mungkin juga menyukai