Anda di halaman 1dari 6

Matapelajaran Kelas Tema Tajuk

: Bahasa Malaysia : Tahun 3 : Alam Ceria Hidup Sejahtera : Mesra Alam

Standard Kandungan : 1.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

Standard Pembelajaran : 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis ayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul.

Kemahiran Literasi

: 2.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata tertutup.

Objektif Pembelajaran : Murid berkeupayaan untuk :

Menguasai

1. Mendengar dan memberi respons secara lisan terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. 2. Memberi respons yang sesuai secara gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul.

Tidak Menguasai

1. Menyebut dan memahami perkataan suku kata tertutup dengan sebutan yang betul.

EMK Nilai Murni BBB/Media

: Kreativiti dan Inovasi : Menghargai Alam Sekitar : kad bacaan, ICT, lirik lagu

Langkah Set Induksi (5 minit)

Aktiviti PdP 1. Murid dipaparkan lirik lagu melalui slaid Murid diperdengarkan lagu Alam Gembira. 2. Murid menyanyi lagu Alam Gembira.

Catatan Teknik : Nyanyian Sesi soal jawab

BBB : 2. Bersoal jawab tentang haiwan yang terdapat Lirik lagu dalam lirik lagu. Langkah 1 (15 minit) 1. Murid mengecam perkataan berwarna berdasarkan lirik lagu. Teknik : Nyanyian Sesi soal jawab 2. Murid menyanyikan semula lagu Alam Kreativiti dan inovasi Gembira sambil bergerak mengikut lirik lagu tersebut. BBB : Lirik lagu

Langkah 2

Murid yang Tidak Menguasai

BBB : (15 minit) 1. Murid menyebut perkataan dan membaca Lirik Lagu perkataan suku kata tertutup yang diwarnakan. Aktiviti tidak Teknik : menepati SP Murid yang Telah Menguasai Latih Tubi 1. Murid menyebut frasa yang digariskan dalam lirik lagu yang didaparkan dan diperdengarkan. 2. Murid mengecam dan menyebut frasa dalam ayat yang terdapat dalam lirik lagu. 3. Murid bersoal jawab dengan guru untuk menerangkan maksud frasa tersebut.

Langkah 3 (15 minit)

Murid yang Tidak Menguasai BBB : 1. Murid menyebut perkataan suku kata Slaid gambar, Lampiran 1 tertutup berdasarkan gambar. Teknik : Murid yang Telah Menguasai Memberi arahan -meminta seorang murid 1. Guru memberi arahan. mengambil kad secara rawak . -murid membaca kad arahan 2. Murid yang dipilih mengambil kad lalu dan meminta murid lain mengarahkan murid lain memberi respons membuat gerakan haiwan

secara gerak laku terhadap arahan. 3. Murid diberi lembaran kerja.

tersebut.

Penutup (8 minit)

1. Murid menyanyi lagu Bunyi Binatang.

BBB : Lirik Lagu Teknik : Didik hibur

Penilaian:

1. Mendengar dan memberi respons secara lisan terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. 2. Memberi respons yang sesuai secara gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. 3. Menyebut dan memahami perkataan suku kata tertutup dengan sebutan yang betul.

Lampiran 1

Lembaran Kerja
Nama: ______________________ Tarikh: ____________

Isi tempat kosong berdasarkan gambar yang diberi.