Anda di halaman 1dari 3

Vokal Berganding Mata Pelajaran Kelas Tema Tajuk : : : : Bahasa Malaysia Tahun 3 Keluarga Kita Berkelah 3.

3 membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.2.6 menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.2 menulis ayat tunggal secara mekanis dengan betul dan kemas. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

Standard Kandungan : Standard Pembelajaran: Kemahiran Literasi:

Objektif Pembelajaran:

1. Menulis ayat tunggal secara mekanis dengan betul dan kemas. Literasi: 1. Menulis ayat tunggal secara mekanis dengan betul dan kemas. Pengisian Kurikulum : TMK belajar melalui komputer Nilai Murni BBB/Media Penilaian : Kasih sayang, berani. : Kad suku kata, slaid powerpoint, lembaran kerja, kad gambar. : Murid menulis ayat tunggal secara mekanis dengan betul dan kemas.

Refleksi:

Langkah Set Induksi ( 5 minit )

Aktiviti Guru menunjukkan gambar berkelah. Murid menyebut perkara yang dilihat berdasarkan gambar. Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan gambar Guru memaparkan kad ayat berdasarkan gambar yang dipaparkan. Murid diminta membaca ayat tunggal yang dipaparkan. Murid dipilih secara rawak dan diminta menyalin ayat tunggal yang dipaparkan pada papan tulis. Guru membimbing murid menulis dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

Catatan Teknik: Nyanyian BBB: Slaid

Langkah 2. ( 10 minit )

Teknik: Soal jawab BBB: Gambar slaid.

Langkah 3 ( 15 minit )

Teknik: Soal Jawab BBB: kad ayat.

Langkah 4 ( 15 minit )

Murid dibahagi kepada 4 kumpulan. Setiap kumpulan diberi kertas majong dan sekeping kad ayat tunggal. Setiap ahli diminta menyalin ayat tersebut dengan tulisan yang kemas dan cantik mengikut giliran. Setelah selesai, ketua kumpulan akan menampal kertas majong tersebut pada papan tulis. Kumpulan yang dapat menulis ayat tunggal dengan kemas dan betul akan diberi ganjaran.

Teknik: Kerja berkumpulan BBB: Kad ayat, kertas majong

Langkah 5 ( 10 minit )

Murid diberi lembaran kerja yang berbeza. Murid diminta menulis ayat tunggal yang diberi dengan betul dan tulisan yang kemas Mengimbas kembali isi pelajaran lalu. Menyanyikan lagu Pergi Tepi Laut semula. BBB: Lembaran kerja

Penutup ( 5 minit )