Anda di halaman 1dari 3

PERKATAAN DIFTONG Mata Pelajaran Kelas Masa Tema Tajuk Standard Kandungan : Bahasa Malaysia : Tahun 3 Bestari : 8.

00 9.30 pagi : Sekolah : Bantu Membantu Amalan Murni : 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. : 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong , vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. : 3.1 Membaca dan memahami perkataan diftong dan vokal berganding. : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

Standard Pembelajaran

Kemahiran Literasi

Objektif

1. Membaca frasa yang mengandungi perkataan diftong dengan intonasi dan sebutan yang betul. 2. Membina ayat menggunakan frasa yang mengandungi diftong dengan betul. Literasi: 1. Murid dapat membaca perkataan diftong dengan sebutan yang betul. EMK Nilai Murni BBB/Media Penilaian: Refleksi: : : Kerjasama/ bersyukur/baik hati : Kad Perkataan/gambar/teks bacaan

Langkah Set Induksi (5 minit)

Aktiviti PdP Murid menutup mata lalu diminta mengambil dan meneka barang yang terdapat di dalam kotak menggunakan pelbagai deria.

Catatan Teknik: Soal jawab BBB: Kotak rezeki

Langkah 2 (10 minit)

Murid mendengar cerita yang dibacakan oleh rakan mereka. Murid membaca secara berkumpulan. Murid menguasai baca petikan manakala murid tidak menguasai ikut bacaan murid atau guru.

BBB : Buku aktiviti Jilid 1 Muka surat 6

Langkah 3 (15 minit)

Guru memaparkan kad frasa yang mengandungi diftong pada papan tulis. Murid diminta menyebut dan membaca frasa dengan sebutan yang betul. Murid diminta mengeja dan membaca frasa yang dipaparkan.

Kad frasa

Langkah 4 (15 minit)

Murid dibahagikan dalam kumpulan. Guru mengedarkan teks dan petikan kepada setiap kumpulan. Murid mengecam dan mengariskan frasa yang mengandungi diftong berdasarkan teks bacaan. Setiap kumpulan diminta membaca frasa yang telah digaris dengan sebutan yang betul. Murid mengeja dan membaca frasa yang digaris dengan sebutan yang betul.

Teknik : Ansur maju BBB : Kad suku kata, gambar, ICT. Kosa kata:

Kosa kata: Buah sekoi Limau manis Cabai merah Ikan kaloi, Sayur kucai.

Langkah 4 (20 minit)

Setiap kumpulan diberi kad perkataan. Murid dalam kumpulan diminta mencantum perkataan untuk menjadi frasa yang mengandungi diftong berdasarkan gambar yang ditunjukkan. Latih tubi membaca dan menyebut frasa yang dibina dengan bimbingan guru.

Langkah 5

(10 Minit)

Bimbing murid membaca lirik lagu yang dipaparkan. Minta murid membaca frasa yang mengandungi diftong dengan sebutan yang betul.

Teknik : Didik hibur BBB : Lirik lagu- Irama lagu Pak Mamat Ada Kebun

Langkah 6 (10 Minit )

Murid menguasai Murid mengisi tempat kosong dengan frasa yang mengandungi diftong dengan betul. Murid tidak menguasai Murid menulis frasa yang dibina di dalam buku garis tiga dengan betul, kemas dan cantik.

BBB : Lirik lagu.

Penutup (5 Minit )

Murid menyanyi lagu secara beramairamai dengan pergerakan bebas.

Teknik : Didik hibur BBB : Lirik lagu- Irama lagu Pak Mamat Ada Kebun