Anda di halaman 1dari 6

L ATI HAN HBE F1503

MASYARA K AT DAN T AMADUN.T OPI K 1 : BUDAYA DAN MASYARA K AT

1. Jelaskan konsep berikut :
(a) Budaya.
Budaya itu suatu cara hidup yg dikongsi bersama yg
merangkumi nilai2, kepercayaan dan pantang larang yg
diperturunkan dalam sesebuah masyarakat drpd satu
generasi ke generasi melalui proses pembudayaan.
(b) Tamadun
sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam segala
perlakuan, pemikiran dan kemajuan seperti sains dan
teknologi, kesenian, kesusasteraan dan lain-lain yang
tinggi, baik, halus dan sopan ke arah pembentukan
peribadi dan komuniti yang memiliki personaliti,
tatasusila dan budi pekerti yang terpuji untuk
membentuk sebuah masyarakat atau negara bangsa.

(c ) Kepelbagaian budaya

Kepelbagaian budaya ialah keadaan yang majmuk di
mana semua rakyat hidup dalam keadaan masyarakat
yang terdiri daripada pelbagai kaum, kebudayaan,
kepercayaan, agama dan sebagainya.

(d) Kejutan budaya.
Ketidakpastian dan kekaburan yg dialami seseorang
apabila dia cuba bertindak dlm suatu budaya yg asing.
2. Jelaskan 4 ciri budaya dengan member contoh yg sesuai.
a) Budaya dikongsi
Budaya adalah sesuatu fenomena sosial yg dikongsi oleh
sekumpulan ahli masyarakat. Ahli2 masyarakt yg berkongsi
sesuatu budaya masing2 maklum ttg maksud sesuatu objek,
idea atau kelakuan dlm konteks budaya tersebut.
b) Budaya dipelajari
BUdaya tidak diwarisi secara genetik. Budaya dipelejari
melaui interaksi sosial antara ahli2 masyarakat.
c) Budaya ' tidak kelihatan
Budaya sebenarnya sudah sebati dgn jiwa kita sbg insane
sosial. Kita tidk menyedari bhw budaya sentiasa
mempengaruhi tindak tanduk dn pemikiran kita krn ia telah
menjadi tabiat yg dilakukan secara automatik.

d) Budaya mempengaruhi proses2 biologi.
Sebagai insan biologi, kita semua mempunyai kehendak2
biologi yg sama. Walaubagaimanapun, cara kita memenuhi
kehendak2 tersebut bergantung kpd adat resam budaya kita
sendiri.
3. Terangkan perbezaan budaya adaptif dan maladaptive.
Adaptif - budaya yg menyunbang kpd
Kelangsungan hidup manusia. Manusia
mengawal dn menggunakan alam sekitar
utk memastikan manusia terus kekal
hidup.
Maladaptif budaya yg tdk menyumbang kpd
Kelangsungan hidup manusia.Budaya
ini boleh membawa kpd kemusnahan
dn kehancuran sesuatu masyarakat.

4. Ada pendapat mengatakan budaya itu integrative. Jelaskan
dgn mmberi contoh yg releven.

Budaya merangkumi pelbagai aspek yg saling
berkait rapat antara satu sama lain spt ekonomi,
pendidikan, keluarga, agama, kerajaan,kepimpinan,
teknologi, dn sebagainya.
Aspek2 ini saling mempengaruhi antara satu sma
lain. Sekiranya terdapat perubahan mana2 aspek
budaya, akan mencetuskan perubahan pada aspek2
yg lain.
Contoh : kemelesetan ekonomi akan menjejaskan
budaya2 yg lain spt keluarga, pendidikan dn
teknologi.

5. Pendapat ahli social antropologi mengatakan manusia
adalah insane social. Huraikan penyataan tersebut.

Manusia sbg insan social tidak mampu hidup
bersendirian dn perlu bekerjasama dgn manusia2
lain utk mncapai matlamatnya.

Topi k 2 : PERK AHWI NAN DAN K E K ERABAT AN

1.Terangkan maksud :
(a) Perkahwinan
Perkahwinan boleh ditakrifkan sebagai rentetan upacara
adat yang memberikan pengiktirafan rasmi kepada
hubungan antara lelaki dan perempuan dewasa dalam
sesebuah keluarga.

(b) Kekerabatan
Kekerabatan merujuk kepada hubungan-hubungan dalam
masyarakat yang berdasarkan pertalian darah atau
perkahwinan(c ) Sistem patrilineal

Dalam sistem ini, seseorang individu itu mempunyai
susur galur kekerabatan melalui bapanya, datuk sebelah
bapa, dan seterusnya melalui lelaki sahaja.

(d) Sistem matrilineal

Dalam sistem keturunan matrilineal, seseorang itu
tergolong di dalam kerabat ibunya. Sistem ini terdiri
daripada :
(a) Seorang wanita
(b) Adik-beradiknya
(c) Anak-anaknya
(d) Anak-anak saudara perempuannya
(e) Anak-anak kepada anak-anak perempuannya

2. Berikan 3 fungsi perkahwinan dlm system sesebuah
masyarakat.

(a) Mengatur hubungan seksual di antara suami dan isteri.
(b) Membahagikan tugas di antara suami dan isteri
(division of labour).
(c) Memastikan terbelanya kebajikan anak-anak.

3. Huraikan 3 pertimbangan ekonomi dlm perkahwinan.

(a ) Mas kahwin

Mas kahwin ialah bayaran yang diberikan oleh
keluarga suami kepada keluarga isteri. Lazimnya,
mas kahwin dibayar dalam bentuk wang tetapi
budaya-budaya lain turut membayar mas kahwin
dengan memberikan binatang peliharaan (biri-biri,
kuda, lembu) dan barangan (tikar, selimut, lembing
dan barangan berharga dan berstatus).
.
(b) Bride service

masyarakat berskala kecil yang tidak mengumpul
wang dan barangan, bride service diamalkan di mana
pihak lelaki menawarkan perkhidmatannya kepada
keluarga perempuan.
Bride service biasanya diamalkan oleh masyarakat
nomad yang mencari makanan dengan berburu.

(c ) Dowry
dowry merupakan perpindahan barangan atau duit
daripada keluarga isteri kepada pihak keluarga suami.
Dowry sentiasa dibekalkan oleh pihak isteri, tetapi
penerima dowry berbeza daripada budaya ke budaya.
Dowry sering dikaitkan dengan masyarakat India
pada persepsi umum

4. Bincangkan 3 kepentingan system kekerabatan dlm
membantu manusia menyesuaikan diri terhadap persekitaran
sosialnya.

(a) Ia membataskan aktiviti seksual dan menentukan
siapa boleh mengahwini siapa, mengikut prinsip sumbang
mahram atau incest taboo.SEMAK KEND
(b) Ia menentukan bagaimana lelaki dan wanita
seharusnya bekerjasama dan membahagikan tugas.
(c) Ia menyediakan landasan untuk membesarkan anak-
anak dengan baik.
(d) Ia menyediakan mekanisme untuk berkongsi harta
benda dan barangbarang.
(e) Ia meluaskan rangkaian sosial seseorang dan ini
membolehkannya meminta bantuan dalam kesusahan.


T OPO K 3 : SIST E M PENGE LUARAN

1.Jelaskan maksud berikut :

(a ) Ekologi

Ekologi merujuk kepada keseluruhan hubungan di
antara sesuatu organisme dan persekitarannya. Dalam
konteks antropologi, organisme tersebut ialah manusia
yang berinteraksi dengan masyarakat (persekitaran
sosialnya)untuk mendapatkan makanan dan keperluan-
keperluannya yang lain.

(b) Teknologi

Teknologi merujuk kepada sesuatu cara melaksanakan
tugas menggunakan proses-proses teknikal, ilmu
pengetahuan dan peralatan.

(c ) Hortikultur

Hortikultur merupakan kegiatan menanam tumbuhan
menggunakan peralatan mudah (seperti cangkul) dan
kawasan tanah yang kecil. Hanya tenaga manusia
digunakan dalam hortikultur; binatang, jentera, dan
sistem pengairan tidak diperlukan.Teknik yang selalu
digunakan dalam hortikultur ialah pertanian pindah
randah di mana hutan dibersihkan dan dibakar

(d) Pastoralisme

Penternakan haiwan sbg sumber makanan.
Berpindah randah utk mencari kwsan ragut
(posture)
Tidak bergantung sepenuhnya kpd ternakan, juga
menjalankan bercucuk tanam dn berdagang dgn
kmpl lain.
Lembu mempunyai kepentingan dn makna social.
Bkn shj sumber makanan, tetapi jg sbg mas
kahwin, haiwan tebusan dn korban.

2. Pembahagian tugas dalm masyarakat dpt memberi
pengkhususan dn membantu dlm meningkatkan ekonomi.
Jelaskan 3 tahap pembahagian tugas.

a)Pengkhususan Jantina

Dalam antropologi, terdapat perbezaan yang nyata di antara
tugas-tugas yang dilakukan oleh lelaki dan wanita. Lazimnya,
lelaki membuat kerja-kerja di luar rumah manakala wanita
membuat kerja-kerja di dalam rumah

b)Pengkhususan Umur

Pembahagian tugas juga dikhususkan mengikut kategori
umur. Kanak-kanak biasanya dikecualikan daripada tugas-
tugas orang dewasa kerana mereka kurang kekuatan fizikal
dan ilmu pengetahuan.


c) Pengkhususan Peranan

Kemajuan teknologi membolehkan ramai orang memainkan
peranan yang lebih khusus dalam .masyarakat. masyarakat
primitif mengamalkan kesepaduan mekanikal di mana ahli-
ahli masyarakat memainkan peranan yang sama, merasakan
diri mereka setara dari segi sosial, dan mengamalkan nilai-
nilai tradisi dan kekeluargaan. Kemunculan masyarakat
moden menyaksikan perubahan daripada kesepaduan
mekanikal kepada kesepaduan organik yang lebih berasaskan
pengkhususan peranan dan saling kebergantungan

3. Jelaskan perbezaan antara hortikulter dgn agrikultur.


Agrikultur berbeza dengan hortikultur kerana ia amat
bergantung kepada tenaga haiwan dan teknologi. Tidak
seperti hortikultur, agrikultur banyak menggunakan teknologi
seperti bajak yang ditarik oleh haiwan, baja,sistem pengairan
dan jentera moden. Teknologi canggih di sini memastikan
bahawa pengusaha agrikultur mendapat hasil yang berlipat
kali ganda berbanding dengan petani yang terlibat dengan
hortikultur.

T OPI K 4 : SIST E M K EPRCAYAAN DAN AGAMA

1 . Apakah yg anda faham ttg konsep agama.

Agama melibatkan kepercayaan kepada makhluk ghaib
(tuhan, roh, semangat, dewa, jin, makhluk halus). Semua
ini tergabung di bawah konsep kuasa supernatural, yang
boleh menimbulkan perasaan-perasaan seperti misteri,
gerun, takut dan hormat, serta dipercayai boleh
membantu manusia dalam kesusahan dan dalam keadaan
yang tidak menentu.

2. Jelaskan perbezaan elemen2 yg terdapat dlm struktur
agama berikut :

(a ) Kudus dn duniawi

Kudus menggambarkan sesuatu yang luar biasa dan
mempunyai kuasa supernatural yang boleh
menimbulkan rasa takut dan gerun. Duniawi mewakili
perkara-perkara yang biasa dan sekular. Pembezaan di
antara yang kudus dan yang duniawi berlaku secara
simbolik. Ini adalah kerana perlakuan agama banyak
bergantung kepada perlambangan atau
simbolisme untuk mewakili suatu kewujudan yang
ghaib dan mistik.

(b) Ritus dn doktrin

Dokt rin merujuk kepada ajaran, falsafah dan ideologi
sesuatu agama. Doktrin banyak bersumberkan kitab-
kitab suci seperti al-Quran, kitab Injil, kitab Taurat,
Bhagavad Gita dan sebagainya.
Ritus pula menggariskan tatacara bagaimana agama itu
diberikan wadahnya dalam bentuk yang telah
ditentukan. Ritus merupakan ekspresi luaran yang
menzahirkan ajaran agama melalui perbuatan yang
simbolik.
Jika doktrin adalah sesuatu yang kita tidak nampak,
tetapi ritus dapat disaksikan dengan mata kasar.
(c ) Pengantara dn pengikut

Perantara merupakan golongan agamawan yang
menduduki hirarki yang tinggi dan istimewa dalam
upacara keagamaan. Mereka ini merupakan p pakar
ritus yang sentiasa dirujuk oleh para pengikut kerana
mereka dianggap mempunyai ilmu agama dan
seterusnya layak mengetuai upacara keagamaan.

Pengi kut pula merupakan orang kebanyakan yang
menurut ajaran atau doktrin yang dibawa oleh
seseorang perantara.

(d) Magis dn ajaran sesat

Magis boleh didefinisikan sebagai usaha yang
dilakukan bagi menggunakan kuasa supernatural atau
semangat untuk mencapai sesuatu matlamat melalui
perlakuan yang telah ditetapkan. Magis memerlukan
campurtangan 'bantuan luar untuk mencapai hasrat
yang diminta. Ini akan mengurangkan rasa gelisah dan
rasa tidak yakin sewaktu melakukan sesuatu tindakan.

Aj aran sesat merujuk kepada mana-mana kumpulan
agama yang tidak diiktiraf oleh masyarakat. Ini kerana
kumpulan-kumpulan ini dianggap membawa ajaran
yang telah terpesong daripada akidah arus perdana.
Biasanya kumpulan-kumpulan ini akan
mempermudahkan atau menolak terus amalanamalan
agama arus perdana.

3. Jelaskan 4 fungsi agama dlm sesebuah masyarakat.

(a) Mengeratkan kesepaduan sosial dalam masyarakat

Agama membangkitkan semangat komuniti dalam diri
sebagai ummah kepada satu kumpulan sosial yang
mempunyai kepentingan bersama. Dalam ertikata lain,
agama berperanan mengeratkan kesepaduan sosial di
antara ahli-ahli masyarakat.

(b) Menjadi alat kawalan sosial

Agama sering menekankan peraturan moral yang
mengawal tingkah laku manusia. Peraturan moral ini
berasaskan pertentangan di antara unsur-unsur baik dan
jahat.

(c) Menjadi alat untuk pendidikan

Agama juga memainkan peranan sebagai alat untuk
pendidikan. Agama menyediakan individu untuk
melalui perubahan-perubahan dalam kehidupannya
melalui ritus peralihan. Ritus peralihan dilakukan
untuk memberikan pengiktirafan kepada tahap
peralihan dalam hidup manusia. Pada masa yang sama,
ritus ini turut menurunkan ilmu yang diperlukan untuk
memastikan kelangsungan sesuatu kumpulan.

(d) Menjadi sumber kosmologi sesuatu masyarakat

Kosmologi ialah model semesta yang menjelaskan
kejadian manusia dan alam. Kosmologi menjelaskan
siapakah penghuni alamini dan menghuraikan
bagaimana alam ini dicipta dan diatur.


(e) Menghuraikan ketidakpastian

Alam ini penuh dengan perkara-perkara yang tidak
pasti dan di luar kawalan kita. Keadaan yang tak
diduga menimbulkan masalah pemikiran dan
mengganggu ketenteraman jiwa kita. Agama
menyediakan jawapan kepada permasalahan
kehidupan kita melalui ajaran-ajarannya yang
terkandung dalam kitab-kitab suci.


T OPI K 5 : POLI TI K DAN K AWAL AN SOSI AL


1 . Jelaskan jenis2 organisasi politik berikut :

( a ) Masyarakat band (kumpulan)

Masyarakat kumpulan (band) terdiri daripada
pengumpul makanan yang berpindah-randah. Saiz
mana-mana kumpulan bergantung kepada kaedahnya
mengumpul makanan. Lebih banyak makanan yang
boleh dikumpul, lebih ramai ahli kumpulan boleh
ditampung pada sesuatu masa.

(b) Masyarakat suku (tribe)

Masyarakat suku (tribe) terdiri daripada pengeluar
makanan (secara hortikultur atau pastoral).
Masyarakat suku agak sama dengan masyarakat
kumpulan dalam pelbagai aspek. Keduaduanya
bersifat sama rata, dan mempunyai ketua tempatan
tanpa kepimpinan berpusat.

(c) Kerajaan ( chiefdom )

Kerajaaan (chiefdom) dikepalai oleh seorang ketua
atau chief yang kadangkala dibantu oleh badan
penasihat. Apabila masyarakat kian berkembang,
terdapat keperluan untuk struktur politik yang lebih
formal dan berkekalan. Tidak seperti masyarakat
suku dan masyarakat kumpulan, ketidaksamaan sosial
wujud di dalam kerajaan dari segi pangkat dan status.

(d) Sistem Negara

Sistem negara adalah yang paling formal dan
kompleks. Tidak seperti masyarakat kumpulan dan
masyarakat suku yang berteraskan hubungan
persaudaraan, negara lebih bersifat impersonal.
Negara menawarkan perkhidmatannya kepada warga-
warganya yang menetap di bawah lingkungan
geografinya. Di antara fungsi-fungsi negara
termasuklah mengumpul cukai, merekrut askar untuk
bala tentera, mentadbir organisasi-organisasi
birokrasi, menggunakan kekerasan untuk meleraikan
konflik, dan sebagainya.

2. Autoriti sesebuah Negara bergantung kepada 2 asas.
Jelaskan asas2 tersebut.

(a) Hak eksklusif untuk menggunakan kekerasan

Hanya negara sahaja yang memegang hak untuk
menggunakan keganasan. Sesiapa sahaja yang bersalah
menggunakan keganasan secara haram akan dihukum
oleh negara. Mekanisme seperti anggota polis dan
angkatan tentera disediakan untuk memastikan
keselamatan negara daripada ancaman luaran atau
dalaman.

(b) Ideologi

Kuasa tidak mencukupi untuk mengekalkan autoriti
negara. Ideologi juga diperlukan untuk meyakini rakyat
bahawa pihak berkuasa berhak untuk mentadbir. Ini
selalunya dicapai melalui institusi-institusi seperti agama
dan media massa.

3. Jelaskan 4 cara2 kawalan social formal dlm sesebuah
kerajaan.

a ) Mut (Moot)

Mut (moot) merupakan cara meleraikan konflik dalam
kebanyakan masyarakat di Afrika. Mut merupakan
pengemukaan kes secara tidak formal yang melibatkan
litigan serta rakan-rakannya atau saudara maranya.
Secara amnya, mut cuba menyelesaikan permasalahan
domestik seperti penderaan isteri, salah faham akibat
pembahagian harta pusaka, ataupun hutang yang tidak
dibayar. Mut sebenarnya bertujuan untuk
mengintegrasikan pihak yang bersalah kembali ke dalam
komuniti dan memperbaiki hubungan di antara pihak-
pihak yang bertelagah. Hukuman biasanya tidaklah serius
dan tidaklah begitu berat sehingga memalukan pihak
yang kalah.

b) Angkat Sumpah dan Ujian

Angkat sumpah merupakan pengisytiharan formal
kepada kuasa ghaib yang segala yang diucapkan ialah
benar atau pihak yang mengangkat sumpah tidak
bersalah. Angkat sumpah biasanya diiringi dengan ritus
seperti menghisap paip
perdamaian), bersumpah di atas kitab suci, dan
sebagainya .

Uj ian merupakan cara menentukan kebersalahan dengan
menyuruh pihak yang tertuduh untuk melalui ujian yang
berbahaya. Jika orang tersebut melepasi ujian itu dengan
jayanya, ia dipercayai bahawa kuasa ghaib telah
menentukan bahawa dia tidak bersalah; jika dia gagal,
tuhan-tuhan telah menunjukkan kebersalahan pihak yang
tertuduh.

c) Undang-undang

Melalui sistem undang-undang yang terakam, negara
menegah individu daripada menggunakan kekerasan
sewenang-wenangnya dan menentukan bagaimana
kekerasan harus digunakan untuk memaksa warga-
warganya untuk melakukan sesuatu dan melarang mereka
daripada melakukan perkara-perkara lain. Undang-
undang ini biasanya dalam bentuk bertulis, ditetapkan
oleh badan perundangan, ditafsir oleh sistem kehakiman,
dan dikuatkuasakan oleh pihak pentadbir. Apabila
undang-undang dilanggar, negara mempunyai autoriti
melalui mahkamah dan agensi penguatkuasaan undang-
undang untuk mendenda, mempenjarakan, atau
menghukum mati pesalah tersebut.

d) Peperangan

Salah satu mekanisme kawalan sosial luar kumpulan atau
masyarakat sendiri ialah peperangan yang boleh
didefinisikan sebagai pertempuran yang sistematik,
teratur, dan berinstitusi antara kumpulan-kumpulan yang
berbeza. Manusia mungkin enggan untuk bersikap anti-
sosial atau agresif jika kelakuan sebegitu boleh
mengundang serangan daripada kuasa-kuasa luar.


T OPI K 6 : HUBUNGAN E TNI K

1 . Jelaskan maksud :

( a ) Ras

Istilah ras merujuk kepada ciri-ciri fizikal dan biologi
yang dimiliki oleh sesuatu kumpulan manusia.

(b) Kumpulan etnik

Kelompok etnik merujuk kepada satu kelompok
manusia yang mempunyai tradisi budaya yang sama
dan satu perasaan identiti yang sepunya. Kelompok ini
mungkin merupakan kelompok kecil yang wujud dalam
sesebuah negara yang mempunyai kelompok-kelompok
etnik yang lain.

(c) Akulturasi

Hubungan ras dan etnik yang dicirikan oleh asimilasi
budaya, di mana kelompok-kelompok ras dan etnik
yang berlainan itu saling meminjam unsur-unsur
budaya sesama mereka.

(d) Akomodasi

Hubungan ras dan etnik dicirikan oleh hidup bersama
namun mereka masih tetap hidup berasingan. Mereka
hidup secara harmoni dengan setiap kelompok diwakili
di peringkat pusat, di mana mereka bertolak ansur
antara satu dengan lain. Hubungan ini biasanya terdapat
dalam masyarakat majmuk.

(e) Amalgamasi

Hubungan ras dan etnik yang dicirikan dengan
perkahwinan campur rentas sempadan ras dan.
Akibatnya terbentuk ras yang baru.

2. Bincangkan bagaimana hubungan etnik dpt membantu
menjalinkan interaksi social manusia dlm masyarakat
majmuk.


3. Terdapat satu kelompok manusia yg mempunyai ciri2
warisan biologi dn fizikal yg berbeza dgn kelompok lain.
Bincangkan kategori manusia berikut :

(a) Kaukosoid (Caucasian)

Mereka yang berkulit putih, berambut perang, berbadan
tinggi. Kumpulan ini ramai terdapat di negara-negara
Eropah dan Amerika dan dikatakn berasal dari kawasan
Caucasus di timur Eropah

(b) Negroid (Negroid)

Mereka terdiri daripada kebanyakan penduduk benua
Afrika yang berambut ikal, berkulit hitam dan berhidung
kemek .Istilah asal daripada perkataan Negro.

(c) Mongoloid (Mongoloid)

Mereka kebanyakannya menduduki kawasan Asia Timur
dan dikatakan berasal dari benua Asia tengah. Istilah ini
adalah sempena dengan nama Mongolia, salah satu
negara di Asia tengah.

4. Jelaskan perbezaan berikut :

( a ) Ras dan etnik

ras merujuk kepada ciri-ciri fizikal dan biologi yang
dimiliki oleh sesuatu kumpulan manusia, sementara
etni k merujuk kepada ciri-ciri budaya yang dimiliki oleh
sesuatu kumpulan atau masyarakat. Ras adalah sesuatu
yang telah ditentukan oleh faktor keturunan dan biologi,
sementara etnik adalah satu bentuk persepsi, sama ada
oleh diri sendiri atau oleh orang lain terhadap kita.

(b) Strata atas dan strata bawah

Strata atas
Biasanya dikategorikan sebagai kelompok dominan,
superordinat, superior atau majoriti.
Strata bawah
Dikategorikan sebagai kelompok subordinat, inferior atau
minoriti. Biasanya kelompok ras dan etnik di strata
bawah ini ditindas, dinafikan beberapa hak asasi serta
didiskriminasikan oleh kelompok yang menduduki strata
atas.

(c) Rasisme dan etnosentrisme

Rasisme merujuk kepada anggapan sesorang bahawa ras
sendiri adalah lebih baik, iaitu lebih superior, daripada ras
orang lain.
Sementara etnosent risme pula merupakan kepercayaan
bahawa unsur-unsur yang terdapat pada budaya sendiri
seperti agama, nilai, sikap dan amalan budaya adalah
lebih baik daripada yang dimiliki oleh kelompok-
kelompok etnik lain.

5. Bincangkan 4 pola yg wujud dlm masyarakat berlainan ras
dn etnik.

(a) Asi mil asi
Dalam kebanyakan kes, kelompok etnik atau ras yang
minoriti diasimilasikan ke dalam kelompok etnik atau ras
yang lebih besar. Asimilasi biasanya melibatkan asimilasi
budaya di mana kelompok minoriti menerima sebahagian
besar daripada budaya kelompok majoriti.
(b) Pluralisme
Sesetengah golongan minoriti enggan menghilangkan identiti
etnik atau rasnya kerana mereka mempunyai kesedaran yang
tinggi dan berbangga dengan warisan budaya ibunda mereka.
Di samping itu juga, kelompok dominan sanggup
membenarkan malahan menggalakkan kewujudan pelbagai
budaya dalam masyarakat.

(c) Perlindungan undang-undang terhadap minoriti
Di dalam sesetengah negara, kumpulan minoriti dilindungi
oleh undangundang

(d) Pemindahan penduduk
Dalam situasi di mana terjadinya konflik yang begitu hebat
antara kelompok-kelompok ras dan etnik, cara
penyelesaiannya ialah dengan memindahkan kelompok ras
dan etnik tertentu ke kawasan lain.

6. Bincangkan 3 keadaan yg perlu utk menggunakan teori
konflik dlm menganalisis sebab2 terjadi rasisme dn
etnosentrisme.

(a) Mestilah terdapat dua atau lebih kelompok sosial yang
dapat dikenal pasti melalui perbezaan ciri-ciri fizikal dan
budaya.

(b) Mestilah terdapat persaingan di antara kelompok-
kelompok ke atas sumber-sumber yang bernilai seperti
kuasa, tanah atau pekerjaan.

(c) Mestilah wujud kuasa yang tidak seimbang di antara
kelompok-kelompok, dalam erti kata terdapat satu
kelompok yang dominan yang mempunyai kuasa yang
lebih kuat untuk menafikan kelompok-kelompok lain hak
ke atas sumber-sumber yang bernilai itu.


T OPI K 7 : T AMADUN PURBA

1 . Jelaskan maksud :

( a ) Zaman prasejarah (prehistoric period)

Zaman prasejarah adalah satu zaman silam manusia
sebelum wujudnya bukti-bukti bertulis.

(b) Zaman neolitik

Zaman prasejarah akhir dikenali sebagai Zaman Batu
Baru atau Zaman Neolitik. Bermula sekitar tahun 7000
SM. Pada zaman inilah manusia mula menjalankan
kegiatan pertanian sebagai sumber utama makanan
mereka selain daripada menternak haiwan. Bermulanya
kegiatan bercucuk tanam diiringi dengan pembinaan
tempat tinggal yang lebih kekal dalam bentuk
perkampungan yang dibina berdekatan dengan punca
air. Zaman ini dikenali sebagai Zaman Evolusi
Pertanian kerana bertukarnya corak hidup mereka
daripada memburu dan berpindah-randah kepada
pertanian dan penempatan tetap.2. Bincangkan 4 perbezaan antara manusia zaman prasejarah
awal dgn zaman prasejarah akhir.

Ci ri-ci ri Prasej arah awl Prasej arah akhi r
Tempat
tinggal

Tiada tempat yang
tetap, hidup
secara nomad
Penempatan teratur,
membina
bangunan
Pakaian Berasaskan kulit
haiwan
Berasaskan tekstil

Sumber
bahan
mentah
Hasil buruan dan
hutan
Hasil tanaman,
ternakan dan
perdagangan
Sumber
makanan

Buruan, tangkapan
ikan dan hasil
hutan; dimakan
mentah
Pertanian dan
penternakan;
makanan dimasak

Peralatan Rekaan kasar
berasaskan batu;
satu alat pelbagai
guna

Rekaan berasaskan
batu yang
lebih halus; tercipta
alat untuk
kegunaan khusus
Pemerintahan Tiada sistem
pemerintahan yang
jelas
Corak pemerintahan
yang teraturT OPI K 8 : T AMADUN BARAT

1 . Apakah yg anda faham ttg zaman Kebangkitan
(Renaissance) dan bagaimana zaman ini membawa
pembangunan pesat diseluruh Eropah ?

Zaman renaissance merupakan satu sempadan
antara zaman kegelapan dn pencerahan di Eropah.
Zaman Renaissance berlangsung selama dua abad
dr pertengahan abad ke 14 shgga prtnghan abad ke
16.
Ianya bermula di Itali kemudian telah merebak ke
seluruh Eropah melalui perkembangan intelektual
dn pemikiran manusia.
Zaman kebangkitan ini membawa pembangunan yg
cepat dn pesat.
Timbul tema2 distinctive dlm politik, pendidikan,
kesusasteraan,pembinaan,kesenian,keagamaan,
kehidupan social, muzik dn gaya hidup Eropah.
Hasil drpd Renaissance telah membuka jalan kpd
pelbagai aliran baru Eropah hingga abad ke 18 spt
Humanisme, rasionalisme, nasionalisme dn
absolutism.
Renaissance telah membentuk masyarakat
perdagangan yg berdaya maju.

2. Bincangkan 4 nilai asas Tamadun barat.

Nilai-nilai asas tamadun barat adalah
individualism, kegembiraan, hak (terutamanya hak
asasi ), kapitalisme, sains dan teknologi.

Anda mungkin juga menyukai