Anda di halaman 1dari 9

1.

Berikan definisi :
(a) Anatomi :
___________________________________________________________

(b) Fisiologi :
___________________________________________________________

2. Terangkan berkaitan Posisi Anatomi


(a)
(b)
(c)
(d)

3. Nyatakan fungsi sistem rangka :


(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

4. Ligamen adalah tisu yang menghubungkan ____________ dengan


____________ manakala tendon menghubungkan ____________ dengan
____________.

5. Nyatakan fungsi sistem otot :


(a)
(b)
(c)
(d)

6. Senaraikan jenis-jenis otot


(a)
(b)
(c)

7. Huraikan ciri-ciri otot.


(a) Kebolehujaan

: _______________________________________

(b) Kebolehkuncupan

: _______________________________________

(c) Kebolehanjalan

: _______________________________________

(d) Kebolehpanjangan

: _______________________________________

8. Terangkan perkara berikut :


(a) Agonis

: __________________________________________________

(b) Antagonis: __________________________________________________


(c) Sinergis : __________________________________________________

9. Lukis dan labelkan :


(a) Neuron Deria

(b) Neuron Motor

10. Huraikan berkaitan gambar di atas.


(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

(a)

(b)

(c)

(e)
(d)

(f)