Anda di halaman 1dari 5

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3

NAMA

:.

KELAS

:.

TARIKH

:.

BIDANG

: NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR

NILAI

: KEHARMONIAN ANTARA MANUSIA DAN ALAM SEKITAR


: MENYAYANGI DAN MEGHARGAI ALAM SEKITAR
: KEMAPANAN ALAM SEKITAR
: PEKA TERHADAP ISU-ISU ALAM SEKITAR

SOALAN
B1D3E1
Apakah punca berlakunya pencemaran udara?
_____________________________________________________________________________
_
B1D3E1
Menguasai
Belum menguasai
Disahkan oleh

Berikan contoh hidupan laut?


_____________________________________________________________________________
_
B1D3E2
Menguasai
Belum menguasai
Disahkan oleh

B1D3E3
Apakah aktiviti yang boleh dilakukan untuk menyelamatkan alam sekitar daripada musnah?
_____________________________________________________________________________
_
B1D3E3
Menguasai
Belum menguasai
Disahkan oleh

A) Apakah cara mengatasi pencemaran udara?


_____________________________________________________________________________
_
B) Jelaskan kepentingan aktiviti terancang terhadap kualiti alam sekitar.
_____________________________________________________________________________
_
B2D3E1
Menguasai
Belum menguasai
Disahkan oleh

Senaraikan kepentingan laut dan lautan kepada manusia?


A. _______________________________________________
B. _______________________________________________
C. _______________________________________________
B2D3E2
Menguasai
Belum menguasai
Disahkan oleh

SKEMA JAWAPAN
B1D3E1
Apakah punca berlakunya pencemaran udara?
-

Asap

Bau

Habuk

B1D3E2
Berikan contoh hidupan laut?
-

Ikan, ketam, udang dan lain-lain.

B1D3E3
Apakah aktiviti yang boleh dilakukan untuk menyelamatkan alam sekitar daripada musnah?
-

Gotong-royong membersihkan kawasan pencemaran.

Pertandingan poster mencintai alam sekitar.

B2D3E1
A) Apakah cara mengatasi pencemaran udara?
-

Elakkan melakukkan pembakaran alam sekitar.

Kuatkuasakan undang-undang pencemaran alam sekitar.

Mewujudkan akta melindungi alam sekitar.

B) Jelaskan kepentingan aktiviti terancang terhadap kualiti alam sekitar.


-

Warisan generasi akan datang.

Menjamin kesihatan awam terjaga.

B2D3E2
Senaraikan kepentingan laut dan lautan kepada manusia?
A. Sumber makanan
B. Sumber petroleum / gas
C. Aktiviti pelancongan