Anda di halaman 1dari 6

ROSNANI BT HASSAN HBAE1403

720424085518001 MENGGAMBAR

1.0

Pengenalan Menggambar merupakan salah satu daripada empat bidang kegiatan yang terdapat

dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR. Bidang menggambar adalah satu bidang yang menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran seseorang murid. Bidang ini melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat atau menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. Antara kegiatan yang dijalankan dalam bidang menggambar ini ialah lukisan, catan, kolaj, montaj, cetakan, gosokan, resis, percikan, stensilan, gurisan, capan, dan mo ek. !.! "e#inisi Menggambar dapat dijelaskan lagi sebagai satu representasi $isual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan dalam bentuk dua dimensi iaitu di atas permukaan rata. %anya juga mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi &arna di atas permukaan rata. Menggambar juga boleh dinyatakan sebagai sesuatu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang. Representasi $isual dihasilkan dalam bentuk dua dimensi. !.' Alat,Media dan (eknik Alatan, media dan teknik yang digunakan dalam bidang menggambar dapat menghasilkan hasil kerja seni yang bermutu dan menarik perhatian ramai. Kertas pelbagai tekstur &arna dan sai boleh digunakan. Kertas suratkhabar,majalah,kertas tisu,kertas sampul surat , kertas pembungkus hadiah,kadboard dan lain)lain boleh digunakan. Media kering seperti pensel &arna , crayon , artline dan pensel sesuai digunakan untuk akti$iti lukisan manakala media basah seperti &arna air, poster colour, akrilik dan oil pastel digunakan untuk akti$iti catan.

ROSNANI BT HASSAN HBAE1403

720424085518001 MENGGAMBAR

!.*

+ungsi kegiatan menggambar kepada perkembangan psikomotor , kogniti# , emosi

serta sosial kanak)kanak. (a) Aspek Kognitif ) Penganjuran akti$iti seni $isual yang tersusun dan terancang dapat melahirkan kanak)kanak yang mempunyai keupayaan menyelesaikan masalah serta mampu membuat penilaian dan bijak membuat keputusan. Akti$iti dan projek di dalam pendidikan seni lebih mengutamakan proses , berbanding hasilannya. Akti$iti menggambar merupakan satu medium yang membentuk dan mencorak kreati$iti minda murid. Semasa menjalankan akti$iti$i , murid meneroka idea kendiri , meniru idea sedia ada dan membuat penambahbaikkan seterusnya lahirlah murid yang kreati# dan berketrampilan. (b) Aspek Fizikal ) Penggunaan alat dan bahan memberikan satu bentuk latihan berkesan kepada otot tangan ,psychomotor- dan koordinasi tangan serta mata.Murid boleh mempertingkatkan dan menajamkankan penggunaan pancaindera dan deria melalui proses penghasilan dan hasilan seni, produk dan objek yang terdapat di sekeliling mereka. (c) Aspek Sosial dan Emosi ) Murid boleh berinteraksi dan meningkatkan keupayaan bersosial selain meningkatkan keyakinan diri. Mata pelajaran pendidikan seni juga menganjurkan semangat bekerjasama di dalam akti$iti berkumpulan yang dibentuk . Seni menjadikan kanak)kanak lebih bertoleransi dan ber#ikiran terbuka. Melukis merupakan bentuk komunikasi a&al kanak)kanak sebelum mereka berupaya untuk bertutur. %anya dijadikan alat perhubungan yang berkesan untuk berinteraksi. Seni memperlihatkan nilai keindi$iduan dan meningkatkan keyakinan dalam diri setiap kanak)kanak. Melukis merupakan akti$iti yang mampu memberikan kepuasan kepada kanak) kanak. Melalui lukisan, kanak)kanak dapat meluahkan perasaan dan emosi ..atihan dan projek yang bersi#at terbuka dapat membantu murid meningkatkan kreati$iti tanpa paksaan. Seni memberi ruang untuk kanak)kanak melahirkan

'

ROSNANI BT HASSAN HBAE1403

720424085518001 MENGGAMBAR

ekpresi diri secara kreati#. Seni menjadikan kanak)kanak lebih menghargai keindahan alam semulajadi dan mengamalkan kitar semula.

!./ a-

Antara teknik)teknik menggambar adalah 0 .ukisan Pensel merupakan media serba boleh dalam bidang lukisan. %a digunakan untuk

menghasilkan pelbagai nilai di atas banyak permukaan. Pensel digolongkan mengikut nilai kekerasannya. Pensel 12 ,2B,!B hingga 3B ,paling lembut-. Arang merupakan bahan yang memberi kebebasan untuk menghasilkan lukisan secara spontan. Arang yang pendek adalah lebih senang digunakan. 4omotan dengan tangan atau pemadam akan menghasilkan pelbagai jalinan dalam lukisan menggunakan arang. Pen dak&at adalah salah satu alat melukis yang senang untuk digunakan. Pen seperti Rapidograph, Rotring dan +aber 4astle mempunyai mata pen yang pelbagai sai . "ak&at kalis air akan menghasilkan kesan &arna yang legap. "ak&at biasa adalah kurang legap jika digunakan dan akan memberi beberapa nilai &arna jika digunakan secara terka&al. Air boleh dicampurkan kepada dak&at jika &arna yang lebih terang diperlukan.Pen mata bola sesuai digunakan untuk lakaran yang ringkas atau contengan, tetapi sukar untuk menghasilkan lukisan yang pelbagai nilai &arna dengan menggunakan pen yang sama. Pen #elt sesuai digunakan untuk lakaran atau contengan. 4onte crayon mempunyai kekerasan yang berbe a. 4ara menggunakan conte crayon adalah sama seperti menggunakan menggunakan arang. Krayon lilin lembut tetapi sukar untuk dipadam setelah dilukis. Salah satu ciri istime&a crayon lilin adalah gurisan boleh dibuat di atas lukisan untuk menimbulkan kesan yang menarik. Pastel adalah lebih lembut daripada krayon lilin dan mempunyai banyak &arna. Berus telah lama digunakan oleh pelukis 5 pelukis 4ina dan 6epun sebagai alatan melukis mereka. .a imnya, berus yang besar boleh menghasilkan garisan yang nipis jika dika&al dengan betul. Berus yang kecil pula mampu menghasilkan garisan yang tebal daripada garisan yang dihasilkan dengan mata pen yang lebar.

ROSNANI BT HASSAN HBAE1403

720424085518001 MENGGAMBAR

Antara teknik yang sering digunakan ialah teknik lakaran, garisan, lorekan, silang) menyilang, gurisan, sgra#ito, gosokan, campuran dan sebagainya.

b4atan 7 4ara menghasilkan karya dengan menggunakan bahan mengecat seperti cat air, cat poster, cat emulsi, cat gloss dan lain)lain lagi 7 Menggunakan berbagai jenis berus atau alat impro$isasi lain 7 Sapuan cat akan menonjolkan karya dan memberi pelbagai kesan kepada kandungan dan penyampaian gambar cKolaj

7 Menggunakan tampalan dari gubahan bahan)bahan seperti pelbagai jenis kertas, bahan buatan manusia dan bahan alam semulajadi ke atas sesuatu permukaan seperti kertas atau plastik atau papan secara bebas dan boleh bertindih 7 Bahan yang berlaian si#at atau jalinan dapat memberi kesan kepada kandungan dan penyampaian gambar i$4etakan 7 4ara menghasilkan karya dengan mencetak. 7 (erdapat pelbagai jenis cara cetakan 7 Pelbagai media dan bahan cetakan boleh digunakan. 7 8ntuk cetakan jenis blok, imej pada blok disediakan dan &arna atau dak&at cetakan /

ROSNANI BT HASSAN HBAE1403

720424085518001 MENGGAMBAR

dicetak di atas permukaan kertas 7 4ontoh bahan cetakan lain ialah cetakan lino, stra&board dan poli#orm dResis 7 Menggunakan bahan yang tidak bercampur antara satu sama lain contohnya &arna air dan &arna lilin atau &arna air atau co& gum 7 4ara dengan menggunakan lilin cair atau pepejal. .ilin boleh digunakan untuk melukis atau memadamkan sesuatu ka&asan permukaan melukis seperti kertas. 7 9arna air boleh disapukan ke atasnya iaitu ka&asan yang tidak berlilin. 9arna air akan diserap manakala di ka&asan yang berlilin &arna air tidak akan diserap. .ilin akan menolak &arna air maka terdapat ' ka&asan dengan ' jenis kesan 7 Peringkat sek rendah guna krayon 7 Proses batik ) teknik resis e:osokan 7 Menggunakan krayon dan gosokkannya di atas kertas yang diletakkan di atas sesuatu yang kasar. 4ontohnya duit syiling 7 6alinan di atas objek akan memberi kesan kepada hasil gosokan #Stensilan 7 Menggunakan rupa bentuk gambar yang dikeluarkan dari alat stensil dengan sesuatu cara supaya meninggalkan ruang kosong di atas alat stensil tersebut. 7 Apabila bahan &arna disapu di atas stensil yang diletakkan atas kertas, bahan &arna akan melalui ruang kosong atau lubang di atas stensil dan diserap oleh kertas. 7 :aris luar pada lubang itu memberi kesan kepada si#at garis luar rupa bentuk yang dihasilkan gPercikan 7 Menggunakan alat yang boleh memercikkan bahan &arna seperti berus ,jalinan bertitik7 percikan boleh dihalang dengan menggunakan sesuatu objek atau kertas. 7 ;bjek atau kertas boleh diubah kedudukannya supaya kesan tindihan berlakuy apabila &arna kedua dipercikkan h:urisan 7 %a dilakukan menggunakan sesuatu alat yang tajam untuk mengguris keluar sesuatu bahan yang lembut dari sesuatu permukaan. 7 4ara melakukannya permukaan kertas disapu dengan krayon secara berlapis supaya bahan krayon yang tebal berlekat di atas kertas. :urisan dilakukan dengan alat yang keras atau tajam seperti kayu, paku atau plastik supaya gambar terhasil 7 Kesan yang berlainan terhasil apabila guna bahan yang berlainan <

ROSNANI BT HASSAN HBAE1403

720424085518001 MENGGAMBAR

i4apan 7 %a boleh digolongkan dalam kategori cetakan 7 %a menggunakan bahan yang disapukan &arna ,cat air atau cat poster- dan dicat ke atas sesuatu permukaan. 7 %a boleh menggunakan berbagai jenis bahan seperti sayuran, cengkerang. 7 jalinan berbagai bahan sama dengan kesan jalinan pada hasil capan. jMo ek 7 4ara menghasilkan karya dengan menyusun dan menambah bahan)bahan seperti kertas &arna, plastik dan lain)lain ke atas sesuatu permukaan seperti kertas, plastik dan papan secara tersusun, bersebelahan dan tidak bertindih. 7 Kepingan bahan yang diulang secara tidak bertindih memberi kesan khas pada mo ek yang dihasilkan 7 Sempadan kepingan bahan yang ditampal itu memberi jalinan keseluruhan kepada gambar yang dihasilkan. kMontaj 7 (ampalan gambar)gambar yang dipotong yang membentuk satu cerita. 7 Bahan) bahan yang digunakan adalah kertas &arna, gambar, majalah, surat khabar.

'.'

Kepentingan Menggambar

"i sesuaikan dengan pengalaman sedia ada kanak' untuk merangsang = meningkatkan pnp. 7 Kanak)kanak guna pelbagai alat = bahan untuk hasilkan gambar mngikut ekspresi sendiri>bantu perkembangan 6?R% kanak)kanak. 7 Kanak)kanak mengalami pengalaman langsung dengan deria ketika mggambar>bantu memahami idea = mengkonstruk idea baru>menghubungkait dengan subjek)subjek lain 7 Mengembangkan imiginasi, #antasi, kreati$iti = ekspresi kanak)kanak , 6?R% -