Anda di halaman 1dari 12

2.

Penggunaan ayat majmuk yang panjang

3.Penggunaan ayat songsang (pendepanan predikat)

1.Penggunaan ayat pasif (awalan ter & di)

A G ENG UN A N
Y T A A

S P A F I

Contoh Penggunaan Ayat Pasif Biasa (awalan ter, di)

Maka diikuncinya oleh baginda pintunya peti itu dari dalam. Maka dihulurkan oranglah ke dalam laut. (Halaman 12)

Perkataan dikuncinya dandihulurkan memberi


tanda sesuatu ayat yang diucapkan itu berbentuk ayat pasif biasa kerana perkataan tersebut bermula dengan imbuhan di-.

Contoh Penggunaan Ayat Pasif Khas sebagai Intinya Maka oleh Sultan Mansur Syah akan Raya Merlang Inderagiri dikahwinkan baginda dengan anakanda baginda Puteri Bakal maka tiada diberi kembali ke Inderagiri. (Halaman 92) Penggunaan perkataan oleh menandakan bahawa
ayat tersebut adalah ayat pasif khas. Kebanyakan ayat pasif khas akan menggunakan perkataan oleh ini dalam baris ayat yang digunakan.

A G ENG UN A N
Y T A A

N N P A A J

Penggunaan ayat panjang.


Maka adalah daripada kebanyakan rakyat berjalan itu segala hutan belantara pun habislah menjadi padang, dan bumi pun bergetar seperti gempa, dan gunung pun bergerak runtuh kemuncaknya, dan segala tanah yang tinggi-tinggi itupin menjadi rata, dan batu pun habis berpelantingan dan segalan sungai yang besar-besar pun habislah kering, jadi seperti lumpur, kerana dua bulan perjalanan rakyat itu tiada berputusan lagi; jikalau pada malam yang kabut sekalipun menjadi terang seperti bulan purnama pada ketika cuaca daripada kebanyakan cahaya senjata dan kilat mahkota segala raja-raja; dan jikalau halilintar di langit berbunyi sekalipun tiada kedengaran daripada kesangatan bunyi tempik segala hulubalang dan sorak segala rakyat, bercampur dengan bunyi gajah, kuda, tiada lagi sangka bunyi. (Halaman 9)

Penggunaan ayat panjang.


Syahdan, maka bertemulah rakyat Siam dengan rakyat Keling lalu berperang, tiada sangka bunyi lagi; segala orang yang bergajah berjuangkan gajahnya, dan segala yang berkuda bergigitkan kudanya, segala yang memegang panah berpanah-panahan, segala yang berlembing bertikamkan lembing, segala yang bertombak beradakkan tombaknya, segala yang berpedang bertetakkan pedangnya. (Halaman 10)

A G ENG UN A N
Y T A A

N N SO GSA G

Contoh Penggunaan Pangkal Ayat

Sebermula akan Puteri Onang Sari pun diperisteri oleh Sultan Mansur Syah, beranak dua orang lelaki, seorang bernama Raja Muhammad dan seorang lagi bernama Raja Ahmad. (Halaman 100) Penggunaan kata pangkal ayat ini bertujuan untuk
memisahkan perenggan dengan perenggan yang lain.

Contoh Penggunaan Kata dalam Ayat

Maka alahlah Raja Kida Hindi itu, oleh Raja Iskandar ditangkap baginda dengan hidupnya; maka disuruhnya membawa imam, maka Raja Kida Hindi pun membawa imamlah jadi Islam, (Halaman 3)