Anda di halaman 1dari 2

Senaraikan sikap yang baik dalam interaksi dengan jiran dan masyarakat.

1.

2.

3.

4.

Senaraikan cara kamu menghormati jiran dalam kehidupan seharian.


1.

2.

Senaraikan sikap yang baik dalam interaksi dengan jiran dan masyarakat.
1.

2.

3.

4.

Senaraikan cara kamu menghormati jiran dalam kehidupan seharian.


1.

2.