Anda di halaman 1dari 16

BORANG AMALI WUDUK KUMPULAN:___________

Sunat Rukun Sunat Rukun Suna t Baca an D#a Le!a s Wud uk

BIL

NAMA MURID

Bacaan Basmala h

Membasuh Dua Tangan

Berku mur

Memasukkan Air Ke Hidung

Niat Wuduk

Membasuh Muka

Basuh DuaTangan Hingga Ke Siku

Men a!u Air Ke Ke!ala

Men a!u Kedua"dua Belah Telinga

Membasuh Kedua"dua Belah Kaki Hingga Ke Buku Lali

Tertib

$ % & ' ( ) *

PETUNJUK : BM ( BELUM MENGUASAI ) tidak menguasai salah satu ukun : MS ( MENGUASAI SE!E"#ANA ) menguasai kesemua ukun : M$ ( MENGUASAI $EME"LANG ) mengusai kesemua ukun % sunat

BORANG AMALI WUDUK KUMPULAN:___________


Sunat Rukun Sunat Rukun

Suna

BIL

NAMA MURID

Bacaan Basmala h

Membasuh Dua Tangan

Berku mur

Memasukkan Air Ke Hidung

Niat Wuduk

Membasuh Muka

Basuh DuaTangan Hingga Ke Siku

Men a!u Air Ke Ke!ala

Men a!u Kedua"dua Belah Telinga

Membasuh Kedua"dua Belah Kaki Hingga Ke Buku Lali

Tertib

Bacaa D#a Le!a Wudu

$$ $% $& $' $( $)

PETUNJUK : BM ( BELUM MENGUASAI ) tidak menguasai salah satu ukun : MS ( MENGUASAI SE!E"#ANA ) menguasai kesemua ukun : M$ ( MENGUASAI $EME"LANG ) mengusai kesemua ukun % sunat

BORANG AMALI WUDUK KUMPULAN:____________

Sunat

Rukun

Sunat

Rukun

Sunat

BIL

NAMA MURID

Bacaan Basmal ah

Membasuh Dua Tangan

Berku mur

Memasukkan Air Ke Hidung

Niat Wuduk

Membasu h Muka

Basuh DuaTangan Hingga Ke Siku

Men a! u Air Ke Ke!ala

Men a!u Kedua" dua Belah Telinga

Membasuh Kedua"dua Belah Kaki Hingga Ke Buku Lali

Tertib

Bacaan D#a Le!as Wuduk

$ % & ' ( ) * + , $-

$$

PETUNJUK : BM ( BELUM MENGUASAI ) tidak menguasai salah satu ukun : MS ( MENGUASAI SE!E"#ANA ) menguasai kesemua ukun : M$ ( MENGUASAI $EME"LANG ) mengusai kesemua ukun % sunat

BORANG AMALI WUDUK KUMPULAN:___________

Sunat

Rukun

Sunat

Rukun

Suna

BIL

NAMA MURID

Bacaan Basmala h

Membasuh Dua Tangan

Berku mur

Memasukkan Air Ke Hidung

Niat Wuduk

Membasuh Muka

Basuh DuaTangan Hingga Ke Siku

Men a!u Air Ke Ke!ala

Men a!u Kedua"dua Belah Telinga

Membasuh Kedua"dua Belah Kaki Hingga Ke Buku Lali

Tertib

Bacaa D#a Le!a Wudu

$ % & ' ( ) * + ,

PETUNJUK : BM ( BELUM MENGUASAI ) tidak menguasai salah satu ukun : MS ( MENGUASAI SE!E"#ANA ) menguasai kesemua ukun : M$ ( MENGUASAI $EME"LANG ) mengusai kesemua ukun % sunat

BORANG AMALI WUDUK KUMPULAN:____________


Sunat Rukun Sunat Rukun

Suna

BIL

NAMA MURID

Bacaan Basmala h

Membasuh Dua Tangan

Berku mur

Memasukkan Air Ke Hidung

Niat Wuduk

Membasuh Muka

Basuh DuaTangan Hingga Ke Siku

Men a!u Air Ke Ke!ala

Men a!u Kedua"dua Belah Telinga

Membasuh Kedua"dua Belah Kaki Hingga Ke Buku Lali

Tertib

Bacaa D#a Le!a Wudu

$$$ $% $& $'

PETUNJUK : BM ( BELUM MENGUASAI ) tidak menguasai salah satu ukun : MS ( MENGUASAI SE!E"#ANA ) menguasai kesemua ukun : M$ ( MENGUASAI $EME"LANG ) mengusai kesemua ukun % sunat

BORANG AMALI WUDUK KUMPULAN:___________

Sunat

Rukun

Sunat

Rukun

Suna

BIL

NAMA MURID

Bacaan Basmala h

Membasuh Dua Tangan

Berku mur

Memasukkan Air Ke Hidung

Niat Wuduk

Membasuh Muka

Basuh DuaTangan Hingga Ke Siku

Men a!u Air Ke Ke!ala

Men a!u Kedua"dua Belah Telinga

Membasuh Kedua"dua Belah Kaki Hingga Ke Buku Lali

Tertib

Bacaa D#a Le!a Wudu

$ % & ' ( ) * + , $$$

PETUNJUK : BM ( BELUM MENGUASAI ) tidak menguasai salah satu ukun : MS ( MENGUASAI SE!E"#ANA ) menguasai kesemua ukun : M$ ( MENGUASAI $EME"LANG ) mengusai kesemua ukun % sunat

BORANG AMALI WUDUK KUMPULAN:____________


Sunat Rukun Sunat Rukun

Suna

BIL

NAMA MURID

Bacaan Basmala h

Membasuh Dua Tangan

Berku mur

Memasukkan Air Ke Hidung

Niat Wuduk

Membasuh Muka

Basuh DuaTangan Hingga Ke Siku

Men a!u Air Ke Ke!ala

Men a!u Kedua"dua Belah Telinga

Membasuh Kedua"dua Belah Kaki Hingga Ke Buku Lali

Tertib

Bacaa D#a Le!a Wudu

$ % & ' ( ) * + , $-

BIL

NAMA MURID

Sunat

Rukun

Sunat

Rukun

Suna

PETUNJUK : BM ( BELUM MENGUASAI ) tidak menguasai salah satu ukun : MS ( MENGUASAI SE!E"#ANA ) menguasai kesemua ukun : M$ ( MENGUASAI $EME"LANG ) mengusai kesemua ukun % sunat

BORANG AMALI WUDUK KUMPULAN:___________


Basuh DuaTangan Hingga Ke Siku Men a!u Kedua"dua Belah Telinga Membasuh Kedua"dua Belah Kaki Hingga Ke Buku Lali

Bacaan Basmala h

Membasuh Dua Tangan

Berku mur

Memasukkan Air Ke Hidung

Niat Wuduk

Membasuh Muka

Men a!u Air Ke Ke!ala

Tertib

Bacaa D#a Le!a Wudu

$ % & ' ( ) * + ,

PETUNJUK : BM ( BELUM MENGUASAI ) tidak menguasai salah satu ukun : MS ( MENGUASAI SE!E"#ANA ) menguasai kesemua ukun : M$ ( MENGUASAI $EME"LANG ) mengusai kesemua ukun % sunat

BORANG AMALI WUDUK KUMPULAN:___________


Sunat Rukun Sunat Rukun Sunat

BIL

NAMA MURID

Bacaan Basmala h

Membasuh Dua Tangan

Berku mur

Memasukkan Air Ke Hidung

Niat Wuduk

Membasuh Muka

Basuh DuaTangan Hingga Ke Siku

Men a!u Air Ke Ke!ala

Men a!u Kedua"dua Belah Telinga

Membasuh Kedua"dua Belah Kaki Hingga Ke Buku Lali

Tertib

Bacaan D#a Le!as Wuduk

$$$ $% $& $'

BIL

NAMA MURID

Sunat

Rukun

Sunat

Rukun

Sunat

PETUNJUK : BM ( BELUM MENGUASAI ) tidak menguasai salah satu ukun : MS ( MENGUASAI SE!E"#ANA ) menguasai kesemua ukun : M$ ( MENGUASAI $EME"LANG ) mengusai kesemua ukun % sunat

BORANG AMALI WUDUK KUMPULAN:___________

Bacaan Basmala h

Membasuh Dua Tangan

Berku mur

Memasukkan Air Ke Hidung

Niat Wuduk

Membasuh Muka

Basuh DuaTangan Hingga Ke Siku

Men a!u Air Ke Ke!ala

Men a!u Kedua"dua Belah Telinga

Membasuh Kedua"dua Belah Kaki Hingga Ke Buku Lali

Tertib

Bacaan D#a Le!as Wuduk

$ % & ' ( ) * + , $-

BIL

NAMA MURID

Sunat

Rukun

Sunat

Rukun

Sunat

PETUNJUK : BM ( BELUM MENGUASAI ) tidak menguasai salah satu ukun : MS ( MENGUASAI SE!E"#ANA ) menguasai kesemua ukun : M$ ( MENGUASAI $EME"LANG ) mengusai kesemua ukun % sunat

BORANG AMALI WUDUK KUMPULAN:____________

Bacaan Basmala h

Membasuh Dua Tangan

Berku mur

Memasukkan Air Ke Hidung

Niat Wuduk

Membasuh Muka

Basuh DuaTangan Hingga Ke Siku

Men a!u Air Ke Ke!ala

Men a!u Kedua"dua Belah Telinga

Membasuh Kedua"dua Belah Kaki Hingga Ke Buku Lali

Tertib

Bacaan D#a Le!as Wuduk

$ % & ' ( ) * + , $-

BIL

NAMA MURID

Sunat

Rukun

Sunat

Rukun

Sunat

PETUNJUK : BM ( BELUM MENGUASAI ) tidak menguasai salah satu ukun : MS ( MENGUASAI SE!E"#ANA ) menguasai kesemua ukun : M$ ( MENGUASAI $EME"LANG ) mengusai kesemua ukun % sunat

BORANG AMALI WUDUK KUMPULAN:___________

Bacaan Basmala h

Membasuh Dua Tangan

Berku mur

Memasukkan Air Ke Hidung

Niat Wuduk

Membasuh Muka

Basuh DuaTangan Hingga Ke Siku

Men a!u Air Ke Ke!ala

Men a!u Kedua"dua Belah Telinga

Membasuh Kedua"dua Belah Kaki Hingga Ke Buku Lali

Tertib

Bacaan D#a Le!as Wuduk

$$ $% $& $'

BIL

NAMA MURID

Sunat

Rukun

Sunat

Rukun

Sunat

PETUNJUK : BM ( BELUM MENGUASAI ) tidak menguasai salah satu ukun : MS ( MENGUASAI SE!E"#ANA ) menguasai kesemua ukun : M$ ( MENGUASAI $EME"LANG ) mengusai kesemua ukun % sunat

BORANG AMALI WUDUK KUMPULAN:____________

Bacaan Basmala h

Membasuh Dua Tangan

Berku mur

Memasukkan Air Ke Hidung

Niat Wuduk

Membasuh Muka

Basuh DuaTangan Hingga Ke Siku

Men a!u Air Ke Ke!ala

Men a!u Kedua"dua Belah Telinga

Membasuh Kedua"dua Belah Kaki Hingga Ke Buku Lali

Tertib

Bacaan D#a Le!as Wuduk

$ % & ' ( ) * + ,

BIL

NAMA MURID

Sunat

Rukun

Sunat

Rukun

Sunat

PETUNJUK : BM ( BELUM MENGUASAI ) tidak menguasai salah satu ukun : MS ( MENGUASAI SE!E"#ANA ) menguasai kesemua ukun : M$ ( MENGUASAI $EME"LANG ) mengusai kesemua ukun % sunat

BORANG AMALI WUDUK KUMPULAN:___________

Bacaan Basmala h

Membasuh Dua Tangan

Berku mur

Memasukkan Air Ke Hidung

Niat Wuduk

Membasuh Muka

Basuh DuaTangan Hingga Ke Siku

Men a!u Air Ke Ke!ala

Men a!u Kedua"dua Belah Telinga

Membasuh Kedua"dua Belah Kaki Hingga Ke Buku Lali

Tertib

Bacaan D#a Le!as Wuduk

$ % & ' ( ) *

BIL

NAMA MURID

Sunat

Rukun

Sunat

Rukun

Sunat

PETUNJUK : BM ( BELUM MENGUASAI ) tidak menguasai salah satu ukun : MS ( MENGUASAI SE!E"#ANA ) menguasai kesemua ukun : M$ ( MENGUASAI $EME"LANG ) mengusai kesemua ukun % sunat

BORANG AMALI WUDUK KUMPULAN:____________

Bacaan Basmala h

Membasuh Dua Tangan

Berku mur

Memasukkan Air Ke Hidung

Niat Wuduk

Membasuh Muka

Basuh DuaTangan Hingga Ke Siku

Men a!u Air Ke Ke!ala

Men a!u Kedua"dua Belah Telinga

Membasuh Kedua"dua Belah Kaki Hingga Ke Buku Lali

Tertib

Bacaan D#a Le!as Wuduk

$ % & ' ( ) * + ,

BIL

NAMA MURID

Sunat

Rukun

Sunat

Rukun

Sunat

PETUNJUK : BM ( BELUM MENGUASAI ) tidak menguasai salah satu ukun : MS ( MENGUASAI SE!E"#ANA ) menguasai kesemua ukun : M$ ( MENGUASAI $EME"LANG ) mengusai kesemua ukun % sunat

BORANG AMALI WUDUK KUMPULAN:___________

Bacaan Basmala h

Membasuh Dua Tangan

Berku mur

Memasukkan Air Ke Hidung

Niat Wuduk

Membasuh Muka

Basuh DuaTangan Hingga Ke Siku

Men a!u Air Ke Ke!ala

Men a!u Kedua"dua Belah Telinga

Membasuh Kedua"dua Belah Kaki Hingga Ke Buku Lali

Tertib

Bacaan D#a Le!as Wuduk

$ % & ' ( ) * + , $-

PETUNJUK : BM ( BELUM MENGUASAI ) tidak menguasai salah satu ukun : MS ( MENGUASAI SE!E"#ANA ) menguasai kesemua ukun : M$ ( MENGUASAI $EME"LANG ) mengusai kesemua ukun % sunat