Anda di halaman 1dari 3

PROSES PEMBENTUKAN KATA : PEMAJMUKAN

1.

KONSEP Pemajmukan ialah cara membentuk kata dengan merangkaikan dua kata dasar atau lebih. Proses merangkaikan kata dasar itu menghasilkan perkataan yang membawa makna khusus atau tertentu, dipanggil kata majmuk. Kata-kata dasar dieja secara terpisah, tetapi beberapa daripadanya dieja secara bercantum. Boleh terdiri daripada kata nama (KN), kata kerja (KK), dan kata adjektif (KA).

2.

JENIS PEMAJMUKAN (a) Kata majmuk rangkai kata bebas (i) Rangkai kata bebas umum = digunakan dalam pelbagai bidang dan bersifat umum. tengah hari (KN) alat tulis (KN) kenal pasti (KK) merah jambu (KA) luar biasa (KA)

(ii) Rangkai kata bebas gelaran = biasanya merupakan nama jawatan Perdana Menteri (KN) Tengku Mahkota (KN) Profesor Madya (KN) Setiausaha Politik (KN) Penolong Pendaftar (KN) Duta Besar (KN)

(b) Kata majmuk istilah khusus = digunakan dalam sesuatu bidang ilmu garis pusat (KN) telefon dail terus (KN) reka bentuk (KN) cari gali (KK) lut sinar (KA)

http://dermagabmk1.blogspot.com

(c) Kata majmuk yang mendukung maksud kiasan = bentuk simpulan bahasa ayam tambatan (KN) duit kopi (KN) makan angin (KK) 3. pilih kasih (KK) ringan tulang (KA) manis mulut (KA)

CARA MENGENAL PASTI (CIRI-CIRI) KATA MAJMUK (a) Makna yang berbeza daripada gabungan kata asal (makna yang tertentu) guru besar = jawatan tertinggi guru di sekolah rendah; bukan guru yang berbadan besar sapu tangan = kain segi empat saiz kecil untuk mengesat peluh bukan untuk menyapu tangan semata-mata

(b) Kata majmuk tidak dapat menerima penyisipan sesuatu unsur di antara kata dasar. Penyisipan menyebabkan terhasil makna asal kata dasar yang digunakan, atau makna lain yang tidak munasabah. kakitangan : urus setia : kertas kerja : kaki dan tangan (asal) ; kaki yang tangan (tidak munasabah) urus dan setia (asal) ; urus yang setia (tidak munasabah) kertas dan kerja ; kertas yang kerja (tidak munasabah)

(c) Kata dasar yang digunakan tidak mempunyai hubungan makna atau menerangkan kata yang lain. olahraga (KN) jatuh cinta (KK) jauh hati (KA) 4. : Unsur raga tidak menerangkan hal olah : Unsur cinta tidak bermaksud jatuh : Unsur hati tidak bermaksud jauh

PENULISAN KATA MAJMUK (a) Terpisah atau berasingan = dua atau tiga perkataan kanta tangan (KN) nasi minyak (KN) tumbuk rusuk (KK) pukul curi (KK) biru laut (KA) rendah diri (KA)

(b) Bercantum atau serangkai = menjadi satu perkataan (i) Bagi bentuk yang telah mantap sebagai satu kata yang utuh (15 perkataan):1 antarabangsa beritahu bumiputera jawatankuasa kakitangan kerjasama olahraga matahari setiausaha sukarela suruhanjaya tandatangan tanggungjawab warganegara pesuruhjaya

http://dermagabmk1.blogspot.com

(ii) Perkataan lain yang dua kata ditulis serangkai.2 apahal apakala bagaimana barangkali darihal dinihari dukacita kadangkala peribadi peribahasa sukacita walhal

1 2

Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. (2008), hlm. 73-74 Tatabahasa Asas. (2012), hlm. 32

5. BINAAN KATA MAJMUK (a) Kata tunggal + kata tunggal garis kasar (KN) suku kata (KN) ambil alih (KK) (b) Kata tunggal + kata terbitan buku kedatangan (KN) ayam tambatan (KN) (c) Kata terbitan + kata terbitan laporan tahunan (KN) pengawal keselamatan (KN) Ketua Pendaftar (KN) pilihan raya (KN) bercampur aduk (KK) temu bual (KK) kuning langsat (KA) panjang akal (KA)

http://dermagabmk1.blogspot.com