Anda di halaman 1dari 12

PANITIA MATEMATIK

RINGKASAN PELAN PELAKSANAAN BAGI TAHUN 2014 Summary of Implementation Plan 2014
Bil/ Nos
1 2

Aktiviti Utama/ Main Activity

Bahagian Bertanggungjawab/ Division Responsible


GURU MATEMATIK GURU MATEMATIK GURU MATEMATIK GURU MATEMATIK GURU MATEMATIK

Tarikh Mula/ Tarikh Tamat/ Start Date End Date


MAC 2014 APRIL 2014 FEBRUARI 2014 FEBRUARI 2014 FEBRUARI 2014 NOVEMBER 2014 NOVEMBER 2014 OGOS 2014 NOVEMBER 2014 OGOS 2014 NOVEMBER 2014

BIJAK SIFIR PROBLEM SOLVING MADE EASY LATIH TUBI (KIRA CEPAT) BIMBINGAN RAKAN SEBAYA

3 4 5

MENTOR-MENTEE ASAS MATEMATIK (ASMATIK)

GURU MATEMATIK TAHAP 1 FEBRUARI 2014

LANGKAH-LANGKAH DAN AKTIVITI

1. PERLAKSANAAN BIJAK SIFIR


Bil/ Nos Langkah-langkah / Tindakan Action Unit/Pegawai Pelaksana Unit/Officer Responsible Tarikh Jangka Mula/ Expected Start Date

1 Mesyuarat Panitia 2 Penubuhan AJK 3 Penyediaan Bahan 4 Pelaksanaan Program 5 Pembentangan keberkesanan program

Pegawai PK1

Tarikh Jangka Tamat/ Deliverables /Outcomes Expected End Date

KPI

Semua guru Matematik

Januari Mei Oktober 2014 Januari 2014

Januari Mei Oktober 2014 Januari 2014

Perancangan aktiviti tahunan yang berkesan

100% aktiviti tahunan dapat dirancang

100% guru terlibat 100% guru memahami dalam AJK tanggungjawab masing-masing Sekurangkurangnya 80% bahan yang dihasilkan adalah sesuai. 100%Program berjalan seperti yang dirancang 100% maklumat tentang program dapat dibentangkan 100% bahan dapat dihasilkan untuk kegunaan Mac - Nov

Guru Matematik

Mac

November

Guru Matematik

Mac

November

100% aktiviti dalam program dapat dilaksanakan 100% maklumat tentang program dapat dibentangkan

Semua guru Matematik

Mac

November

2. PROBLEM SOLVING MADE EASY


Bil/ Nos Langkah-langkah / Tindakan Action Unit/Pegawai Pelaksana Unit/Officer Responsible Tarikh Jangka Mula/ Expected Start Date

1 Mesyuarat Panitia 2 Penubuhan AJK 3 Penyediaan Bahan 4 Pelaksanaan Program 5 Pembentangan keberkesanan program

Pegawai PK1

Tarikh Jangka Tamat/ Deliverables /Outcomes Expected End Date

KPI

Semua guru Matematik

Januari Mei Oktober 2014 Januari 2014

Januari Mei Oktober 2014 Januari 2014

Perancangan aktiviti tahunan yang berkesan

100% aktiviti tahunan dapat dirancang

100% guru terlibat 100% guru memahami dalam AJK tanggungjawab masing-masing Sekurangkurangnya 80% bahan yang dihasilkan adalah sesuai. 100%Program berjalan seperti yang dirancang 100% maklumat tentang program dapat dibentangkan 100% bahan dapat dihasilkan untuk kegunaan April November 100% aktiviti dalam program dapat dilaksanakan 100% maklumat tentang program dapat dibentangkan

Guru Matematik

April

November

Guru Matematik

April

November

Semua guru Matematik

April

November

3.LATIH TUBI (KIRA CEPAT)


Bil/ Nos Langkah-langkah / Tindakan Action Unit/Pegawai Pelaksana Unit/Officer Responsible Tarikh Jangka Mula/ Expected Start Date

1 Mesyuarat Panitia 2 Penubuhan AJK 3 Penyediaan Bahan 4 Pelaksanaan Program 5 Pembentangan keberkesanan program

Pegawai PK1

Tarikh Jangka Tamat/ Deliverables /Outcomes Expected End Date

KPI

Semua guru Matematik

Januari Mei Oktober 2014 Januari 2014

Januari Mei Oktober 2014 Januari 2014

Perancangan aktiviti tahunan yang berkesan

100% aktiviti tahunan dapat dirancang

100% guru terlibat 100% guru memahami dalam AJK tanggungjawab masing-masing Sekurangkurangnya 80% bahan yang dihasilkan adalah sesuai. 100%Program berjalan seperti yang dirancang 100% maklumat tentang program dapat dibentangkan 100% bahan dapat dihasilkan untuk kegunaan Feb - Ogos

Guru Matematik

Februari

Ogos

Guru Matematik

Februari

Ogos

100% aktiviti dalam program dapat dilaksanakan 100% maklumat tentang program dapat dibentangkan

Semua guru Matematik

Februari

Ogos

4. BIMBINGAN RAKAN SEBAYA


Bil/ Nos Langkah-langkah / Tindakan Action Unit/Pegawai Pelaksana Unit/Officer Responsible Tarikh Jangka Mula/ Expected Start Date

1 Mesyuarat Panitia 2 Penubuhan AJK 3 Penyediaan Bahan 4 Pelaksanaan Program 5 Pembentangan keberkesanan program

Pegawai PK1

Tarikh Jangka Tamat/ Deliverables /Outcomes Expected End Date

KPI

Semua guru Matematik

Januari Mei Oktober 2014 Januari 2014

Januari Mei Oktober 2014 Januari 2014

Perancangan aktiviti tahunan yang berkesan

100% aktiviti tahunan dapat dirancang

100% guru terlibat 100% guru memahami dalam AJK tanggungjawab masing-masing Sekurangkurangnya 80% bahan yang dihasilkan adalah sesuai. 100%Program berjalan seperti yang dirancang 100% maklumat tentang program dapat dibentangkan 100% bahan dapat dihasilkan untuk kegunaan Jan-Nov

Guru Matematik

Januari

November

Guru Matematik

Januari

November

100% aktiviti dalam program dapat dilaksanakan 100% maklumat tentang program dapat dibentangkan

Semua guru Matematik

Januari

November

5. MENTOR-MENTEE
Bil/ Nos Langkah-langkah / Tindakan Action Unit/Pegawai Pelaksana Unit/Officer Responsible Tarikh Jangka Mula/ Expected Start Date

1 Mesyuarat Panitia 2 Penubuhan AJK 3 Penyediaan Bahan 4 Pelaksanaan Program 5 Pembentangan keberkesanan program

Pegawai PK1

Tarikh Jangka Tamat/ Deliverables /Outcomes Expected End Date

KPI

Semua guru Matematik

Januari Mei Oktober 2014 Januari 2014

Januari Mei Oktober 2014 Januari 2014

Perancangan aktiviti tahunan yang berkesan

100% aktiviti tahunan dapat dirancang

100% guru terlibat 100% guru memahami dalam AJK tanggungjawab masing-masing Sekurangkurangnya 80% bahan yang dihasilkan adalah sesuai. 100%Program berjalan seperti yang dirancang 100% maklumat tentang program dapat dibentangkan 100% bahan dapat dihasilkan untuk kegunaan Feb - Ogos

Guru Matematik

Februari

Ogos

Guru Matematik

Februari

Ogos

100% aktiviti dalam program dapat dilaksanakan 100% maklumat tentang program dapat dibentangkan

Semua guru Matematik

Februari

Ogos

5. ASAS MATEMATIK (ASMATIK)


Bil/ Nos Langkah-langkah / Tindakan Action Unit/Pegawai Pelaksana Unit/Officer Responsible Tarikh Jangka Mula/ Expected Start Date

1 Mesyuarat Panitia 2 Penubuhan AJK 3 Penyediaan Bahan 4 Pelaksanaan Program 5 Pembentangan keberkesanan program

Pegawai PK1

Tarikh Jangka Tamat/ Deliverables /Outcomes Expected End Date

KPI

Semua guru Matematik

Januari Mei Oktober 2014 Januari 2014

Januari Mei Oktober 2014 Januari 2014

Perancangan aktiviti tahunan yang berkesan

100% aktiviti tahunan dapat dirancang

100% guru terlibat 100% guru memahami dalam AJK tanggungjawab masing-masing Sekurangkurangnya 80% bahan yang dihasilkan adalah sesuai. 100%Program berjalan seperti yang dirancang 100% maklumat tentang program dapat dibentangkan 100% bahan dapat dihasilkan untuk kegunaan Jan-Nov

Guru Matematik

Januari

November

Guru Matematik

Januari

November

100% aktiviti dalam program dapat dilaksanakan 100% maklumat tentang program dapat dibentangkan

Semua guru Matematik

Januari

November

CARTA GANT AKTIVITI

Carta Gant Aktiviti


BULAN Bil TINDAKAN
O M G JAN FEB A APR MEI JUN JUL SEP OKT NOV O C S DIS

CATATAN Unit/Pegawai Pelaksana dll)


GURU MATEMATIK

STATUS
On track On track On track On track On track On track On track On track On track On track

1 a b c d 2 a b c d 3 a b c d 4 a b c d

BIJAK SIFIR MESYUARAT PANITIA PENUBUHAN AJK PENYEDIAAN BAHAN PELAKSANAAN PROGRAM PROBLEM SOLVING MADE EASY MESYUARAT PANITIA PENUBUHAN AJK PENYEDIAAN BAHAN PELAKSANAAN PROGRAM LATIH TUBI (KIRA CEPAT) MESYUARAT PANITIA PENUBUHAN AJK PENYEDIAAN BAHAN PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN RAKAN SEBAYA MESYUARAT PANITIA PENUBUHAN AJK PENYEDIAAN BAHAN PELAKSANAAN PROGRAM

GURU MATEMATIK

GURU MATEMATIK

GURU MATEMATIK

Carta Gant (sambungan 1)


BULAN Bil TINDAKAN
O M G JAN FEB A APR MEI JUN JUL SEP OKT NOV O C S DIS

CATATAN Unit/Pegawai Pelaksana dll)


GURU MATEMATIK

STATUS
On track On track On track On track On track On track On track On track On track On track

5 a b c d 6 a b c d

MENTOR MENTEE MESYUARAT PANITIA PENUBUHAN AJK PENYEDIAAN BAHAN PELAKSANAAN PROGRAM ASAS MATEMATIK MESYUARAT PANITIA PENUBUHAN AJK PENYEDIAAN BAHAN PELAKSANAAN PROGRAM

GURU MATEMATIK