Anda di halaman 1dari 3

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP

JAHITAN

ISI KANDUNGAN
KEMAHIRAN HIDUP
KEMAHIRAN :2. JAHITAN
KEMAHIRAN/
OBJEKTIF

P1

P2

P3

P4

2. JAHITAN
2.1 Mengenal pasti
alatan jahitan.

2.2 Menggunakan
alatan jahitan.

2.3 Mengamalkan
keselamatan di
bilik / bengkel
jahitan.

2.1.1 Alatan jahitan


asas.

2.1.2 Alatan jahitan


tambahan.

2.1.3 Jenis mesin


Jahit.

2.1.4 Bahagian mesin


jahit.

2.1.1.1

Jarum
(no.7-9)
2.1.1.2 Gunting
(saiz 20cm)
2.1.1.3 Benang
(no.40/50)

2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4

Pita pengukur
Pembaris
Peniti
Kapur
Penanda
2.1.2.5 Penetas
benang

2.1.3.1 Mesin jahit


tangan.
2.2.3.2 Mesin jahit
kaki.
2.2.3.3 Mesin jahit
Elektrik.
2.2.3.4 Mesin jahit
Elektronik.

2.1.4.1 Tiang benang.


2.1.4.2 Tuas
pemegang
benang.
2.1.4.3 Tuas angkat.
2.1.4.4 Skru
pemberhenti.
2.1.4.5 Penekan
jahitan.

2.2.1 Fungsi alatan


jahitan asas.

2.2.2 Fungsi alatan


jahitan tambahan

2.2.3 Fungsi mesin


jahit.

2.2.4 Fungsi
bahagian mesin.

2.2.1.1 Jarum
(no.7-9)
2.2.1.2 Gunting
(saiz 20cm)
2.2.1.3 Benang
(no.40/50)

2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4

Pita pengukur
Pembaris 1m
Peniti
Kapur
Penanda
2.2.2.5 Penetas
benang

2.1.3.1 Mesin jahit


tangan.
2.2.3.2 Mesin jahit
kaki.
2.2.3.3 Mesin jahit
Elektrik.
2.2.3.4 Mesin jahit
Elektronik.

2.2.4.1 Tiang benang.


2.2.4.2 Tuas
pemegang
benang.
2.2.4.3 Tuas angkat.
2.2.4.4 Skru
pemberhenti.
2.2.4.5 Penekan
jahitan.

2.3.1.1 Keselamatan
diri.
2.3.1.1.1 Semasa
menggunakan
jarum
2.3.1.1.2 Semasa
menggunakan
gunting.

2.3.1.2 Keselamatan
diri.
2.3.1.2.1 semasa
menggunakan
peniti.
2.3.1.2.2 semasa
menggunakan
peniti.

2.3.1.3 Keselamatan
diri.
2.3.1.3.1 semasa
menggunakan
mesin jahit

2.3.1.4 Keselamatan
diri.
2.3.1.4.1 Semasa
menggunakan
mesin jahit

2.3.2.3 Keselamatan
alatan.
2.3.2.3.1 mesin jahit

2.3.2.1 Keselamatan
alatan.
2.3.2.1.1 jarum
2.3.2.1.2 benang
2.3.2.1.3 gunting

2.3.2.2 Keselamatan
alatan.
2.3.2.2.1
pita
pengukur
2.3.2.2.2 pembaris
2.3.2.2.3 peniti
2.3.2.2.4 kapur
penanda
2.3.2.2.5 penetas
benang

2.3.2.4 Keselamatan
alatan.
2.3.2.4.1 keselamatan
bahagian
mesin

2.3.3.1 Keselamatan
bilik/bengkel
jahitan.

EN.MOHD MOKHTAR B. TAHAR


RASHIDAH BT. ABDUL KADIR
A98005

2.3.3.3 Keselamatan
bilik/bengkel
jahitan.

2.3.3.4 Keselamatan
bilik/bengkel
jahitan.

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP


JAHITAN

KEMAHIRAN/
OBJEKTIF

2.4 Mengamalkan
Kebersihan.

P1
2.3.4.1 Cara
menyimpan
alatan.
2.3.4.1.1
jarum
2.3.4.1.2 benang
2.3.4.1.3 gunting

2.3.3.2 Keselamatan
bilik/bengkel
jahitan.

2.4.1 Kebersihan bilik/


bengkel jahitan.

2.6 Menghasilkan
kerja jahitan
tangan / artikel
mudah.

P3

P4

2.3.4.3 Cara
menyimpan
alatan.
2.3.4.3.1cara
menyimpan
mesin jahit

2.3.4.4 Cara
menyimpan
alatan.
2.3.4.4.1 cara
menyimpan
mesin.

2.4.2 Kebersihan bilik/


bengkel jahitan
2.4.2.1 Sapu sampah
2.4.2.2 Mencuci papan
hitam

2.4.3 Kebersihan bilik/


bengkel jahitan.

2.4.4 Kebersihan bilik/


bengkel jahitan.

2.4.3.1 Lap tingkap

2.4.4.1 Mencuci habuk


& sawang.

2.5.1 Jenis jahitan asas

2.5.2 Jenis jahitan asas

2.5.3 Jenis jahitan asas

2.5.4 Jenis jahitan asas

2.5.1.1 Menjahit ikut


lubang jahitan
no.4 pada
kertas.

2.5.2.1 Jahitan jelujur

2.5.3.1 Jahitan kia


2.5.3.2 Jahitan sembat

2.5.4.1 Jahitan Silang


Pangkah
2.5.4.2 Jahitan lilit ubi

2.6.1 Cucuk manik.

2.6.2 .Menjahit

2.6.3

2.6.4

2.6.1.1 gelang
2.6.1.2 rantai

2.6.2.1 Melekatkan
butang baju.
2.6.2.2 Menjahit
kancing dan
palang.

2.6.3.1 Membuat
kelim.
2.6.3.2 Alas gelas

2.6.4.1 Alas pinggan


2.6.4.2 sapu tangan
2.6.4.3 Pemegang
periuk.

2.7.3 Mempamerkan
hasil kerja jahitan.
2.7.3.1 menyusun
hasil kerja.
2.7.3.2 melabelkan
hasil kerja.
2.7.3.3 meletakkan
tanda harga.

2.7.4 Menjalankan
projek jualan.

2.4.1.1 Cara
membuang
sampah
2.4.1.2 Cara lap meja

2.5 Menjahit
Jahitan Asas.

P2

2.7 Menjual hasil


kerja jahitan
tangan.

EN.MOHD MOKHTAR B. TAHAR


RASHIDAH BT. ABDUL KADIR
A98005

2.3.4.2 Cara
menyimpan
alatan
2.3.4.2.1
pita
pengukur
2.3.4.2.2 pembaris
2.3.4.2.3 peniti
2.3.4.2.4 kapur
penanda
2.3.4.2.5 penetas
benang

Artikel mudah

Artikel mudah

2.7.4.1 menjalankan
urus niaga.

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP


JAHITAN

EN.MOHD MOKHTAR B. TAHAR


RASHIDAH BT. ABDUL KADIR
A98005